KIPF ogłasza wezwanie na 100% akcji Pelion SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 mar 2017, 17:06

KIPF ogłasza wezwanie na 100% akcji Pelion SA

W dniu dzisiejszym Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion S.A. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do 45,24%* ogólnej liczby głosów na WZ oraz do 23 300 akcji imiennych, dających do 0,64%* ogólnej liczby głosów na WZ spółki Pelion S.A.

Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Pelion prowadzi działalność na rynku dystrybucji farmaceutycznej i drogeryjnej.

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji („KIPF”, „Wzywający”) jest spółką inwestycyjną, utworzoną kilkanaście lat temu przez założycieli Pelion S.A. („Pelion”, „Spółka”) – Jacka Szwajcowskiego i Zbigniewa Molendę. KIPF obecnie posiada 950 000 akcji Pelion, dających 5,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

KIPF razem z założycielami Pelion - Jackiem Szwajcowskim i Zbigniewem Molendą posiadającymi bezpośrednio akcje Spółki, łącznie posiadają 25,77% akcji Spółki, dających 54,13%* liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

KIPF wraz z założycielami, zamierza osiągnąć do 100% łącznej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i traktuje nabycie akcji Pelion jako długoterminową inwestycję strategiczną. W przypadku sukcesu wezwania, osiągnięcia przynajmniej progu 90% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Wzywający planuje przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji, a następnie wycofanie Spółki z GPW.

Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 52,33 PLN za jedną akcję Spółki bez względu na rodzaj akcji i nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami na okaziciela na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 52,32 PLN za jedną akcję. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami na okaziciela na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania wynosi 51,78 PLN za jedną akcję.

Warunkiem prawnym realizacji wezwania jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na przejęcie przez Pana Jacka Szwajcowskiego samodzielnej kontroli nad spółką Pelion. Wzywający zakłada, że zgoda Prezesa UOKiK zostanie wydana przed ostatnim dniem okresu subskrypcji w wezwaniu. KIPF ma prawo przedłużyć okres subskrypcji łącznie do 120 dni kalendarzowych na wypadek gdyby zgoda Prezesa UOKiK nie była udzielona w zakładanym terminie.

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki w ramach wezwania zaczyna się w dniu 31 marca i kończy w dniu 12 maja 2017 roku. Zapisy przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski BZ WBK w punktach usług maklerskich wskazanych w treści wezwania. Doradcą prawnym Wzywającego jest kancelaria prawna Dentons.

*liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

O KIPF:

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. (KIPF) jest spółką inwestycyjną, założoną w 2000 r. przez Jacka Szwajcowskiego i Zbigniewa Molendę. 67% udziałów w KIPF należy do Jacka Szwajcowskiego, a 33% udziałów należy do Zbigniewa Molendy.

Źródło Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji, #PEL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości