KGHM widzi potencjał do, że wyniki finansowe się poprawią i inwestuje w OZE
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
29 lis 2022, 10:02

KGHM widzi potencjał do wzrostu wyników i inwestuje w OZE

„Podobnie jak inni producenci miedzi widzimy duży potencjał na niedobór tego metalu w 2024 i kolejnych latach” - podkreśla na czacie inwestorskim Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych. Podczas czatu inwestorskiego zarząd skomentował wyniki finansowe za 3 kwartał 2022.

Grupa zwiększyła przychody w trzech kwartałach 2022 r. o +18% r/r. znaczna część wzrostu wynikała z korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN.

Przychody I-III kw. 2022 r. KGHM

Przychody KGHM

Źródło: spółka

Skorygowana EBITDA wzrosła dla działalności w Polsce, ale została obciążona niższymi cenami miedzi i zagranicą, w tym wynikiem Sierra Gorda. Cała grupa odnotowała więc spadek EBITDA o 10% r/r.

Wyniki operacyjne I-III kw. 2022 r. KGHM

EBITDA KGHM

Źródło: spółka

„Niższa produkcja miedzi w SG w 9M 2022 jest wynikiem eksploatacji rudy o niższej zawartości miedzi. Podobnie ma to negatywny wpływ na wydobycie i uzysk molibdenu i srebra” - wyjaśnia Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych.

Spadek notowań miedzi -17% i srebra -21% w trzech kwartałach tego roku odbił się negatywnie na wyniku grupy. Jednak w dłuższym terminie zarząd widzi pozytywnie kształtowanie się cen miedzi, co pokrywa się z opinią analityków rynku.

„Podobnie jak inni producenci miedzi widzimy duży potencjał na niedobór tego metalu w 2024 i kolejnych latach. Wynika to z zielonej rewolucji, czyli elektryfikacji przemysłu i transportu, ze zwiększenia konsumpcji miedzi w energetyce, ale też z zamykania niektórych kopalni na świecie” - mówi wiceprezes.

Zaś srebro może utrzymać cenę:

„Konsensus na cenę srebra nie wskazuje na istotne odchylenia w kolejnych okresach” - dodaje.

Zobacz także: Metale wracają do trendu wzrostowego, zdaniem analityka Saxo. To efekt słabnącego USD

Zarząd odniósł się pozytywnie do wyników finansowych:

„Naszym zdaniem wyniki są dobre, uważamy, że mocne, pomimo otoczenia makroekonomicznego, w którym wpływ na nasze wyniki miały spadki cen miedzi i srebra i wzrosty cen nośników energii” – ocenia Andrzej Kensbok.

„Utrzymaliśmy produkcję miedzi płatnej na poziomie zbliżonym do 2021, wyższą produkcję srebra, wzrost przychodów w grupie Kapitałowej KGHM oraz mocny wynik operacyjny Grupy. Utrzymujący się popyt na rynku metali przyczynił się z kolei do wzrostu przychodów Grupy KGHM (+ 18%) r-d-r, do poziomu 25,7 mld zł.” - dodaje.

Zagraniczne aktywa

Grupa porządkuje współpracę z KGHM Internationam w Kanadzie.

„Przeprowadzono szereg działań reorganizacyjnych, ukierunkowanych na integrację KGHMI w Kanadzie z działalnością Spółki w Polsce oraz z przeniesieniem części biznesowych funkcji do Polski. Również w III kwartale 2022 r. działania te były kontynuowane, głównie w zakresie wypracowania spójnych regulacji wewnętrznych, procedur oraz standaryzacji” - mówi Andrzej Kensbok.

KGHM w tym roku podjął też decyzje o sprzedaży niektórych kopalń.

„26 kwietnia br. została podpisana Umowa Zbycia Udziałów S.C.M. Franke. Z dniem podpisania umowy Minera Las Cenizas została właścicielem kopalni Franke” - przypomina dyrektor finansowy.

Na koniec pierwszego półrocza zakwalifikował też do sprzedaży Carlota Copper Company.

„Na dzień 30 czerwca 2022 r. dokonano ponownej oceny kryteriów określonych przez MSSF 5, na podstawie których Carlota Copper Company została zakwalifikowana do sprzedaży.” - kończy.

Jednak sprzedaż Carlota Copper Company, według słów zarządu, nie jest na razie wysoce prawdopodobna.

Zobacz także: Silny dolar poprawił wyniki KGHM. Spółka zmaga się jednak ze wzrostem kosztów produkcji w Polsce i zagranicą

Inwestycje we własne źródła energii

Wyzwaniem dla Grupy są rosnące koszty energii i materiałów.

„Po 9M udział kosztów energii w kosztach rodzajowych wynosił ok. 8% wobec ok. 5,8% w porównywalnym okresie 2021 (…) Optymalizujemy te koszty, które jesteśmy w stanie w jakiś sposób kontrolować, m.in. koszty energii elektrycznej poprzez np. programy oszczędnościowe i budowanie mocy OZE” – mówi Andrzej Kensbok.

Spółka - dane na koniec III kw. 2022 r. - kontynuowała realizację czterech projektów budowy farm fotowoltaicznych. W projekcie „Piaskownia Obora I” oczekiwana jest decyzja środowiskowa. Natomiast w projektach „HM Głogów I – III” uzyskano już techniczne warunki przyłączenia.

Powołano też 3 nowe projekty budowy farm PV. Spółka zamierza też przejmować w ramach transakcji M&A farmy PV i wiatrowe – rozmowy już są prowadzone. Prowadzone są też ustalenia współpracy z Total Energies Renewables SAS, by wspólnie budować morskie farmy wiatrowe na Bałtyku o mocy 2 GW. Spółka będzie odbiorcą energii z tego projektu.

„KGHM jest w tej unikatowej sytuacji jako duży odbiorca en elektr., że może być samoistnym rynkiem odbioru takiej energii i zagwarantować sobie stabilne dostawy energii, a projektowi stabilne przychody w długim okresie” – wyjaśnia wiceprezes KGHM.

Zrealizowanie projektu budowy farm morskich planowane jest w tej dekadzie.

„Rozpoczniemy działania jak tylko znane będzie rozstrzygnięcie w zakresie udzielenia przez Ministra infrastruktury koncesji” - dodaje.

KGHM stawia też, w długim terminie, na energetykę jądrową i już podjął prace wstępne w procesie wdrożenia technologii SMR (małych modułowych reaktorów jądrowych).

„Jeżeli chodzi o projekt SMR, to obecnie kontynuujemy go wspólnie z naszym partnerem. Oczywiście zamierzamy analizować ten projekt w kontekście jego opłacalności po tym jak zakończymy fazę B+R. Natomiast z całą pewnością zaangażowanie KGHM w projekty energetyczne jest zasadne.” - wyjaśnia Andrzej Kensbok.

Celem do 2030 r. dla KGHM Polska Miedź jest pobieranie energii co najmniej w połowie z własnych źródeł.

Udział źródeł energii elektrycznej w dostawach dla KGHM Polska Miedź S.A.

Udział energii KGHM

Źródło: spółka

Z drugiej strony wzrost kosztów do tej pory nie odbił się na wyniku EBIDTA.

„Chciałbym podkreślić, że mimo wzrostów cen energii i materiałów Spółka osiągnęła po 3 kwartałach satysfakcjonujący poziom zysku oraz EBITDA. Więc na razie nie widzimy na horyzoncie większego ryzyka dla naszych wyników finansowych w 2022 r. - zauważa.

Zobacz także: Energia atomowa i jądrowa przeżywa renesans. Czy warto i jak w nią inwestować - Podcast 21% rocznie jak inwestować

Dywidenda

KGHM podtrzymuje politykę dywidendową i zamierza rekomendować wypłatę do 1/3 jednostkowego zysku netto.

„W ostatnich latach Spółka wróciła do wypłacenia dywidendy. Chcielibyśmy aby ten trend był kontynuowany zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową. Zakłada ona, iż Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej i potrzeb inwestycyjnych” - podkreśla Andrzej Kensbok.

Ostateczna decyzja ws. wypłaty dywidendy zależy zawsze od walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zobacz także: „W ostatnich latach spółka wróciła do wypłacenia dywidendy. Chcielibyśmy aby ten trend był kontynuowany” - relacja czatu z wiceprezesem zarządu KGHM ds. finansowych

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.