GPW chce się zmienić w platformę cyfrową dla inwestorów i gospodarki i zacząć zarabiać coraz więcej na inicjatywach niezwiązanych z podstawową działalnością
Obrazek użytkownika Szymon Machalica
25 maj 2023, 18:14

GPW chce się zmienić w platformę cyfrową dla inwestorów i gospodarki i zacząć zarabiać coraz więcej na inicjatywach niezwiązanych z podstawową działalnością

Przedstawiciele GPW zaprezentowali nową strategię i plany rozwoju na lata 2023-2027. GPW zamierza wciąż rozwijać inicjatywy zapowiedziane w ramach poprzedniej inicjatywy oraz uruchomić nowe przedsięwzięcia jak Warsaw Integrated Digital Exchange (WIDE) oraz platforma crowdfundingową. Spółka zamierza jeszcze mocniej wejść w obszar sprzedaży danych i technologii.

Zobacz także: Nowe akcje na GPW: Biedronka i Zara dołączają do grona spółek na rynku GlobalConnect

Według ustaleń, kluczowymi czynnikami wzrostu będą rozwój podstawowych platform obrotu oraz wprowadzenie nowych produktów i usług. Planowane inwestycje mają przyczynić się do wzrostu przychodów grupy GPW do 157 mln zł do 2027 roku, z czego aż 101 mln zł ma być wydane na nowe inicjatywy strategiczne. Przewiduje się również wzrost marży EBITDA GPW do 50% do 2027 roku, a średnioroczne przychody grupy w latach 2023-2027 mają sięgnąć 500 mln zł, a EBITDA 215 mln zł. To wyraźny wzrost w porównaniu do obecnego poziomu rentowności, co daje podstawy do optymizmu dla inwestorów.

Podczas konferencji członek zarządu GPW, Adam Młodkowski, skomentował zmiany w strategii, odnosząc się także do wyzwań, jakim giełda musiała stawić czoła w ostatnim czasie. Wskazał na skutki kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie, które przejawiały się m.in. wysoką inflacją oraz wzrostem kosztów usług IT, co negatywnie wpłynęło na rentowność działalności giełdy. Jednakże nowa strategia ma na celu przywrócenie wzrostu.
 


„Ostatni rok był dla nas trudny, ale nowa strategia zakłada, że powrócimy na ścieżkę wzrostu. Naszym celem jest osiągnięcie marży EBITDA na poziomie 50 proc. (...). Średnia marża w ciągu pięciu lat wyniesie 35 proc." - powiedział Adam Młodkowski.

Nowa strategia GPW zakłada również, że nowe inicjatywy będą miały kluczowe znaczenie dla wyniku finansowego grupy kapitałowej GPW w 2027 roku, odpowiadając za 30% całkowitego wyniku finansowego.

Od momentu ogłoszenia strategii, giełda skoncentrowała się na rozwijaniu podstawowych platform obrotu, które stanowią podstawę jej działalności. Dodatkowo, GPW wprowadza również nowe produkty i usługi, które mają wesprzeć wzrost i przyciągnąć nowych uczestników na rynek. Choć to jeszcze wczesne stadium realizacji strategii, widoczne są obiecujące sygnały, które budzą optymizm.
 

Zobacz także: Przemożna piątka: Skala dominacji pięciu największych firm wzbudza niepokój inwestorów

Jednym z kluczowych elementów nowej strategii jest również rola nowych inicjatyw strategicznych w wynikach finansowych grupy GPW. Przewiduje się, że do 2027 roku będą one odpowiadały za 30% wyniku finansowego całej grupy kapitałowej. To pokazuje, że GPW dąży do dywersyfikacji i poszukuje nowych źródeł przychodów, które przyczynią się do stabilności i wzrostu jej działalności.

Wzrost GPW ma również znaczenie dla całego polskiego rynku finansowego. Jako główna giełda w kraju, jej rozwój może przyciągnąć większą liczbę inwestorów zagranicznych oraz umocnić pozycję Polski jako atrakcyjnego miejsca do lokowania kapitału. Oczywiście, osiągnięcie zamierzonych celów wymagać będzie kontynuacji działań i utrzymania korzystnego otoczenia rynkowego.

Wnioskiem z relacji z dzisiejszego wydarzenia jest fakt, że GPW zdeterminowana jest realizować swoją nową strategię, która zakłada skoncentrowanie się na biznesie podstawowym i rozwój nowych inicjatyw. Inwestorzy oczekują dalszych informacji i wyników, które pozwolą ocenić skuteczność tych działań.

GPW kurs akcji od początku 2022 roku

GPW (1)


Jednym z głównych punktów strategii jest uruchomienie platformy handlu obligacjami dla inwestorów instytucjonalnych oraz wprowadzenie nowych produktów na rynku GlobalConnect, takich jak ETF, ETC, ETN. Planuje się również rozwój instrumentów na rynkach towarowym i finansowym.

Izabela Olszewska, członek zarządu GPW, podkreśliła, że strategicznym celem jest utrzymanie pozycji lidera w obrocie polskimi spółkami. W ramach nowej strategii dążą do zwiększenia udziału w obrotach polskimi spółkami powyżej 80%.

Jeśli chodzi o rynek obligacji, planowane są działania mające poszerzyć ofertę dla inwestorów instytucjonalnych. GPW ma zamiar utworzyć nowy rynek - skarbowych papierów wartościowych, który będzie uzupełnieniem istniejącego rynku TBSP prowadzonego przez spółkę córkę BondSpot. Nowy rynek obejmować będzie transakcje kasowe i warunkowe, a dostęp do niego będzie otwarty dla banków oraz inwestorów instytucjonalnych, w tym funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeniowych.

Realizacja nowej strategii GPW wzbudza duże zainteresowanie ze strony inwestorów, którzy oczekują dalszych informacji na temat planów i ich wpływu na wyniki giełdy. GPW wyraźnie dąży do wzmocnienia swojej pozycji na rynku, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i rozwijając istniejące segmenty działalności.

Zobacz także: Sztuczna inteligencja napędza wzrost cen akcji w USA. Analitycy aktualizują wyceny i wskazują, że AI będzie głównym czynnikiem wpływającym na wartość akcji

GPW dąży do rozwoju rynku GlobalConnect, przyciągając kolejne europejskie i amerykańskie spółki - powiedziała Izabela Olszewska

W ramach strategii, GPW planuje wprowadzić strukturalne raporty spółek w formacie iXBRL oraz koncentrować się na raportowaniu z zakresu ESG i tworzeniu indeksów zrównoważonego finansowania. Ponadto, giełda zamierza stworzyć dedykowane produkty dla traderów oraz dostarczać alternatywne dane.

W obszarze technologicznym GPW zapowiada wprowadzenie autorskiego systemu transakcyjnego GPW WATS, aplikacji TCA Tool do analizy mikro- i makrostruktury rynku, chmury GPW oraz projektu GPW Stork, służącego do wykrywania nadużyć na rynku.

Innymi istotnymi inicjatywami GPW są rynki obrotu stokenizowanymi aktywami niefinansowymi, Warsaw Integrated Digital Exchange (WIDE) oraz platforma crowdfundingowa. Ponadto, GPW zamierza wspierać systemowe zmiany na rynku finansowym. Wprowadzenie strategii ESG grupy do 2025 roku oraz narzędzi zarządzania procesami, ryzykiem i kontrolą także znajdują się w planach giełdy.

„Jesteśmy bardzo zaangażowani w rozwijanie nowych rynków. Widzimy ogromne możliwości w dziedzinie aktywów cyfrowych i finansów cyfrowych. Wkrótce planujemy uruchomienie rynku obrotu stokenizowanymi aktywami niefinansowymi - jesteśmy już blisko finalizacji prac w tej dziedzinie. Ponadto, w kolejnym etapie naszej strategii, kiedy odpowiednie regulacje i uwarunkowania się pojawią, zamierzamy zrealizować projekt Warsaw Integrated Digital Exchange, który będzie koncentrował się na tokenizacji aktywów finansowych" - wyjaśniła Olszewska.

Zobacz także: Akcje BMW, Siemens, Volkswagen. Kupuj akcje zagranicznych spółek bezpośrednio na GPW. Rusza Global Connect

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.