Dynamiczny wzrost wyników finansowych Fabryki Konstrukcji Drewnianych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2017, 13:30

Dynamiczny wzrost wyników finansowych Fabryki Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych odnotował w I kwartale 2017 roku 3,53 mln zł przychodów co oznacza wzrost o 105% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Ponadto spółka odnotowała zysk netto na poziomie 0,52 mln zł co oznacza wzrost o 448% w porównaniu z I kwartałem 2016 roku.

„Stałe wzrosty prezentowanych przez spółkę wyników finansowych biorą się z konsekwentnego realizowania strategii. Dzięki przejęciu Grupy DOME jesteśmy jedynym podmiotem stawiającym magazyny soli na zlecenie GDDKiA oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ponadto sukcesywnie rozwijamy pozostałe obszary naszej działalności.”

komentuje Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

Wyniki finansowe grupy odzwierciedlają jej dynamiczny rozwój. Przychody spółki wzrosły o 105% do 3,53 mln zł, a zysk EBITDA wzrósł o 175% do 1,41 mln zł. Zysk netto wyniósł 518 tys. zł, w porównaniu do 95 tys. zł w I kwartale 2016 r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych koncentruje swoją działalność na budowie wielkogabarytowych magazynów soli, które komplementarnie towarzyszą drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów. Strategia Fabryki Konstrukcji Drewnianych zakłada budowę około 60 nowych magazynów soli w ciągu najbliższych 3 lat. W 2016 roku spółka FKD przejęła Grupę DOME – swojego największego konkurenta w tym segmencie, stając się praktycznie jedynym podmiotem na polskim rynku prowadzącym profesjonalną działalność w tym zakresie.

Spółka w bieżącym roku dokonała dwóch emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnych. Dzięki emisjom FKD udało się zwiększyć wartość kapitału własnego o 4,57 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na przyspieszenie rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności magazynów soli.

O Spółce

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających. zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.

Spółka dysponuje najnowocześniejszym - w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego - parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.

Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów.

W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również pozostałe wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo-sportowych, ujeżdżalni dla koni jak również obiektów magazynowo produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła też działalności w segmencie jednorodzinnych domów szkieletowych.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #FKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości