iAlbatros przeprowadza skup akcji własnych za 145 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2017, 16:31

iAlbatros przeprowadza skup akcji własnych za 145 mln zł

iAlbatros Group przeprowadzi skup akcji własnych w ramach którego zamierza kupić blisko 2,5 mln akcji po cenie 59,05 zł za sztukę. Przyjmowanie ofert zakupu rozpoczeło się 20 marca 2017 roku. Skup własny jest efektem realizacji uzgodnień z akcjonariuszami podczas walnego zgromadzenia ustalającego warunki sprzedaży spółki zależnej iAlbatros Poland.

Ogłoszony skup jest kolejnym istotnym krokiem związanym ze sprzedażą spółki pośrednio zależnej - iAlbatros Poland S.A. Zgodnie z uchwałą, rozpoczynamy właśnie proces przekazywania środków uzyskanych ze sprzedaży akcji tej spółki naszym akcjonariuszom, poprzez skup akcji własnych iAlbatros Group. Łącznie na ten cel przeznaczymy ponad 145 milionów złotych

mówi Grzegorz Kiczmachowski, Prezes Zarządu iAlbatros Group

Zależy nam, żeby nasi akcjonariusze otrzymali środki ze skupu akcji przed rozpoczęciem okresu zamkniętego, stąd też skup będzie trwać jedynie do 28 marca 2017r. W przeciwnym razie moglibyśmy go przeprowadzić dopiero w czerwcu. Istotne jest dla nas aby wszyscy nasi akcjonariusze partycypowali we wpływach z tej transakcji, stąd wierzymy że skup będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem i zakończy się pełnym sukcesem.

dodaje Prezes

Skup akcji własnych zostanie przeprowadzony zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 grudnia 2016 roku, w której zostały określone maksymalna liczba akcji oraz całkowita kwota skupu. Zgodnie z ogłoszoną ofertą, iAlbatros Group kupi nie więcej niż 2.455.559 stanowiących 21,1% kapitału zakładowego spółki po 59,05 zł za jedną akcję. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się w poniedziałek 20 marca 2017 r, a zakończy 24 marca 2017 r.. Okres ten jest pochodną zobowiązań przyjętych podczas walnego zgromadzenia z 28 grudnia 2016 r., które obliguje spółkę do rozpoczęcia skupu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania środków ze sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland inwestorowi, którym jest jedna ze spółek z grupy Sodexo.

Podmiotem pośredniczącym w transakcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, który będzie odpowiedzialny za przyjmowanie zapisów i zawarcie transakcji nabycia akcji. Szczegółowe informacje odnośnie uczestnictwa w skupie znajdują się w ofertach zakupu akcji Spółki, które wraz z niezbędnymi formularzami zostały opublikowane w dniu 17 marca 2017 r. za pośrednictwem raportu bieżącego nr 13/2017, na stronie internetowej Spółki.

Akcje w ramach Oferty powinien w okresie od 20 do 24 marca 2017 r. m. in. uzyskać świadectwo depozytowe w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych, a następnie złożyć je wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem Oferty Sprzedaży Akcji w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ w godzinach pracy placówek tj. 9.00-17.00. Akcjonariuszom umożliwiono też korespondencyjne składanie ofert, a także działanie za pośrednictwem pełnomocnika.

W przypadku gdy liczba akcji w złożonych Ofertach Sprzedaży Akcji będzie większa od maksymalnej liczby akcji objętych skupem, wszystkie Oferty Sprzedaży Akcji zostaną zredukowane na zasadach określonych w ofercie zakupu Akcji. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności akcji poza rynkiem regulowanym i opłacone gotówką. Przewidywany termin nabycia akcji to 28 marca 2017 r.

Źródło: Spółka #IAG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości