Fabryka Konstrukcji Drewnianych pozyskała 4,57 mln zł z emisji akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 maj 2017, 14:52

Fabryka Konstrukcji Drewnianych pozyskała 4,57 mln zł z emisji akcji

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych w bieżącym roku pozyskał 4,57 mln zł w prywatnej subskrypcji akcji. Udział w procesie podwyższenia kapitału zakładowego wzięło kilkudziesięciu inwestorów, w tym dwie instytucje finansowe. Spółka notowana na rynku NewConnect planuje przeznaczyć środki pozyskane w ramach emisji na przyspieszenie rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności budowę magazynów soli na zlecenie GDDKiA oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. W przewidywalnej przyszłości spółka nie planuje przeprowadzenia podwyższenia kapitału w drodze kolejnych emisji.

Fabryka Konstrukcji drewnianych oferowała 7,612 mln akcji na okaziciela serii D oraz E w cenie 0,60 zł za akcję. Akcje były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, w której wzięło udział kilkadziesiąt podmiotów w tym 2 inwestorów instytucjonalnych. Doradcą przy transakcji był Polski Dom Maklerski S.A.

„Cieszy nas zainteresowanie inwestorów. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z tego, że uwierzyły w nas instytucje finansowe, które przekonały się do naszego modelu biznesowego i zainwestowały w nasz model biznesowy. Dołożymy wszelkich starań, aby realizując strategię nie zawieść ich oczekiwań”

komentuje Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone na realizację strategii spółki. Strategia Fabryki Konstrukcji Drewnianych zakłada budowę około 60 nowych magazynów soli w ciągu najbliższych 3 lat na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. W 2016 roku spółka FKD przejęła Grupę DOME – swojego największego konkurenta w tym segmencie, stając się praktycznie jedynym podmiotem na polskim rynku prowadzącym profesjonalną działalność w tym zakresie.

Dzięki emisji akcji spółka istotnie zmniejszy wartość wskaźników zadłużenia oraz poprawi sytuację bilansową. Pozwoli to w najbliższych miesiącach na refinansowanie długu na korzystniejszych warunkach oraz zmniejszenie kosztów finansowych wynikających z obsługi zadłużenia. W przewidywalnej przyszłości spółka nie planuje przeprowadzenia podwyższenia kapitału w drodze kolejnych emisji.

Przychody spółki za 2016 r. wyniosły ponad 13 mln zł i były o 255% wyższe niż w roku poprzednim (3,7 mln zł). Spółka odnotowała również znaczącą poprawę zysku netto, który wyniósł prawie 1,8 mln zł w 2016 roku i był wyższy aż o 1324% niż w roku poprzednim (125 tys. zł). Spółka prognozuje wzrost wyników finansowych również w roku bieżącym. Według prognoz spółki przychody ze sprzedaży w 2017 roku mają wynieść prawie 24 mln zł (+85% w porównaniu z 2016 r.), a zysk netto 7,3 mln zł (+310% w porównaniu z 2016 r.).

O Spółce

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających. zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.

Spółka dysponuje najnowocześniejszym - w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego - parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.

Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów.

W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również pozostałe wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo-sportowych, ujeżdżalni dla koni jak również obiektów magazynowo produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła też działalności w segmencie jednorodzinnych domów szkieletowych.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #FKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości