Relacja czatu z zarządem Scope Fluidics: Przyspieszamy rozwój naszych technologii. Na tym ma się koncentrować Scope Discovery
Obrazek użytkownika Czaty
23 mar 2023, 16:10

„Przyspieszamy rozwój naszych technologii. Na tym ma się koncentrować Scope Discovery” - relacja czatu z zarządem Scope Fluidics

W czwartek 23 marca 2023 r. odbył się czat inwestorski z zarządem Scope Fluidics. W spotkaniu wzięli udział Piotr Garstecki, prezes zarządu; Marcin Izydorzak, wiceprezes zarządu oraz Szymon Ruta, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy. Rozmawialiśmy o szczegółach nowej strategii rozwoju spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o kolejne projekty oraz działalność Scope Discovery.

W spotkaniu udział wzięło ponad 700 osób, a zarząd odpowiedział na blisko 65 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z przedstawicielami spółki Scope Fluidics, podczas którego opowiedzą o nowej strategii biznesowej W spotkaniu wezmą udział Piotr Garstecki, prezes zarządu; Marcin Izydorzak, wiceprezes zarządu oraz Szymon Ruta, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 23 marca 2023 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Moderator czatu
Moderator czatu

Dzień dobry, witamy na czasie Scope Fluidics. Otrzymaliśmy bardzo dużo pytań. Liczymy na jeszcze więcej :-) Zaczynamy!

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin_x

Czy Zarząd zakwalifikował wstępnie projekty do Scope Discovery z polskiego lub zagranicznego rynku ? Czy rozpoczęły się rozmowy z podmiotami notowanymi na GPW bądź New Connect ?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Domyślnie w ramach Scope Discovery chcemy rozwijać nasze własne projekty, które po przejściu procesu Scope Discovery będą dalej rozwijane w ramach spółek celowych. Mamy kilka pomysłów i one pierwsze zostaną poddane ocenie w ramach Scope Discovery.. Aktualnie nie rozważamy przejmowania innych spółek, w szczególności o rozproszonej strukturze właścicielskiej. Gdybyśmy kiedyś poszli w tym kierunku, to taka spółka zostałaby poddana także procesowi Scope Discovery w ramach procesu due diligence.

Obrazek użytkownika Anonim
PanCiekawski

Jak wyglądają postępy w realizacji kamieni milowych w spółce Curiosity ?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Curiosity Diagnostics jest własnością Bio-Rad Laboratories. Wiemy, że jest dla nich istotną technologią, świadczą o tym m.in. publiczne wypowiedzi prezesa BRL podczas publicznych międzynarodowych konferencji. Nie mamy jednak bieżących informacji nt. postępów prac, i nie będziemy mogli o nich mówić publicznie do momentu realizacji określonych w umowie zdarzeń.

Obrazek użytkownika Anonim
PanCiekawski

Czy jest planowana wypłata dodatkowej dywidendy w przypadku zrealizowania kamienie milowych w spółce Curiosity ?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Tak, na zasadach określonych w statucie

Obrazek użytkownika Anonim
Artur

Czy w przypadku sprzedaży BacterOmic( podmiotowi zewnętrznemu) spółka skupi się na zapłacie up-front , czy będzie również mocno forsowała również, procentowe płatności od sprzedaży BacterOmic do finalnego klienta ( szpitali , dużych labolatorów). Tak aby były możliwe jak najkorzystniejsze warunki przychodów z BacterOmic do SCP , również w LONG TERM

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

W tej branży funkcjonują różne modele współpracy pomiędzy start-up'ami i wielkimi podmiotami sprzedażowymi. Każdy z nich ma plusy i minusy. Globalne firmy mają też tutaj swoje preferencje - tak więc nie możemy w tej chwili przesądzać formatu transakcji. Będziemy każdorazowo pracowali nad modelem optymalnym z punktu widzenia spółki i jej akcjonariuszy

Obrazek użytkownika Anonim
Janusz

Czy 3 projektem scp będzie projekt do monitorowania zanieczyszczenia wody?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Nie przesądzamy teraz jakie będą kolejne projekty.
Ze Strategii: Na potrzeby selekcji i rozwoju kolejnych projektów, Scope Fluidics planuje stworzyć wewnętrzną organizację „Scope Discovery”, rozumianą jako interdyscyplinarny zespół działający w oparciu o procesy zorientowane na powtarzalne generowanie koncepcji produktów odpowiadających na globalne wyzwania w obszarze ochrony zdrowia, life-science i sustainability (zrównoważonego rozwoju). W ramach Scope Discovery będą opracowane i rozwijane procesy, które pozwolą efektywnie oceniać i dopracowywać idee i koncepcje, przekształcać je w profile konkretnych produktów, analizować wartości dla odbiorcy, szacować wielkości i charakterystyki docelowych rynków, zbierać dowody na możliwości opracowania funkcjonalnych rozwiązań technologicznych oraz oceniać prawdopodobieństwo sukcesu projektu. Elementem końcowym tych procesów będzie tworzenie nowych spółek celowych (na wzór Curiosity Diagnostics sp. z o.o. i Bacteromic sp. z o.o.) dla najbardziej perspektywicznych projektów.

Obrazek użytkownika Anonim
Skimixa

Jak oceniacie współpracę z znaczącym inwestorem Total fiz?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Bardzo dobrze :)

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Jaki jest termin w jakim planują Państwo sprzedaż projektu PCR/ONE? Prośba o antycypację terminu w zakresie czasowym (1 rok, 2 lata, 5 lat)?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

PCR|ONE sprzedaliśmy w sierpniu 2022. :)
Teraz planujemy dwie transakcje strategiczne do końca 2028 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Michal P

Jakie działania w projekcie Bacteromic zostały podjęte w ostatnim roku (od czasu certyfikacji)?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Oj, sporo się działo. Przeklejam z raportu rocznego: Po zakończeniu badań walidacyjnych zespół R&D rozpoczął analizę uzyskanych wyników w celu wyznaczenia działań mających na celu poprawę jakości działania antybiotyków, które nie przeszły Sprawozdanie z działalności Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 34 prawidłowo procesu walidacji. W wyniku analizy wyznaczono główne kierunki działania: walidacja metodyki referencyjnej oraz walidacja/optymalizacja warunków produkcji (wilgotność). Zgodnie z zapowiedzią w zakresie rozwoju produktu BacterOMIC, w II kwartale 2022 r. kontynuowane były prace mające na celu zoptymalizowanie analizatora na potrzeby przygotowania do produkcji wielkoskalowej. Wykonano montaż pierwszych egzemplarzy serii weryfikacyjnej nowych wersji urządzeń dostosowanych do produkcji skalowej. W drugim kwartale rozpoczęto także ustalenia dotyczące harmonogramu prac z potencjalnym wytwórcą urządzeń w nowej wersji.
W III kwartale 2022 r. działania w projekcie BacterOMIC skoncentrowane były na poprawie jakości uzyskiwanych kartridży oraz rozwoju systemu w kierunku dostosowania do produkcji skalowej. W III kwartale 2022 r. prowadzone były działania mające na celu poprawę powtarzalności działania antybiotyków umieszczonych na Panelu w celu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu uzysku kartridży z linii produkcyjnej. Główne kierunki działań były następujące: walidacja metodyki referencyjnej; walidacja/optymalizacja warunków produkcji (wilgotność) oraz modyfikacja sposobu przygotowywania antybiotyków w czasie produkcji. W ramach projektu przygotowania do masowej produkcji kartridży zdefiniowano parametry niezbędne do zaprojektowania nowej linii produkcyjnej. Zdefiniowano krytyczne obszary działań R&D w celu dostosowania procesu do produkcji masowej. W obszarze dozowania antybiotyków zlecono wykonanie oraz odebrano wyniki testów potencjalnej technologii dozowania do użycia w docelowej skali. Ponadto zgodnie z zapowiedzią w zakresie rozwoju produktu BacterOMIC, w III kwartale 2022 r. kontynuowane były prace mające na celu zoptymalizowanie analizatora na potrzeby przygotowania do produkcji wielkoskalowej. Zespół inżynieryjny rozpoczął pracę nad weryfikacją działania oraz dokumentacją spełniającą wymogi rozporządzenia IVD-R dla zoptymalizowanej wersji systemów. W lipcu 2022 roku BacterOMIC został wybrany do udziału w 1 st Pan-European Hospital and Healthcare Procurement Summit, który odbył się w dniach 20-21.09.2022 r. w Brukseli. Zostaliśmy wytypowani przez European Innovation Council (EIC) – jako jedna z 6 firm. Projekt BacterOMIC był zaprezentowany podczas przesłuchań zorganizowanych przez EIC na początku lipca oraz podczas sesji plenarnej w Brukseli na forum ponad 300 decydentów i ekspertów w sektorze zamówień publicznych i zakupów centralnych. We wrześniu 2022 r. zespół Bacteromic uczestniczył w 1st Pan-European Hospital & Healthcare Procurement Summit w Brukseli. Organizatorem konferencji był European Innovation Council i EHPPA (European Health Public Procurement Alliance). To była pierwsza taka konferencja w Europie. Bacteromic został zakwalifikowany jako jeden z 6 start-upów wybranych spośród 6 000 zgłoszeń do EIC. W Brukseli zespół Bacteromic miał wystąpienie na forum około 400 uczestników na sali plenarnej z prezentacją systemu BacterOMIC oraz stoisko promocyjne i networking. Po prezentacji zespół dostał bardzo wysokie noty - The best and the most relevant pitch.
W związku z przeniesieniem działalności Grupy do nowej lokalizacji przy ul. Ogrodowej 58, w IV kwartale 2022 r. działania w projekcie BacterOMIC skoncentrowane były na zaprojektowaniu przestrzeni laboratoryjnej, montażowej oraz R&D w nowej lokalizacji oraz na pracach projektowych związanych z dostosowaniem dokumentacji nowej wersji systemu do wymagań IVDR. Sprawozdanie z działalności Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 35 Zespół zaprojektował pomieszczenie laboratoryjne tak, aby możliwe było prowadzenie w nich prac R&D oraz produkcji pilotażowej kartridży. Kluczowym elementem było zdefiniowanie wymagań oraz wybór rozwiązania zapewniającego kontrolę środowiska wytwarzania. Kontynuowano prace mające na celu poprawę powtarzalności działania antybiotyków umieszczonych na panelu w celu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu uzysku kartridży z linii produkcyjnej. Ponadto, zgodnie z zapowiedzią w zakresie rozwoju produktu BacterOMIC, w IV kwartale 2022 r. kontynuowane były prace mające na celu zoptymalizowanie analizatora na potrzeby przygotowania do produkcji wielkoskalowej. Zespół inżynieryjny kontynuował pracę nad weryfikacją działania oraz dokumentacją spełniającą wymogi rozporządzenia IVD-R dla zoptymalizowanej wersji systemów. W listopadzie 2022 roku zespół BacterOMIC prezentował system BacterOMIC na największych w Europie targach sprzętu medycznego Medica w Dusseldorfie. Osoby z zespołu BacterOMIC odbyły około 80 spotkań, podczas których pozyskały wiele cennych informacji oraz otrzymało wiele pozytywnych opinii o samym systemie i o działalności Bacteromic oraz Scope Fluidics. Zespół zgromadził wiele kontaktów i informacji zwrotnych. Udział w targach przyczynił się do: (i) wzrostu świadomości o systemie BacterOMIC i budowania rozpoznawalności marki, (ii) przygotowania bazy potencjalnych dystrybutorów zainteresowanych systemem BacterOMIC, (iii) nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do przeprowadzenia Programu Early Access oraz (iv) poszerzenia wiedzy o rynku AST w Europie i na świecie, konkurencji i nowych produktach.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Kiedy zarząd przewiduje uruchomić nowy projekt , czy na początek będzie jeden czy większa ilość

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Uruchamiamy procedury w ramach Scope Discovery.
Mamy nadzieję, że w drugim kwartale br. wrócimy do Państwa z bardziej szczegółowymi informacjami.

Obrazek użytkownika Anonim
Vincent

Mam takie techniczne pytanie: jak zostanie odcięta od kursu ta końcówka dywidendy 57 groszy, jak krok notowań dla SCP jest co pełne 50 groszy. Pisałem prawie 2 tygodnie temu maila do spółki z zapytaniem i do tej pory cisza, a czas leci...

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Według naszej wiedzy, tuż po odcięciu dywidendy (85,57 zł na akcję) decydować będą zlecenia zgodne z krokiem notowań

Obrazek użytkownika Anonim
Skimixa

Z iloma podmiotami są obecnie prowadzone negocjacje dot BacterOMIC? Czy można szacować ewentualną umowę na 4 krotność podpisanej w 2022 roku?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Prowadzimy wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami - jesteśmy na etapie budowania rozpoznawalności i zainteresowania systemem. Równocześnie koncentrujemy się na rozwoju technologii.
Na rozwój PCR|ONE wydaliśmy ok. 10 mln USD do momentu transakcji. W przypadku Bacteromic nakłady te do końca 2022 r. wyniosły ok. 25 mln zł. Technologia BacterOMIC powstaje szybciej niż PCR|ONE i przy bardzo efektywnym wykorzystaniu środków finansowych. Gwarantuje liczne przewagi konkurencyjne w obszarze, w którym brakuje nowych technologii, a jednocześnie jest na nie wysokie i wciąż rosnące zapotrzebowanie. Nie będziemy jednak komentowali potencjalnej wysokości transakcji. Będziemy maksymalizować wartość transakcji.

Obrazek użytkownika Anonim
marcin

Na czym polega w strategii rozróżnienie pomiędzy projektami w portfolio w formie spółek celowych a pozostałymi? Czy te pierwsze będą prowadzone w Grupie Scope Fluidics, a drugie zewnetrznie?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Powołujemy wewnętrzną organizację Scope Discovery, która będzie odpowiedzialna za walidację biznesową i naukową nowych projektów. Proces będzie z zasady mocno selektywny. Te projekty, które wykażą największy potencjał rozwoju i zakończą z sukcesem proces SD, będą dalej rozwijane w formie spółek celowych – tak jak w przypadku Curio i Bacteromic.

Obrazek użytkownika Anonim
Skimixa

Co w przypadku jeśli BacterOMIC nie znajdzie nabywcy?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Nie zakładamy takiego scenariusza. Scenariusz bazowy zakłada transakcję na etapie, w którym Bacteromic będzie generował przychody. Nie zamykamy się jednak na oferty i już dziś prezentujemy zainteresowanym podmiotom naszą technologię.

Obrazek użytkownika Anonim
Goldfinger

Poproszę o wskazanie wartości transakcji sprzedaży referencyjnych do sprzedaży Bacteromic

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Rynek testów AST systematycznie rośnie w tempie dużych kilku procent rocznie i niestety przewiduje się stabilną kontynuację tego trendu. Widzimy transakcje na rynku analiz antybiotykowrażliwości, przykładem tutaj jest na przykład niedawne przejęcie Specific Dx. Trzeba jednak pamiętać, że jest to system o nieco innej funkcjonalności i zastosowaniu, a każda transakcja jest inna. Spodziewamy się, że wzrost zapotrzebowania na testy automatyczne AST przełoży się na większą liczbę przejęć na tym rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
janS

Jaki jest spodziewany rozkład płatności USD70 MLN za milestony z PCR w czasie? W roku 2023/ 2024, 2025,2026? Jak szacujecie Panowie prawdopodobieństwo wypłaty 100% wartości milestonów ? (powyżej 80% czy poniżej?)

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Ze względu na zapisy umowy z BioRad Laboratories, nie możemy się wypowiadać na ten temat.
Wszelkie szczegóły, jakie na tym etapie mogliśmy ujawnić na podstawie treści umowy z Bio-Rad, są zawarte w naszym raporcie ESPI, w którym poinformowaliśmy o transakcji.

Obrazek użytkownika Anonim
marcin

Czy możemy się spodziewać w najbliższym czasie pokrycia analitycznego Spółki?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Proszę pytać analityków. Nie mamy nic przeciwko :)

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

W jakiej spółce będą koszty sprawdzania projektów? Scope Discovery to będzie oddzielna spółka?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Scope Discovery będzie wewnętrzną organizacją w ramach Scope Fluidics. Koszty jej działalności będą rozpoznawane w jednostkowym RZiS i bilansie.

Obrazek użytkownika Anonim
Jarosław Wolak

Czy po sprzedaży PCR One wzrosło zainteresowanie zewnętrznych firm projektem Bateromic?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Mamy szeroką sieć międzynarodowych kontaktów. Naszym zdaniem część z podmiotów, które były zainteresowany PCR|ONE, mogą być zainteresowane technologią BacterOMIC. Te relacje nam na pewno pomagają, a transakcja PCR|ONE uwiarygodniła nas w oczach potencjalnych partnerów.

Obrazek użytkownika Anonim
Michal P

Czy ewentualne wpływy z realizacji milestones również podlegałyby podzieleniu w co najmniej 50% z akcjonariuszami?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

tak

Obrazek użytkownika Anonim
marcin

Czy istnieją możliwości wdrożenia ulg podatkowych typu B+R, IP BOX?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Analizujemy różne aspekty podatkowe naszej działalności, zarówno na poziomie spółek celowych jak i Scope Fluidics.

Obrazek użytkownika Anonim
Gerard

Panie Piotrze czy po otrzymaniu dywidendy zamierza Pan zwiększyć ilość posiadanych akcji?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Panie Gerardzie, ze względu na ograniczenia MAR nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.

Obrazek użytkownika LJMW
LJMW

Czy jest już wybrany kolejny projekt?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

W Scope Discovery będziemy analizowali i selekcjonowali nowe projekty. Mamy nadzieję, że w drugim kwartale br. wrócimy do Państwa z bardziej szczegółowymi informacjami.

Obrazek użytkownika Anonim
marcin

Czy w ramach zakładanych dwóch transakcji strategicznych przeprowadzonych do roku 2028 mieści się również Bacteromic?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Tak.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcus

Czy kamienie milowe za PCRONE (40 i 30 mln USD) to płatność jednorazowa, czy też mogą być otrzymane w częściach?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Wszelkie szczegóły, jakie na tym etapie mogliśmy ujawnić na podstawie treści umowy z Bio-Rad, są zawarte w naszym raporcie ESPI, w którym poinformowaliśmy o transakcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Artur

Czy już na tym etapie jest zainteresowanie Bacteromic przez duże podmioty med-techu światowego?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Prowadzimy wstępne rozmowy. Również z dużymi podmiotami. Generalnie - rynek AST rośnie i będzie rósł. to zwiększa liczbę podmiotów zainteresowanych utrzymaniem lub zdobyciem cześci tego rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Wg strategi zakładana jest sprzedaż 2 produktów do 2028, więc oprócz Bacteromica będzie to jeszcze nowy projekt który tylko w 5 i pół roku zostanie skomercjalizowany. Osobiście wydaję mi się to zbyt optymistycznym założeniem. Skąd zarząd ma przekonanie że nowy projekt może być w tym czasie skomercjalizowany i czy zaczęły się już konkretne prace nad tym projektem? Czy zarząd zakłada sprzedaż projektu na wcześniejszym etapie rozwoju niż PCR|ONE?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Przyspieszamy rozwój naszych technologii. Na tym ma się koncentrować Scope Discovery. Jednocześnie strategia mówi o transakcjach strategicznych i wyjaśnia co należy rozumieć przez transakcję strategiczną. Może to być sprzedaż całości udziałów do inwestora branżowego, ale mogą to być również transakcje sprzedaży części udziałów inwestorom branżowym lub finansowym.

Obrazek użytkownika Anonim
Jarosław Wolak

Czy z uzyskanej dywidendy zamierzają państwo założyć nową firmę i rozwijać jakiś nowy pomysł biznesowy?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Koncentrujemy się na rozwoju Scope Fluidics. Jesteśmy głęboko przekonani do rozwoju zgodnie ze strategią, którą przedstawiliśmy w zeszłym tygodniu.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel

Dzień dobry , czy tak wysoka dywidenda , nie spowoduje znaczący spadek wartości akcji Scope FLUIDICS?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Nastąpi typowe odcięcie dywidendy. Liczymy na to, że przynajmniej część inwestorów uwierzyło w nas na tyle, by jakąś część środków z dywidendy reinwestować w naszą spółkę lub zostać na takim samym poziomie zaangażowania kapitałowego. Liczymy na to, że będzie ich więcej niż tych, którzy zadecydują o sprzedaży akcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Czy zgodnie z planami strategicznymi sprzedaż 2 projektów do 2028 roku, wlicza się w te dwie transakcje - transakcję zrealizowaną na PCR/ONE czy dotyczy to dwóch zupełnie nowych projektów?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

dotyczy to nowych projektów, w tym prawdopodobnie transakcja Bacteromic

Obrazek użytkownika Anonim
wrrum

Ile nowych projektów ma być rozpoczętych w bieżącym roku?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Celem Scope Discovery jest analiza i selekcja nowych projektów. Planujemy, że w drugim kwartale br. wrócimy do Państwa z bardziej szczegółowymi informacjami.

Obrazek użytkownika Anonim
marcin

Wydaje się, że obecnie istotną kwestią dla oceny fundamentów spółki jest m.in. wycena projektu Bacteromic. Jakie argumenty mogą w Państwa opinii przemawiać za tezą, że ten projekt ma wyższy potencjał komercyjny niż PCR|ONE? Czy w scenariuszu bazowym transakcja sprzedaży Bacteromica będzie miała podobną strukturę do pierwszej umowy oraz zbliżone proporcje między upfront i milestones?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Bacteromic adresuje rynek podobnych rozmiarów do tego adresowanego przez PCR|ONE. jednocześnie sa między tymi rynkami istotne różnice. Rynek molekularnych testów objawowych charakteryzuje się większą dynamiką, ale trudno przewidywać wieloletnie perspektywy. W przypadku AST wzrost jest bardzo stabilny od lat i przewidywany na wiele lat do przodu. Struktura transakcji zależy od wielu czynników, w tym od preferencji nabywcy - realizowane sa różne modele. Naszym podstawowym planem jest model podobny do sprzedaży PCR|ONE, ale jesteśmy otwarci i będziemy maksymalizować długoterminową wartość dla grupy Scope.

Obrazek użytkownika Anonim
PanCiekawski

Czy akcjonariusze mogę spodziewać się innych dobrych informacji ze spółki w 2023 poza wypłatą dywidendy ?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Wydaje nam się, że przedstawiliśmy dużo dobrych informacji w naszej strategii :) będziemy starali się dostarczać kolejnych dobrych informacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Czy zarząd myśli że większa kapitalizacja Scope Fluidics może istotnie pozytywnie wpłynąć na potencjalną cenę sprzedaży kolejnych projektów? Czy było to problemem przy procesie sprzedaży PCR|ONE?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Kapitalizacja spółki może stanowić wartość odniesienia dla potencjalnych nabywców oraz uwiarygadnia nas biznesowo. Temat ten pojawiał się w naszych rozmowach.

Obrazek użytkownika Anonim
janS

Co jest największym wyzwaniem w procesie sprzedaży Bacteromic-a?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

To co ważne, to że mamy już system, z potwierdzonym klinicznie działaniem. Przed nami sporo pracy nad różnymi aspektami budowania wartośći - zaówno od strony kosztów wytwarzania jak i portfolioproduktowego. Wyzwań jest kilka, myślę że takim kluczowym będzie wypracowanie optymalnego momentu sprzedaży z punktu widzenia etapu rozwoju technologii i współracy z potencjalnymi nabywcami. Mamy przewagi konkurencyjne i będziemy je pogłębiać. Naszym celem jest maksymalizacja wartości technologii.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek Leszkowicz

Czy cel "Do końca 2028 r. doprowadzenie do co najmniej dwóch transakcji strategicznych" to co najmniej dwie kolejne transakcje czy też w tej liczbie uwzględniona jest już sprzedaż Curiosity?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

do 2028 strategia zakłada przeprowadzenie dwóch nowych transakcji

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

A co z zasobami ludzkimi,z tego co wiadomo to spółki celowe sprzedawane sa z pesonelem który dany projekt obsługuje

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

W Curiosity Diagnostics pozostal zespól związany z rozwojem projketu PCR|One. W Scope Fluidics i Bacteromic zbudowaliśmy również zespoły o multidyscyplinarnych kompetencjach; stale je wzmacniamy i budujemy Scope Discovery

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Czy w tym roku jest szansa na otrzymanie jakiejś płatności warunkowej za sprzedany projekt oczywiście w ocenie zarządu

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Nie możemy wypowiadać się na ten temat. Kamienie milowe mogą trafić do Scope do 2027 r. Mogą wcześniej.

Obrazek użytkownika Anonim
Jarosław Wolak

Czy panują państwo przejęcia/współfinansowania jakiś podmiotów w branży med tech? Czy zgłaszają się do państwa takie podmioty w ofertą zainwestowania w ich produkt/ pomysł?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Nie jest to nasza domyślna strategia. Otrzymujemy różne propozycje.

Obrazek użytkownika Anonim
marcin41

Macie bardzo ambitne plany posiadania w portfolio co najmniej 5 nowych projektów do końca 2025.
Co z poniższych uważacie za najtrudniejsze, a co będzie według Waszej opinii powinno być najprostsze:
1) Pozyskanie pomysłów do selekcji przez Scope Discovery.
2) Uzyskanie odpowiedniej liczby wyselekcjonowanych projektów, które pomyślnie przejdą przez procesy Scope Discovery.
3) Wytworzenie projektu (pozyskanie ludzi, potrzebny kapitał, itp).

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Scope Discovery ustrukturyzuje działania, które de-facto prowadziliśmy już wcześniej - z PCR|ONE i z BacterOMIC. Jesteśmy głęboko przekonani, że mądre procesy moga efektywnie regulować tworzenie innowacji wycelowanej w istotne potrzeby rynkowe i atrakcyjne segementy rynku. Zakładamy, że proces Scope Discovery będzie bardzo selektywny - i tylko projekty spełniające cały szereg wymogów przejda do fazy załozenia spółki celowej. Wracając do pytania - skupiamy się na procesie, kadrach, jakości pracy. nie spodziwamy się problemów z liczbą pomysłów, czy pozyskaniem projektów.

Obrazek użytkownika Michal P
Michal P

Kiedy możliwe jest uzyskanie patentu na Bacteromic w USA?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Termin uzyskania patentów zależy w głownym stopniu od prędkości z jaką działają urzędy patentowe. Z naszej strony stale nadzorujemy prcedury zgłoszeniowe i aktywnie reagujemy na pytania urzędów

Obrazek użytkownika Anonim
janS

CZy jesli będzie ciekawa oferta , rozważycie sprzedaż projektu Bacteromic wcześniej, niż na etapie sprzedaży urządzeń?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Oczywiście. Jesteśmy otwarci na oferty a jednocześnie nawiązujemy dialog z potencjalnymi nabywcami budując świadomość i zainteresowanie.

Obrazek użytkownika Michal P
Michal P

Czy w tym roku możliwe jest pozyskanie jakiś środków grantowych dla spółki?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

rozpoznajemy takie możliwości; mamy doświadczenia w pozyskiwaniu grantów, nie tylko z NCBiR i PARP, ale również bezpośrednio udzielanych przez Komisję Europejską,

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Jak idzie odbudowa zespołu i kiedy zamknięcie Państwo proces odbudowy zespołu po sprzedaży projektu PCR/ONE, tak aby spółka miała odpowiednie zasoby do realizacji przyszłej strategii działania?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Luki kadrowe po odłączeniu Curiosity mamy już z powodzeniem wypełnione. Niezależnie od tego, ze względu na rozwój Bacteromic oraz Scope Discovery intensywnie rekrutujemy nowych członków zespołów. Dzięki sukcesowi PCR|ONE mamy dużą zdolność pozyskiwania talentów. Dołączyli już do nas i dołączą wkrótce międzynarodowej klasy specjaliści w różnych, kluczowych z punktu widzenia budowy wartości projektów eksperci.

Obrazek użytkownika Anonim
Goldfinger

Jakie jest prawdopodobieństwo pojawienia się konkurencyjnego lub zbliżonego (jednego lub kilku uzupełniających się) produktu do Bacteromic do momentu jego sprzedaży?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Automatyczne testy AST to szeroki rynek i palące potrzebny kliniczne co motywuje tworzenie nowych systemów diagnostycznych. Uważnie obserwujemy rynek i nie widzimy dziś technologii, które miałyby porównywalny potencjał informatywności panelu co Bacteromic. Wysoka informatywność panelu to kluczowa cecha, która determinuje atrakcyjność technologii.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Czy spółka planuje pozyskanie doradcy transakcyjnego dla Bacteromica, czy może planuje samodzielnie przeprowadzić transakcje? Kiedy możemy oczekiwać konkretów w tym temacie?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

W przypadku Bacteromica umowę z doradcą transakcyjnym będziemy chcieli podpisać na późniejszym etapie rozmów z potencjalnymi partnerami niż miało to miejsce w przypadku PCR|ONE. Wynika to z naszych doświadczeń i strategii w tego typu transakcjach realizowanych przez innych graczy. Na obecnym etapie budujemy wstępne zainteresowanie systemem. Być może zaowocuje to wiążącymi ofertami, ale domyślnie przygotowujemy się na rozwój BacterOMIC w oparciu o zaprezentowany plan. Takie nastawienie – w obliczu posiadanej pozycji gotówkowej – gwarantuje nam najlepszą z możliwych pozycję negocjacyjną.

Obrazek użytkownika Cezary Maliszewski
Cezary Maliszewski

Czy projekty rozwijane w przyszłości będą dotyczyć tylko techniki mikroprzepływów? W jakich branżach można się spodziewać zastosowań rozwijanych rozwiązań mikroprzepływów?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Jest to zdecydowanie ognisko naszego zaintersowania. Zbudowaliśmy szeroki know-how budowania takich rozwiązań, od koncepcji do wdrożenia produkcji i to na pewno jest kapitał, który będziemy chcieli wykorzystac.

Obrazek użytkownika Michal P
Michal P

Jakie rodzaje prac R&D są w agendzie prac nad Bacteromic w najbliższym czasie? Poza rozszerzeniem liczby antybiotyków.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Pracujemy nad rozszerzeniem liczby antyibotyków, z innych paneli na pewno możemy potwierdzić prace nad rozwojem panelu oferującego automatyczną ocenę skuteczności kombinacji antybiotyków. Do tego uruchamiamy procesy R&D nad dalszym rozszerzeniem portfolio, o kierunkach będziemy informowali w stosownym czasie.

Obrazek użytkownika Anonim
PanCiekawski

Czy spółka planuje lub rozważa przejęcie innych podmiotów ?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Otrzymujemy różne propozycje, ale nie jest to nasza domyślna strategia.

Obrazek użytkownika Anonim
PanCiekawski

Kiedy możemy spodziewać się informacji o kolejnych projektach ?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Nowe projekty będziemy opracowywać i selekcjonować w ramach Scope Discovery; planujemy w drugim kwartale wrócić do Panstwa z bardziej szczegółowymi informacjami

Obrazek użytkownika Jarosław Wolak
Jarosław Wolak

Ile już jest projektów w "zamrażalce" które są gotowe aby przejść ścieżkę w Scope Discovery?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Mamy nadzieję, że w drugim kwartale br. wrócimy do Państwa z bardziej szczegółowymi informacjami na temat procesu Scope Discovery

Obrazek użytkownika Anonim
marcin

Jak przekonaliby Państwo - poza kwestiami zawartymi wprost w samej strategii - inwestorów długoterminowych, posiadających akcje od czterech/pięciu lat do pozostania ze Spółką na dłużej?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Zaprezentowaliśmy strategię rozwoju, kreślącą kierunki i potencjał budowy wartości w perspektywie dekady. Za nami długa droga, ale przed nami jeszcze więcej ciekawych wyzwań naukowych, planów i komercyjnego potencjału. Przejęcie Curiosity przez Bio-Rad - światowego lidera w obszarze technik molekularnych potwierdza nasz model biznesowy i zdolność do dowożenia projektów do końca. Zapraszamy do uczestnictwa w przedsięwzięciu rozbudowy naszych możliwości i kolejnych projektach.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Czy są chetni klienci do testowania Bacteromica

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Tak.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jeżeli spółka planuje w przyszłości sprzedawać jeden projekt średniorocznie, to czy może to się dziać na wcześniejszych etapach niż early access/uzyskanie pierwszych przychodów? Czy każdy projekt będzie doprowadzany jak najdalej dla maksymalizacji potencjalnych zysków?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

W strategii przewidujemy, że transakcje strategiczne mogą obejmować:
-sprzedaż całości udziałów w spółkach celowych rozwijających przełomowe technologie na rzecz strategicznych inwestorów branżowych oraz
- Sprzedaż części istniejących lub nowoutworzonych udziałów w spółkach celowych rozwijających przełomowe technologie na rzecz strategicznych inwestorów branżowych lub finansowych
Kluczem decyzji będzie maksymalizacja wartości.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz Wesołowski

Czy rozważana jest działalność biotechnologiczna Spółki np. w sektorze obronnym?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Naszym kluczowym obszarem zainteresowanie jest szeroko rozumiana medycyna oraz sustainability.

Obrazek użytkownika Anonim
xyz

Jak wygląda timeline projektu Bacteromic ? tzn w którym kwartale którego roku są planowane kolejne etapy ?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Wrócimy do Państwa w tym temacie

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr Jóźwik

Do końca 2028 r. chcą Państwo doprowadzić do co najmniej dwóch transakcji strategicznych, czy tu mowa jest o jakimś innym projekcie niż obecnie znane (tj. PcrOne i Bacteromic)?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

do 2028 planujemy dwie transakcje, w tym najpewniej jedna może dotyczyć BacterOMIC

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Jaki przychód ze sprzedaży spółki Bacteromic jest oceniany przez Panów jako godziwy/zadowalający?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Odzwierciedlający wartość opracowanej technologii :)
Tak jak mówiliśmy wcześniej - systematycznie budujemy wartość Bacteromic, aby być w pozycji do maksymalizacji wartości transakcji dla grupy Scope Fluidics.

Obrazek użytkownika Anonim
Artur

Jaki był sens komunikatu z grudnia 2020 roku w którym Państwo piszą: "W październiku br. Zarząd Spółki podjął decyzję o wyborze nowego projektu i przystąpieniu do przygotowania planu działań operacyjnych w tym projekcie. Aktualnie opracowywany jest plan działań oraz harmonogram ich realizacji." ? Teraz z Państwa komunikatów wynika, że projekt nie został jeszcze wybrany, tylko Discovery dopiero to zrobi.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Gros naszego zaangażowania było w PCR|ONE i w Bacteormic. minęło sporo czasu i uznaliśmy, że warto na nowo 'przepuścić' ząłozenia biznesowe tego projektu przez Scope Discovery. Oczywiście proces w Scope Discovery będzie korzystał z istniejących już opracowań i wyników technicznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz Wesołowski

Pytanie : Czy w przyszłości Spółka rozważa wejście na inne rynki poza amerykańskim ze swoją ofertą sprzedażową ?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Pracujemy w taki sposób, żeby nasze projekty i dalej produkty miały zasieg globalny. Niemniej w przypadku Bacteromic największym rynkiem jest rynek amerykański

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy scope Discovery będzie być może notowany na giełdzie? Czy ewentualnie takie plany mogą być czy takiego tematu nigdy nie było i nie będzie?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Scope Discovery stanowić będzie integralny komponent struktury spółki Scope Fluidics. Zgodnie z opublikowaną Strategią, w formie odrębnych spółek będziemy rozwijać projekty przeznaczone do transakcji

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Czy spółka tworząc nową strategie wzorowała się na przykładach firm które osiągneły już większość zakładanych celi, szczególnie sprzedaż jednego projektu średnio co rok? Czy są jakieś szczególne firmy na których się wzorujecie?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Scope Discovery jest strukturyzacją tego co robiliśmy do tej pory - w podobny sposób pracowaliśmy u zarania projektów PCR|ONE i Bacteormic. Od założenia Scope Fluidics - naszą wizją było zbudowanie centrum tworzącego globalnie konkurencyjne technologie i produkty. Bardzo się cieszymy z tego, że istnieje kilka firm, które obrały podobną drogę - nawet zanim powstał Scope :). Świetnym przykładem jest dla nas Flagship Pioneering - bostońska firma, z której w ciągu dwudziestu kilku lat istnienia wyszło już kilkadziesiąt rosnących firm w obszarze biotechnologii, farmacji, sustanainability. To, że istnieją takie firmy i odnoszą powtarzalne sukcesy potwierdza, że ten model biznesowy działa - chcemy rozbudować go w Warszawie.

Obrazek użytkownika Michal P
Michal P

Czy optymalizacja kartridża i analizatora będzie wymagała nowej certyfikacji systemu? Będzie to już w metodyce IVDR?

Obrazek użytkownika Marcin Izydorzak
Marcin Izydorzak

Zakładamy, że prace związane ze zwiększaniem skali produkcji kartridza i analizatora nie wymagają nowej certyfikacji. Jednocześnie opracowanie nowych paneli lub zwiększenie liczby antybiotyków będzie wymagało nowego procesu rejestracji - w obszarze europejskim IVDR

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

spółka dąży do uruchomienia produkcji wielkoskalowej Bacteromica jaka to skala setki, tysiace ,dziesiatki tysiecy urzadzeń

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Mówiąc o skali mamy na myśli przede wszystkim kartridże. Co ważne, jedno urządzenie Bacteromic obsługuje nawet 60 kartridży dziennie - kluczowa dla wartości projektu jest optymalizacja procesu produkcji kartridży. Produkcja skalowa to poziom miliona sztuk rocznie lub więcej.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Czy zarząd będzie cookresowo prezentował inwestorom porównanie stanu faktycznego prac i rozwoju do dzisiejszych założeń strategii?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Będziemy na bieząco informować o istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji strategii.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Dziekujemy Państwu bardzo za udział i pytania, zachęcamy do śledzenia naszej komunikacji, pozdrowienia, Scope Fluidics

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.