Advent International w wyniku wezwania nabędzie ponad 90% akcji Integer.pl S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2017, 09:13

Advent International w wyniku wezwania nabędzie ponad 90% akcji Integer.pl S.A.

Warszawa, 24 kwietnia 2017 roku – AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l., („AIP”) spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International („Advent”), jednego z największych globalnych funduszy private equity, oraz pan Rafał Brzoska (wraz z AIP będący „Wzywającymi”), informują iż w wezwaniu na akcje Integer.pl S.A. („Integer”) złożono zapisy na sprzedaż walorów stanowiących, wraz z akcjami posiadanymi przez pana Rafała Brzoskę, ponad 90% ogólnej liczby akcji spółki. Tym samym warunki wezwania zostały spełnione i AI Prime, jako jedyny podmiot nabywający, zamierza nabyć wszystkie akcje, na które zostały złożone zapisy w wezwaniu, a następnie przeprowadzić przymusowy wykup akcji w celu wycofania spółki z Giełdy.

Dzięki sukcesowi wezwania Wzywający będą mogli rozpocząć prace związane z wdrożeniem planów strategicznych Grupy oraz z jej dalszym rozwojem jako spółki prywatnej. W dniu 20 kwietnia br. Wzywający otrzymali bezwarunkowe zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji w wezwaniu na Integer.pl i InPost S.A. („Inpost”).

Jako że zakończenie z sukcesem wezwania do sprzedaży akcji w spółce Integer jest warunkiem dojścia do skutku wezwania na akcje InPost, ogłoszonego przez Wzywających w dniu 24 lutego 2017 r. Wzywający poinformują w dniu jutrzejszym, tj. 25 kwietnia br., odpowiednim komunikatem o spełnieniu się powyższego warunku wezwania na akcje InPost. Szersze informacje dotyczące finalizacji obu wezwań oraz planów Advent będą mogły zostać przekazane po oficjalnym komunikacie dotyczącym liczby akcji nabytych przez AIP w wyniku obu wezwań, co jest planowane na środę, tj. 26 kwietnia br.

Komentując wyniki wezwania Peter Nachtnebel, dyrektor w Advent International powiedział:

„Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, iż wezwanie zakończyło się sukcesem. Skoncentrujemy się teraz na rozwoju firmy poprzez stworzenie wiodącej sieci paczkomatów w Europie i zapewnienie unikalnej i najwyższej jakości usługi dla klientów Integera".

O Advent International

Utworzony w 1984 r. Advent International jest jednym z największych i najbardziej doświadczonym globalnym inwestorem private equity. Fundusz zainwestował łącznie 32 mld USD w ponad 320 transakcji typu private equity w 40 krajach na świecie. Według danych na dzień 30 września 2016 roku firma zarządzała aktywami o wartości 42 mld USD. Posiadając biura na czterech kontynentach, Advent stworzył zintegrowany międzynarodowy zespół liczący ponad 190 ekspertów, działających w Ameryce Północnej i Łacińskiej, Europie i Azji. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu kluczowych sektorach: usług biznesowych i finansowych, ochrony zdrowia, przemysłu, handlu detalicznego, dóbr konsumenckich i rozrywki oraz technologii, mediów i telekomunikacji. Inwestując od 30 lat na całym świecie, Advent stawia sobie za cel budowanie partnerstw z zarządami firm w celu osiągnięcia stałego wzrostu przychodów i zysków firm należących do jego portfolio. W Polsce Advent działa od ponad 20 lat i zajmuje się wspieraniem i tworzeniem spółek działających na tutejszym rynku.

O Integer.pl i InPost

Głównym profilem działalności Integer.pl S.A. jest produkcja i sprzedaż paczkomatów oraz działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu spółkami Grupy Kapitałowej Integer.pl. Spółka Integer.pl S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 2007 roku. InPost S.A., jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Integer.pl. Głównym profilem działalności InPost S.A. są usługi dla sektora e-commerce. Spółka świadczy usługi logistyczne związane z dostarczeniem paczek kurierskich i paczkomatowych. InPost S.A. zadebiutowała na GPW w październiku 2015 r.

Źródło: Spółka, #ITG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości