Rok 2023 będzie dla KGHM wyzwaniem. Spółka wdraża inicjatywy oszczędnościowe i podnosi niezależność energetyczną
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
24 mar 2023, 17:40

Rok 2023 będzie dla KGHM wyzwaniem. Spółka wdraża inicjatywy oszczędnościowe i podnosi niezależność energetyczną

KGHM Polska Miedź podał dane finansowe za pełny 2022 r. Spółka odczuła presję kosztową i dalej rozwija inwestycje, które zwiększą jej niezależność energetyczną.

Grupa KGHM wypracowała w 2022 r. przychody w wysokości 33,8 mld zł, co oznacza wzrost o 13,6% w stosunku do wyników za 2021 r. Zysk netto wyniósł 4,8 mld zł czyli mniej o 22,4% rok do roku. Skorygowana EBITDA osiągnęła w poprzednim roku 8,9 mld zł.

Zysk ze sprzedaży także spadł, mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży. Spowodowane to było wzrostem kosztów materiałów, paliw i energii.

„Chcielibyśmy powiedzieć, że najgorsze jest za nami, ale rok 2023 na pewno będzie wyzwaniem. W dalszym ciągu mierzymy się z silną presją kosztową, praktycznie w każdym obszarze naszej działalności. Wdrażamy inicjatywy oszczędnościowe” - wyjaśnia Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych.

Sam czwarty kwartał 2022 r. zakończył się stratą na wyniku netto na poziomie -493 mln zł, ale spowodowane to było głównie różnicami kursowymi, które w 4 kwartale 2022 r. były ujemne, w przeciwieństwie do analogicznego kwartału rok wcześniej, kiedy ten wpływ na wynik był dodatni.

Zarząd zwraca uwagę, że poprzedni rok nie był prosty. Mimo to grupa zanotowała wzrost przychodów, mocny wynik operacyjny oraz stabilną produkcję miedzi. Produkcja górnicza w kraju to 442,7 tys. ton w urobku, a produkcja hutnicza wyniosła 586 tys. ton. Z kolei z zagranicy 90,8 tys. ton zanotowała Sierra Gorda; Robinson 46,8 tys. ton; Carlota 4,1 tys. ton; Franke 2,8 tys. ton; a Zagłębie Sudbury 2,5 tys. ton.

Zobacz także: Relacja czatu z wiceprezesem zarządu ds. finansowych, Mateuszem Wodejko

Niezależność energetyczna, czyli OZE i reaktory jądrowe SMR

Jednym z kluczowych projektów Grupy KGHM jest osiągnięcie niezależności energetycznej. Według zarządu już w 2030 r. ma być osiągnięta połowiczna niezależność.

W tym celu grupa wdraża projekt małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). W lutym 2022 roku KGHM podpisał umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem tej technologii w kraju.

Jest to już dobrze poznana koncepcja reaktorów ciśnieniowych lekkowodnych, której zaletą jest modułowa konstrukcja, co pozwala na znaczące skrócenie procesu inwestycyjnego i wdrożenia do użytkowania.

Obecnie używana technologia NuScale podlega formalnej ocenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej przez Państwową Agencję Atomistyki.

„Postępowanie o wydanie Ogólnej Opinii zostało zainicjowane przez Spółkę w lipcu 2022 r., a jego wynik będzie znany prawdopodobnie jeszcze w tym roku” - dodaje Wodejko.

Kolejnym sposobem osiągnięcia celu, najpierw połowicznej, a potem pełnej niezależności energetycznej jest rozwijanie własnej produkcji czystej energii.

„Już posiadamy istotne aktywa produkcyjne, których potencjał może zaspokoić ponad 20 proc. naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Rozpoznajemy możliwości pozyskiwania szerokiego spectrum projektów OZE, zarówno w wyniku akwizycji jak i uczestnictwa w procesie projektowym/inwestycyjnym” - mówi wiceprezes Mateusz Wodejko.

Grupa obecnie jest na kolejnym etapie zwiększania udziału energii z odnawialnych źródeł w swoim miksie energetycznym. Już w tym roku KGHM będzie korzystać z energii elektrycznej produkowanej przez elektrownię słoneczną Żuki. Elektrownia ta wykorzystuje ponad 10 tysięcy modułów fotowoltaicznych, co pozwoli na wyprodukowanie ponad 5,3 GWh energii elektrycznej. Ta inicjatywa pozwoli Grupie KGHM na zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł i osiągnięcie wyznaczony celów.

Zobacz także: KGHM, rekomendacje, dywidendy, wyniki finansowe w Strefie Inwestorów

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.