Komputronik: Zakończenie wezwania 7 lipca jest terminem ostatecznym | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 cze 2017, 12:55

Komputronik: Zakończenie wezwania 7 lipca jest terminem ostatecznym

Termin zakończenia wezwania na akcje Komputronika w dniu 7 lipca jest terminem ostatecznym i nie nie ma możliwości jego wydłużenia, poinformował ISBnews.tv prezes Wojciech Buczkowski.

"Czas wezwania Marinera Invest na akcje Komputronik mija 7 lipca. Natomiast ważny jest fakt, że 30 czerwca to ostatni dzień, w którym ustali się cena. W efekcie nie ma możliwości wydłużenia terminu wezwania, ze względu na to, że spółka dwukrotnie już ten termin zmieniła, co wynika z postępowania administracyjnego, które prowadzi KNF w związku z każdym procesem wezwania na 100% akcji"

powiedział Buczkowski w rozmowie z ISBnews.tv. 

"Gdyby się okazało, że wezwanie się nie powiedzie, czyli nie uda się zebrać tych co najmniej 90% akcji i następnie przeprowadzić przymusowego wykupu, to ostatecznie wrócimy do sytuacji z początku kwietnia, czyli prawdopodobnie kurs akcji spółki nieco spadnie; my dalej będziemy funkcjonować na giełdzie i poniekąd będziemy z mniejszościowymi akcjonariuszami jak takie małżeństwo, które nie może się rozwieść, bo mają wspólne mieszkanie na wspólny kredyt"

dodał prezes. 

Marinera Invest ogłosiła wezwanie na ok. 4,5 mln akcji Komputronika. Zaoferowana cena wynosi 6,5 zł na sztukę. Warunkiem koniecznym powodzenia wezwania jest skup co najmniej 3,5 mln akcji.

"Po delistingu Komputronik będzie funkcjonował tak jak dotychczas, po prostu akcjonariusze zamkną się w gronie mojej rodziny. Pozwoli to na prowadzenie działalności z większą poufnością wobec konkurentów, ale nadal z dużą otwartością w stosunku do naszych kluczowych partnerów, tak z rynku finansowego, jak i dostawców"

podsumował Buczkowski. 

Wzywający, działający w porozumieniu ze swoimi wspólnikami - WB iTotal (kontrolowaną przez Wojciecha Buczkowskiego) oraz EKB (kontrolowaną przez małżeństwo Krzysztofa i Ewy Buczkowskich), wezwał do zapisywania się na sprzedaż do 4 507 987 akcji spółki stanowiących 46,03% wszystkich akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

Buczkowski wskazywał wcześniej, że utrzymujący się od lat trend boczny notowań akcji Komputronika nie przynosi oczekiwanych zwrotów z inwestycji mniejszościowym akcjonariuszom. Dodatkowo niełatwa sytuacja branżowa powoduje, że spółka nastawiona jest na akumulację kapitału i nie zamierza w najbliższym czasie wypłacać dywidendy. Zaznaczał również, że wierzy w długoterminowy wzrost wartości spółki, jednak rosnąca konkurencyjność branży, w której działa, oddala perspektywy znaczącej poprawy marżowości. Dodatkowym impulsem są wysokie koszty funkcjonowania spółki na rynku publicznym. 

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. 

Sebastian Gawłowski 

(ISBnews), #KOM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości