W I kwartale 2017 Grupa MCI zrealizowała 10,65 mln zł zysku netto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 maj 2017, 12:48

W I kwartale 2017 Grupa MCI zrealizowała 10,65 mln zł zysku netto

  • Wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł na 31.03.2017 r. 17,74 zł w porównaniu do 17,75 zł na koniec 2016 r.
  • Wartość aktywów MCI wyniosła na 31.03.2017 r. 1 mld 328 mln zł.
  • Na program skupu akcji własnych w 2017 roku spółka przeznaczyła ok. 57,64 mln zł.
  • Zysk nettowyniósł 10,65 mln zł, a zysk z inwestycji 14,66 mln zł.

- Fundusze, w których jesteśmy inwestorami, zrealizowały dodatnie stopy zwrotu w I kwartale, i oceniam, że mają dobre pespektywy na cały 2017 r. Maksymalizujemy również wykorzystanie wolnej gotówki, przeznaczając ją na realizację buy backu. Skup akcji własnych jest dla nas istotną metodą budowania wartości MCI, ponieważ realizujemy go z około 50-proc. dyskontem względem 12-miesięcznej wartości NAV (w ujęciu run rate).

powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

Wartość aktywów MCI na koniec marca 2017 r. wynosiła 1 mld 328 mln zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec I kwartału wyniósł 17,74 zł w porównaniu do 17,75 zł na koniec ubiegłego roku. I kwartał został zamknięty zyskiem z inwestycji na poziomie 14,66 mln zł i zyskiem netto w wysokości 10,65 mln zł. Wyniki są efektem wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych zrealizowanych we wszystkich Funduszach, których certyfikaty posiada MCI o łączną wartość 19,12 mln zł. Negatywnie na wynikach odbił się spadek wartości posiadanych przez MCI akcji Private Equity Managers o 2,37 mln zł.

Skup akcji

Zapoczątkowany w III kw. 2016 r. skup akcji własnych w celu umorzenia był kontynuowany w pierwszych miesiącach tego roku. W samym I kwartale na ten cel wydano 11,13 mln zł, nabywając po średniej cenie 8,82 zł za akcję 1.257.660 sztuk akcji własnych. W kwietniu MCI nabyła 4.641.424 akcji własnych, stanowiących 7,90% udziału w jej kapitale zakładowym. Łącznie na dzień 30 maja 2017 r. MCI posiada 5.899.084 akcji własnych stanowiących ponad 10% jej kapitału zakładowego. Zgodnie z przyjętym programem skupu w całym 2017 r., spółka może wydać na skup akcji własnych ok. 70 mln zł. Na przeprowadzony w bieżącym roku skup akcji przeznaczono kwotę ok. 57,64 mln zł.

Rozwój MCI.CreditVentures

W styczniu 2017 r. fundusz MCI.CreditVentures (Fundusz) brał udział w rundzie finansowania transakcji zakupu spółki Allegro przez konsorcjum Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners. Fundusz zagwarantował 50 mln zł finansowania na poziomie junior debt.

W marcu Fundusz zrealizował wyjście ze swojej pierwszej inwestycji typu mezzanine – w spółkę Spearhead. Inwestycja, rozpoczęta w 2015 roku, opiewała na kwotę 10 mln euro. Obok Funduszu, w rundzie finansowania wzięli udział także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Mezzanine Management. Spearhead jest jednym z największych producentów rolnych w UE (spółka działa na terenie Wielkiej Brytanii, Polski, Rumunii, Czech oraz Słowacji). Całkowita stopa zwrotu na wyjściu z tej inwestycji wyniosła ok. 15%.

O spółce:

MCI CAPITAL SA - utworzony w 1999 r., to jeden z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii oraz w krajach rozwijających się (Turcji i Rosji). MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 r.

Źródło: Spółka, #MCI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości