GPW SA | StrefaInwestorow.pl

GPW SA

Karty podstawowe

41.0800
-0.4400
-1.06%
17:00
Poprzednia wartość: 
41.5200
Otwarcie: 
41.6000
Wolumen: 
71.22 tys.
Zasięg dzienny: 
42.0000
 - 
41.0800
Obrót: 
2.95 mln

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.