FEERUM SA: znacząca poprawa wyników finansowych w I kw 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 maj 2017, 09:09

FEERUM SA: znacząca poprawa wyników finansowych w I kw 2017 r.

Spółka Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 19,5 mln zł, co oznacza wzrost o 74% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2016 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom blisko 4,7 mln zł (wobec 2,9 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny wyniósł prawie 2,4 mln zł (wobec 0,5 mln zł rok wcześniej), natomiast zysk netto ponad 2 mln zł, wobec 0,3 mln zł r/r.

Feerum dobrze ocenia perspektywy najbliższych lat. Pod koniec I kwartału br. tempa nabrały rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowania unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dla kluczowych klientów Spółki, dla których nabór odbywał się na przełomie okresu 2015/2016. Wpływa to pozytywnie na bieżący poziom portfela Grupy.

Feerum dysponuje obecnie portfelem zamówień obejmującym 33 umowy o łącznej wartości ponad 186,4 mln zł z terminem realizacji w 2017 i 2018 roku. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 53,3 mln PLN. Z kolei potencjalny portfel zleceń z terminem realizacji w latach 2017-2019 obejmuje projekty o łącznej wartości 246 mln PLN.

Spółka konsekwentnie kontynuuje prace zmierzające do rozpoczęcia realizacji podpisanej pod koniec 2016 roku z National Food Reserve Agency umowę o wartości 33,1 mln USD (tj. ok. 139,9 mln zł) na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych. W maju br. Feerum podpisała aneks do umowy, dotyczący wypłaty na rzecz Spółki jednorazowej zaliczki w wysokości ponad 4,97 mln USD (tj. ok. 21 mln zł), stanowiącej 15% wartości całego kontraktu, bez konieczności przedstawienia przez Spółkę bezwarunkowej gwarancji bankowej. Aneks wejdzie w życie po upływie 15 dni od dnia wysłania pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polski do Ministra Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii. 

Więcej informacji o Feerum S.A.

Feerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz). 

Źródło: Spółka, #FEE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości