Wezwanie Advent International na akcje Integer.pl S.A. i InPost S.A. zakończyło się sukcesem | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 kwi 2017, 10:20

Wezwanie Advent International na akcje Integer.pl S.A. i InPost S.A. zakończyło się sukcesem

AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l., („AIP”) spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International („Advent”), jednego z największych światowych funduszy private equity, oraz pan Rafał Brzoska (wraz z AIP: „Wzywający”), sukcesem zakończyli wezwanie na akcje Integer.pl S.A. („Integer”) i InPost S.A. („InPost”, razem „Grupa”) w wyniku którego posiadają 92,88% akcji Integera (62,89 % nabyte w wezwaniu plus akcje należące do Rafała Brzoski) i 92.44% akcji InPostu (34.44% nabyte w wezwaniu plus akcje należące do Integer Inwestycje).

Finalizując wezwanie AI Prime, jako jedyny nabywca, zakupił dziś wszystkie akcje Integer i InPost, na które zostały złożone zapisy, tj.:

  • 4 883 074 akcji Integer, co stanowi 62,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Integera, po cenie 49 PLN za akcję. Wraz z nabytymi akcjami Advent i Rafał Brzoska mają 7 211 458 walorów tj. 92,88% akcji i głosów w spółce Integer
  • 3 980 364 akcji InPostu, co stanowi 34.44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu InPostu, po cenie 11 PLN za akcję. Wraz z nabytymi akcjami Advent i Integer Inwestycje, spółka zależna Integera, mają 10 684 004 walorów tj. 92.44% akcji i głosów w spółce InPost.

AIP przeprowadzi wkrótce przymusowy wykup akcji w celu pozyskania pozostałej części walorów Integera i InPostu.

Po zakończeniu transakcji Advent dokapitalizuje Grupę znacznymi środkami. Pomoże to stworzyć solidne finansowe podstawy dla Integera, dzięki którym zostaną rozwiązane problemy z krótkoterminowymi ograniczeniami płynności i zbliżającymi się spłatami zadłużenia, oraz zapewnione zostaną środki na wsparcie dalszego rozwoju firmy. Advent zamierza zainwestować w optymalizację oferty dla klientów Integera, a także w narzędzia umożliwiające pełne wykorzystanie dalszego rozwoju rynku e-commerce w Polsce i na świecie. Advent planuje rozbudować sieć paczkomatów, zwiększyć przepustowość istniejących urządzeń oraz zainwestować w rozwiązania z zakresu IT i działalności operacyjne, w celu zbudowania wiodącej na rynku oferty usług.

Komentując plany Grupy, Peter Nachtnebel, dyrektor Advent International powiedział:

"Okres niepewności co do sytuacji finansowej Grupy mamy już za sobą i teraz skupiamy się na przyszłości. Integer.pl stworzył unikalną międzynarodową sieć paczkomatów, a teraz zapewniając niezbędny do rozwoju kapitał i wiedzę chcemy zbudować na niej sukces całej firmy.”

Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer dodał:

„Dzięki wyjątkowej wygodzie, szybkości dostawy i łatwości zwrotu sieć paczkomatów Integera ma potencjał, aby stać się dla klientów e-commerce usługą logistyczną pierwszego wyboru. Z pomocą Adventu, planujemy opracować i wdrożyć nowe usługi, które będą generować dodatkową wartość i zwiększać wygodę dla naszych klientów i użytkowników końcowych."


O Advent International

Utworzony w 1984 r. Advent International jest jednym z największych i najbardziej doświadczonym globalnym inwestorem private equity. Fundusz zainwestował łącznie 32 mld USD w ponad 320 transakcji typu private equity w 40 krajach na świecie. Według danych na dzień 30 września 2016 roku firma zarządzała aktywami o wartości 42 mld USD. Posiadając biura na czterech kontynentach, Advent stworzył zintegrowany międzynarodowy zespół liczący ponad 190 ekspertów, działających w Ameryce Północnej i Łacińskiej, Europie i Azji. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu kluczowych sektorach: usług biznesowych i finansowych, ochrony zdrowia, przemysłu, handlu detalicznego, dóbr konsumenckich i rozrywki oraz technologii, mediów i telekomunikacji. Inwestując od 30 lat na całym świecie, Advent stawia sobie za cel budowanie partnerstw z zarządami firm w celu osiągnięcia stałego wzrostu przychodów i zysków firm należących do jego portfolio. W Polsce Advent działa od ponad 20 lat i zajmuje się wspieraniem i tworzeniem spółek działających na tutejszym rynku.

O Integer.pl i InPost

Głównym profilem działalności Integer.pl S.A. jest produkcja i sprzedaż paczkomatów oraz działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu spółkami Grupy Kapitałowej Integer.pl. Spółka Integer.pl S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 2007 roku. InPost S.A., jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Integer.pl. Głównym profilem działalności InPost S.A. są usługi dla sektora e-commerce. Spółka świadczy usługi logistyczne związane z dostarczeniem paczek kurierskich i paczkomatowych. InPost S.A. zadebiutowała na GPW w październiku 2015 r.

Źródło: Spółka, #ITG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości