Feerum: Wyniki finansowe nadal pod presją przesunięcia dofinansowania unijnego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 gru 2016, 12:33

Feerum: Wyniki finansowe nadal pod presją przesunięcia dofinansowania unijnego

Spółka Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2016 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły prawie 34 mln zł, co oznacza spadek o 64,1% w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom ponad 5,2 mln zł (wobec 14,9 mln zł rok wcześniej). Na poziomie operacyjnym oraz netto Spółka zanotowała stratę, w wysokości odpowiednio 1,9 mln zł oraz 1,6 mln zł.

Spółka dysponuje obecnie portfelem zamówień obejmującym 24 umowy o łącznej wartości ponad 38,4 mln zł z terminem realizacji w 2016 i 2017 roku. W związku z faktem, iż część odbiorców Spółki dominującej realizuje programy inwestycyjne, a tym samym zgłasza popyt na jej produkty w oparciu o współfinansowanie z programów Unii Europejskiej dedykowanych wsparciu sektora rolnego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, polityka rolna Unii Europejskiej oraz krajowe procedury rozliczeń w zakresie dofinansowywania projektów rolniczych wpływają na bieżący poziom portfela Spółki.
W efekcie obecny poziom portfela zamówień uległ przejściowemu zmniejszeniu, w związku z przesunięciem okresu przyznawania dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów Spółki.

Według bieżących informacji, pojawiły się pierwsze pozytywnie rozpatrzone wnioski, których efektem są zawarte umowy o przyznaniu pomocy publicznej kluczowym beneficjentom, stąd w najbliższym kwartale spodziewać się można odzwierciedlenia tego faktu w portfelu zamówień. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 65 mln PLN, z kolei portfel z terminem realizacji 2017-2018 obejmuje projekty o łącznej wartości 235 mln PLN.

Obserwując opóźnienia na rynku polskim, Spółka kontynuowała działania handlowe na rynkach eksportowych. Feerum zwiększyło m.in. swoje zaangażowanie w aktywności sprzedażowej na Litwie i Ukrainie. Perspektywiczne wydają się także rynki czeski i słowacki, a także krajów bałtyckich oraz Rumunii i Mołdawii. Spółka złożyła także pierwsze oferty na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Kazachstanu. Jednocześnie Spółka obserwuje duże zainteresowanie klientów z rynku austriackiego oraz z krajów spoza Europy.

Na lata 2016-2018 Spółka zapowiedziała realizację planu inwestycyjnego o łącznej wartości 6 mln zł. Obejmuje on prace badawczo-rozwojowe nad lekkimi, ortotropowymi konstrukcjami silosów, rozbudowę parku maszynowego, a także modernizację hali produkcyjnej w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. W III kwartałach tego roku poniesione nakłady wyniosły 1,7 mln zł. Spółka w okresie 2013-2016 otrzymała dotacje unijne o łącznej wartości ponad 25 mln zł.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Feerum S.A. przedstawia poniższa tabela:

tys. PLNTRZY KWARTAŁY 2016TRZY KWARTAŁY 2015ZMIANA
Przychody ze sprzedaży3391394378-64,10%
Zysk brutto ze sprzedaży338417449-80,60%
Rentowność brutto na sprzedaży10,00%18,50%-
EBITDA523814876-64,80%
Rentowność EBITDA15,40%15,80%-
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)-19269911-119,40%
Rentowność EBIT-5,70%10,50%-
Zysk brutto-19539850-119,80%
Rentowność brutto-5,80%10,40%-
Zysk netto-16039189-117,40%
Rentowność netto-4,70%9,70%-

Niższe wyniki finansowe za III kwartały 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spowodowane były przede wszystkim przesunięciem okresu przyznawania dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów Spółki.

INWESTYCJE

Grupa zakończyła w minionym roku realizację szeroko zakrojonego 3-letniego planu inwestycyjnego, obejmującego innowacyjne prace badawczo-rozwojowe, rozbudowę i automatyzację zaplecza produkcyjnego oraz restrukturyzację i modernizację procesów zarządzania na wszystkich etapach realizacji kontraktów. Dzięki temu, a także dzięki stale wprowadzanym innowacjom produktowym, Grupa jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym potrzebom rynku.

Na lata 2016-2018 przewidywane są kolejne inwestycje o łącznej wartości 6 mln zł, przeznaczone zarówno na prace badawczo-rozwojowe, jak i na wzmocnienie potencjału produkcyjnego. Kontynuując strategię wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, Spółka będzie realizować projekt wdrażania lekkich, ortotropowych konstrukcji stalowych płaszczy silosów. Przewidywana jest również modernizacja hali produkcyjnej, w celu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz rozbudowa istniejącego parku maszynowego. W III kwartałach tego roku poniesione nakłady wyniosły 1,7 mln zł.

RYNKI DZIAŁALNOŚCI

Kluczowym rynkiem dla Feerum S.A. pozostaje rynek polski, który po III kwartałach 2016 roku odpowiadał za 75% sprzedaży.

Strukturę geograficzną przychodów Spółki Feerum w III kwartałach 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

tys. PLNTrzy kwartały 2016Udział w sprzedażyTrzy kwartały 2015Udział w sprzedaży
Polska2527575,00%7927084,00%
Eksport863825,00%1510816,00%

Niższe wyniki finansowe osiągnięte po III kwartałach br. spowodowane były przede wszystkim przesunięciem okresu przyznawania dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów Spółki. Choć spadek przychodów był bardzo wyraźny, sytuację tę uważamy za przejściową - wysoki portfel zamówień potencjalnych pozwala nam z optymizmem patrzeć na perspektywy okresu 2017-2018. Obserwując spowolnienie na rynku polskim, zintensyfikowaliśmy nasze działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych i widzimy interesujące możliwości pozyskania kontraktów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w Mołdawii, krajach bałtyckich oraz na Ukrainie. Obserwujemy również duże zainteresowanie klientów z rynku austriackiego oraz krajów spoza Europy

powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

Źródło Feerum #FEE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości