Rafał Brzoska: emisja warantów ma uatrakcyjnić nowe obligacje | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
16 lut 2017, 08:58

Rafał Brzoska: emisja warantów ma uatrakcyjnić nowe obligacje

Wczoraj akcjonariusze Integer.pl zdecydowali o emisji do 776,42 tys. akcji, bez prawa poboru. Chodzi o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę do 776 421 zł poprzez emisję do 776 421 akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Mowa o rozwodnieniu akcjonariatu nawet 0 10% bo w tej chwili całkowita liczba akcji Integer.pl to 7 764 217. Szczegóły komunikatu wskazują jednak, że mowa o warrantach subskrypcyjnych, które otrzymają inwestorzy obejmujący nową emisję obligacji prywatnych.

Bez negatywnej reakcji

Prezes spółki od samego rana zapowiadał za pośrednictwem Twittera, że zaplanowane na 15 lutego walne zgromadzenie jest bardzo ważne dla spółki.

Tuż przed końcem sesji spółka komunikatem bieżącym poinformowała, że jedną z uchwał jest podwyższenie kapitału o prawie 10% w drodze emisji akcji.

ITG

Kurs akcji Integer.pl na sesji 15 lutego 2017

Kurs akcji zareagował dość skromnie na tą informację, a wynika to ze szczegółów komunikatu. Rafał Brzoska w rozmowie ze Strefą Inwestorów tłumaczy, że mowa jest o emisji warrantów subskrypcyjnych, które mają za zadanie uatrakcyjnić planowaną ofertę emisji obligacji na około 38 mln zł. Inwestorzy, którzy zdecydują się objąć obligacje będą mogli w przyszłości objąć akcje spółki po kursie 50 zł za akcję, czyli wyższym od obecnych 43 zł. To oferta dla inwestorów, którzy wierzą w Integera dodał Brzoska.

Kowenanty zawieszone do połowy 2017

Trwa walka z czasem Integera.pl. W zeszłym roku spółce udało się zwołać zgromadzenie obligatoriuszy i zawiesić do połowy 2017 roku obowiązujące kowenanty, które spółka by inaczej złamała i wszystkie wyemitowane przez nią obligacje miałaby obowiązek wykupić. Zawieszenie kowenantów upływa 30 czerwca 2017 i do tego czasu spółka musi spełnić określone parametry finansowe, krótko mówiąc wyjść na solidny plus. Z tego powodu prowadzona jest cała operacja restrukturyzacyjna działalności za granicą.

Polska jest kluczowy rynkiem dla zarządu. W tym momencie wszystkie działania jakie będziemy przeprowadzać mają za zadanie go wzmocnić i poprawić sytuację finansową spółki tak, aby pod koniec czerwca spółka spełniła odwieszone kowenanty.

mówi Prezes Integer.pl Rafał Brzoska

Planowana emisja nowych obligacji będzie skierowana do inwestorów prywatnych, co oznacza, że najprawdopodobniej nie będzie problemu z jej uplasowaniem. Warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia emisji akcji z kursem 50 zł, czyli wyższym niż obecny. To oferta dla inwestorów, którzy naprawdę wierzą w przyszłość spółki.

Źródło: Strefa Inwestorów #ITG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości