Advent podwyższa cenę w wezwaniu na akcje Integer.pl S.A. i InPost SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 kwi 2017, 08:37

Advent podwyższa cenę w wezwaniu na akcje Integer.pl S.A. i InPost SA

Spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International oraz pan Rafał Brzoska , podnoszą cenę oferowaną w wezwaniu na akcje Integer.pl („Integer”) do 49,00 PLN za jedną akcję, a w wezwaniu na akcje InPost S.A. („InPost”) do 11,00 PLN za jedną akcję. W wyniku wezwania AIP zamierza nabyć 100% akcji spółek.

Jednocześnie, Wzywający zdecydowali się przedłużyć okres przyjmowania zapisów, które w przypadku akcji Integer.pl, będą przyjmowane do 21 kwietnia 2017 r. (wcześniej do 19 kwietnia) włącznie, a w przypadku akcji InPost do 24 kwietnia 2017 r.(wcześniej do 20 kwietnia) włącznie.

Nasza ocena kondycji i potrzeb Integer nie zmieniła się – Grupa pilnie potrzebuje znacznych środków na spłatę zobowiązań i podtrzymanie bieżącej działalności, oraz dużych inwestycji w bliskiej przyszłości, aby przywrócić jej rentowność. Jednak po rozmowach z akcjonariuszami Integera i InPostu, zdecydowaliśmy się dokonać ostatecznego podwyższenia cen w wezwaniach na akcje spółek. Naszym zdaniem zaproponowana wyższa cena stanowi atrakcyjną ofertę dla obecnych akcjonariuszy. Jest to nasza ostateczna propozycja. Transakcja zostanie zamknięta jedynie jeżeli będzie możliwe wycofanie całej Grupy z giełdy i umożliwienie jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym

powiedział Peter Nachtnebel, dyrektor w Advent International

Grupa Integer stanęła w obliczu znaczących problemów związanych z wysokim poziomem zapadającego w bliskim terminie zadłużenia, płynnością oraz zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. W ramach transakcji Advent zobowiązał się do spłaty zobowiązań Grupy wobec obligatariuszy i banków w kwocie około 170 mln zł. Advent zamierza też przeprowadzić restrukturyzację operacyjną Grupy oraz zbudować stabilną strukturę kapitałową, która zapewni firmie finansową zdolność do dalszej działalności.

Wzywający ustalili oferowane obecnie ceny za jedną akcję Integer.pl na poziomie 49,00 PLN, a za jedną akcję InPost 11,00 PLN, które traktują jako ostateczne i nie planują dalszych zmian. Oferowane ceny są wyższe od wymaganych ustawowo poziomów w odniesieniu do średniego kursu akcji z trzech i sześciu miesięcy, oraz uwzględniają obecną kondycję spółek, ich sytuację finansową oraz warunki i otoczenie rynkowe.

Źródło: Spółka #ITG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości