Wielki odpływ środków z funduszy inwestycyjnych w marcu. Fundusze surowców gwiazdami I kwartału 2022

Wielki odpływ środków z funduszy inwestycyjnych w marcu. Fundusze surowców gwiazdami I kwartału 2022

Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się w marcu o ponad 7 mld zł. To był jeden z najgorszych miesięcy w historii TFI.

Marzec 2022 był jednym z 10 najgorszych miesięcy w historii branży TFI, jeśli chodzi o odpływy środków – wskazuje portal Analizy.pl. Aktywa stopniały o 7 mld zł (-2,6%), do 282,2 mld zł – czyli do poziomu z grudnia 2020, wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Obligacyjna bessa gorsza niż wojna

Od kilku tygodni inwestorzy są pod presją następujących czynników:

  • Wojna w Ukrainie
  • Wysoka i rosnąca inflacja.
  • Oczekiwania na zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne.

To oczywiście przekłada się na notowania akcji, obligacji, surowców. I na wyceny jednostek oraz zachowanie inwestorów wobec funduszy inwestycyjnych. Pojawiła się wysoka zmienność na cenach akcji i surowców, a obligacje są od kilku miesięcy w mocnej bessie.

Co ciekawe, inwestorzy uciekali gromadnie nie od funduszy akcji, a od funduszy dłużnych, które przez wiele kwartałów cieszyły się wielkim powodzeniem. W marcu aktywa funduszy dłużnych spadły o 10%, do 86,9 mld zł, czyli do poziomu sprzed niemal 5 lat. Były one kategorią, która straciła najwięcej aktywów. Z kolei grupą, której aktywa najbardziej stopniały, były fundusze dłużne uniwersalne (-12,2%). Środki odpływały także od funduszy absolutnej stopy zwrotu (-3%).

aktywa tfi marzec 2022

Źródło: Analizy.pl

Jednak nie od wszystkich kategorii funduszy inwestorzy w marcu uciekali. Do niektórych środki płynęły szerokim strumieniem. Tak było choćby w przypadku funduszy rynku surowców (+23,3%), ale też akcji (+1,9%).

Trzeba mieć świadomość, że wynik funduszy w marcu byłby o wiele gorszy, gdyby nie dynamiczne odbicie na giełdach, które przyszło w połowie miesiąca. Tym niemniej, jak podaje portal Analizy.pl, aktywa funduszy inwestycyjnych spadają nieprzerwanie od października 2021 r., skurczyły się w tym czasie o ponad 29 mld zł, czyli o 9%.

Zobacz także: Hossa surowcowa dopiero się zaczyna – twierdzi główny analityk surowcowy Goldman Sachs

Fundusze surowców zachwycały wynikami w I kw. 2022

Przy okazji, zerknijmy jeszcze na wyniki funduszy w marcu i w całym I kwartale 2022. W ubiegłym miesiącu najlepszy wynik osiągnął fundusz Quercus lev (+13,88%), wyprzedzając o włos inPZU Akcje Rynku Złota (+13,43%), a na podium zmieścił się jeszcze Opera Equilibrium.pl. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze inne fundusze surowcowe (Skarbiec Rynków Surowcowych, Uniqa Akcji Rynku Złota). Najgorszymi zaś funduszami na rynku były m.in. Allianz China A-Shares (-9,44%) oraz Generali Obligacje Nowa Europa (-8,7%), co przypomina o bessie na chińskim rynku akcji i na światowym rynku obligacji.

Top 5 funduszy w marcu 2022 pod względem stopy zwrotu

marzec top5

Źródło: Analizy.pl

Jeśli chodzi o cały I kwartał 2022, to gwiazdami były fundusze surowcowe. Wystarczy zerknąć na pierwszą czwórkę – pierwsze miejsce „na pudle” wziął Skarbiec Rynków Surowcowych (+25%), o włos wyprzedzając NN (L) Indeks Surowców (+24,6%) oraz Allianz Global Metals and Mining (+24,3%). Tuż za podium uplasował się Pekao Surowców i Energii (+23,75%), a pierwszy fundusz nie-surowcowy znalazł się dopiero na 5 pozycji (MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej zyskał +19,5%).

Top 4 funduszy w I kw. 2022 pod względem stopy zwrotu

top4 I kw 2022

Źródło: Analizy.pl

Zobacz także: 10 książek dla inwestora w wartość – bądź mądry jak Warren Buffett

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.