Zysk netto PEManagers spadł r/r do 14,44 mln zł w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 mar 2017, 09:22

Zysk netto PEManagers spadł r/r do 14,44 mln zł w 2016 r.

Private Equity Managers (PEM) odnotował 14,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 49,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,11 mln zł wobec 45,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 44,1 mln zł w 2016 r. wobec 79,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 10,92 mln zł wobec 72,54 mln zł zysku rok wcześniej.

W formie emisji nowych certyfikatów inwestycyjnych pozyskaliśmy do naszych funduszy ponad 97 mln zł netto. Rok 2016 to również rok dezinwestycji z jednej strony, a z drugiej reinwestycji środków otrzymywanych ze sprzedaży aktywów. Zrealizowaliśmy dwa pełne wyjścia o wysokiej wartości. W marcu 2016 roku otrzymaliśmy środki ze sprzedaży spółki e-travel Invia, do funduszu Rockaway, za kwotę 245 mln zł, dostarczając naszym inwestorom 46% stopę IRR. Pod koniec roku z sukcesem zakończyliśmy jedną z inwestycji w ramach funduszu MCI.EuroVentures, sprzedając akcje Wirtualnej Polski i uzyskując aż 60% IRR. Łącznie, nasze fundusze z tytułu sprzedaży aktywów, oraz otrzymanych dywidend ze spółek portfelowych, otrzymały ok. 400 mln zł

napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście załączonym do raportu rocznego.

Fundusze były także aktywne po stronie zakupowej. W styczniu 2016 roku fundusz MCI.EuroVentures zwiększył ekspozycję na austriacki lifebrain AG oraz kupił Dotpay/Mobiltek (płatności online) i ATM (centra danych). Fundusz MCI.TechVentures wzbogacił się o nowy model z sektora fintech – factoring online realizowany przez MarketInvoice. Tym samym, na zakupy oraz nowe rundy finansowania wydano ok. 350 mln zł, wskazał Czechowicz.

Dzięki zarządzaniu 5 funduszami inwestycyjnymi, Grupa wypracowała 14,4 mln zysku netto. Na koniec roku 2016 zarządzaliśmy aktywami wynoszącymi 2 023,4 mln zł [wobec 2 024,6 mln zł rok wcześniej]. W ciągu ostatnich trzech lat przychody z opłaty stałej za zarządzanie rosły w tempie 29% średniorocznie: z 19,7 mln zł w roku 2013 do 42 mln zł w roku 2016. W związku z licznymi nowymi inwestycjami w portfelach naszych funduszy i związanym z nim efektem j-curve, po raz pierwszy od 4 lat nie udało się nam pokonać minimalnych stóp zwrotu i otrzymać związanego z tym wynagrodzenia zmiennego. [...] Nasze fundusze dysponują ok. 300 mln zł dostępnej płynności, w związku z czym jesteśmy gotowi na dalsze inwestycje

czytamy dalej w liście.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

Źródło: (ISBnews) #PEM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości