Zysk netto Pelionu spadł r/r do 5,56 mln zł w I kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 maj 2017, 08:39

Zysk netto Pelionu spadł r/r do 5,56 mln zł w I kw. 2017 r.

Pelion odnotował 5,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 17,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,33 mln zł wobec 31,85 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA za I kwartał 2017 r. wyniosła 38,0 mln zł i była niższa niż w I kwartale 2016 roku o 7,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 464,17 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 2 364,29 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2017 roku Grupa Pelion osiągnęła 2 464 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 4,2% więcej niż w I kwartale poprzedniego roku. Jest to również najwyższy obrót w historii Grupy zrealizowany w okresie kwartalnym. Dynamika sprzedaży w segmencie hurtowym wyniosła 3,5%, w segmencie detalicznym 5,7%. W tym samym czasie rynek hurtowej sprzedaży do aptek w Polsce odnotował wzrost w porównaniu do 1Q 2016 r. na poziomie +4,3%, rynek hurtowej sprzedaży do szpitali wzrósł o 6,5%. Rynek detaliczny odnotował wzrost w porównaniu do 1Q 2016 r. o +7,4%. W I kwartale 2017 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 285,8 mln zł i był o 12 mln zł wyższy niż w I kwartale roku 2016, na co wpływ miał przede wszystkim wzrost sprzedaży w segmencie hurtowym i detalicznym (wzrost zysku ze sprzedaży o 11,6 mln zł). W bieżącym okresie zysk ze sprzedaży pomniejszony został o odpis na zapasy w jednej ze spółek Grupy PGF w kwocie 8,9 mln zł

czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 9,67 mln zł wobec 1,35 mln zł straty rok wcześniej.

Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Pelion prowadzi działalność na rynku dystrybucji farmaceutycznej i drogeryjnej.

Źródło: (ISBnews) #PEL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości