MCI Capital: Rok 2016 był rekordowy pod względem exitów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2017, 09:16

MCI Capital: Rok 2016 był rekordowy pod względem exitów

Rok 2016 rekordowy pod względem exitów. Priorytetem jest powrót do wzrostu wskaźnika NAV na akcję.

  • Wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł na 31.12.2016 r. 17,75 zł względem 18,69 zł na 31.12.2015. Pomimo spadku r/r, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat utrzymana została ponad 35% roczna składana stopa wzrostu NAV/s.
  • Wartość aktywów MCI wyniosła na 31.12.2016 r. 1 mld 341 mln zł.
  • W całym 2016 r. spółka zrealizowała 82,2 mln zł straty netto, głównie za sprawą spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych (CI) Funduszy MCI.EuroVentures oraz MCI.TechVentures oraz istotnego spadku wartości posiadanego pakietu akcji spółki PEM S.A.

- Rok 2016 to dla nas przede wszystkim rekordowe wyjścia Funduszy, w które jesteśmy zaangażowani, z dwóch dużych inwestycji: Invia i WP. W przypadku pierwszej z nich pokazano jak przebiega modelowy proces budowania wartości spółki niepublicznej i jak konserwatywna jest polityka wyceny naszych aktywów niepublicznych. Ostatecznie Invia została sprzedana za kwotę powyżej ostatniej wyceny dokonanej przed transakcją. Z kolei inwestycja w WP pokazała skuteczność w odnajdywaniu spółek o wysokim potencjale wzrostu i wychodzenia z nich poprzez giełdę, przy atrakcyjnych dla nas wskaźnikach. Łącznie ze sprzedaży wszystkich inwestycji i z tytułu wypłaconych nam dywidend Fundusze otrzymały blisko 400 mln zł

powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

– Równie intensywne działania zostały podjęte w zakresie poszerzenia portfela Funduszy, dla którego pozyskano w roku 2016 kilka ciekawych inwestycji. Ostatecznie na wszystkie ubiegłoroczne inwestycje Fundusze, których CI posiada MCI, przeznaczyły ponad 350 mln zł, co oznacza, że pod względem wyjść i nowych inwestycji zeszły rok był dość zbilansowany

dodał.

W odniesieniu do aktywów niepublicznych, fundusze powiązane z MCI, stosują konserwatywną politykę wyceny. Zgodnie z nią, nowe inwestycje z 2016 roku ujmowane są w portfelu Funduszy według ceny nabycia, co stwarza potencjał wzrostu ich wycen w przyszłości.

MCI Capital S.A. konsekwentnie realizowała uchwały walnych zgromadzeń akcjonariuszy w obszarze skupu akcji własnych celem umorzenia. W III i IV kw. 2016 r. skupiła łącznie 2.111.932 akcji, czyli 3,42 proc. kapitału spółki, wydając na ten cel prawie 20 mln zł. Z uwagi na obowiązujące w 2016 r. przepisy, skup akcji realizowany w ostatnim kwartale roku odbywał się w formule tzw. „mikro wezwania”. Zmiany w ustawie o ofercie publicznej, które weszły w życie 17 marca tego roku, mogą w opinii zarządu MCI przełożyć się na zintensyfikowanie tego procesu prowadzonego przez Spółkę.

- Nowe przepisy znoszą obowiązek ogłaszania tzw. małych wezwań w przypadku zamiaru istotnego zwiększania udziału w kapitale spółki w określonym czasie. Zniesiona została konieczność spełniania wielu wymagających warunków, ale również strona zainteresowana intensywnym skupowaniem akcji z rynku nie będzie musiała ponosić niebagatelnych kosztów związanych z ogłoszeniem wezwania, co powinno usprawnić proces realizowania skupu akcji własnych

powiedziała Ewa Ogryczak, Wiceprezes Zarządu MCI Capital S.A.

Wyniki finansowe:

Wartość aktywów MCI na koniec 2016 r. wynosiła 1 mld 341 mln zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec roku wyniósł 17,75 zł w porównaniu do 18,69 zł na koniec 2015 r. W 2016 r. MCI Capital S.A. zrealizowała 82,2 mln zł straty netto. Wyniki finansowe spółki są przede wszystkim pochodną zmian wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych oraz spadku wyceny posiadanego pakietu akcji PEM. Strata netto została wygenerowana przede wszystkim przez spadek wartości certyfikatów inwestycyjnych MCI.EuroVentures (45,8 mln zł) i MCI.TechVentures (6,7 mln zł) oraz spadek wyceny akcji PEM (20,3 mln zł).

Nowe inwestycje:


Skala inwestycji w 2017 r. może być podobna do obserwowanej w roku ubiegłym. Fundusze z udziałem MCI będą szukać okazji inwestycyjnych przede wszystkim w niszowych segmentach rynku, które oferują atrakcyjny potencjał wzrostu, ale jednocześnie nie są popularne wśród regionalnych czy globalnych graczy PE. Jednym z takich obszarów są wykupy lewarowane. To sektor rynku o atrakcyjnych wycenach i niskim poziomie konkurencji przy transakcjach poniżej 100 mln euro. MCI i fundusze, których certyfikaty inwestycyjne MCI posiada, dysponują ponad 300 mln zł płynności, którą mogą przeznaczyć na realizację swoich planów inwestycyjnych.

O spółce:

MCI CAPITAL SA - utworzony w 1999 r., to jeden z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii oraz w krajach rozwijających się (Turcji i Rosji). MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 r.

Źródło: MCI Capital SA #MCI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości