Akcjonariusze Fabryki Konstrukcji Drewnianych nie poparli zwiększenia kapitału zakładowego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 lip 2017, 14:05

Akcjonariusze Fabryki Konstrukcji Drewnianych nie poparli zwiększenia kapitału zakładowego

WZA odrzuciło propozycję kolejnego zwiększenia kapitału zakładowego Fabryki Konstrukcji Drewnianych, lidera na rynku budowy magazynów soli. Oznacza to, że do końca roku spółka nie zorganizuje już żadnej emisji akcji, ponieważ jej potrzeby kapitałowe zostały zaspokojone. Ponadto Konrad Mroczek, Prezes Zarządu Varsav VR S.A., został wybrany na nowego Członka Rady Nadzorczej.

4 lipca 2017 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podjęli kilka bardzo ważnych dla spółki decyzji. Jedną z nich jest odrzucenie wniosku o ponowne zwiększenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji.

„Podjęta przez WZA decyzja jest w 100% zgodna z obranym przez nas kierunkiem zdobywania finansowania na działalność spółki w tym roku. W marcu b.r. pozyskaliśmy już ponad 4,5 mln zł w wyniku emisji akcji serii D i E, które były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej. W tym momencie spółka nie posiada potrzeby dalszego zwiększania kapitału własnego. Nie wykluczamy natomiast ewentualnej możliwości pozyskania dodatkowego finansowania w postaci długu.” 

komentuje Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A

Kolejną istotną decyzją dla spółki jest powołanie nowego członka Rady Nadzorczej – Konrada Mroczka.
Specjalista z zakresu fuzji i przejęć oraz transakcji typu PE/VC kierujący własnym funduszem inwestycyjnym będzie pełnił tę funkcję przez najbliższy rok.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że nasza spółka będzie nadzorowana przez takie osoby jak Pan Konrad. Jego wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, na rynku fuzji i przejęć oraz transakcji PE/VC stanowi mocne wzmocnienie nadzoru FKD, które jest szczególnie potrzebne przy regularnym wzroście skali prowadzonej przez nas działalności.” 

dodaje Waldemar Zieliński.

Konrad Mroczek jest obecny na rynku kapitałowym od 8 lat. W latach 2007 – 2010 zdobywał doświadczenie w takich firmach jak PKO BP oraz DCF Consulting. W latach 2010-2016 pracował w Banku Zachodnim WBK gdzie odpowiadał za inwestycje typu PE/VC w ramach funduszu BZ WBK Inwestycje. W 2012 roku przeniósł się do działu fuzji i przejęć, gdzie na początku jako starszy specjalista, a później jako menadżer był odpowiedzialny za prowadzenie projektów doradztwa oraz sprzedaży lub kupna spółek, których łączna wartość wyniosła niemal 2 mld zł. Od 2016 roku Pan Konrad pełni funkcję Prezesa Zarządu funduszu Varsav VR. Jest to fundusz inwestycyjny typu Venture Capital, który inwestuje w spółki o bardzo dużym potencjale wzrostu. Oprócz tego Pan Konrad jest również Członkiem Rad Nadzorczych takich spółek jak Kamienice Śląskie S.A. oraz Hornigold S.A.

W czerwcu spółce FKD udało się pozyskać ponad 5 mln zł w ramach publicznej oferty obligacji. Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności emitenta, w szczególności na zaspokojenie potrzeb w obszarze kapitału pracującego, które wynikają ze skokowego wzrostu skali działalności spółki oraz ambitnych planów ekspansji w kolejnych latach.

O Spółce

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji
i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających. zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.

Spółka dysponuje najnowocześniejszym - w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego - parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.

Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów.

W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również pozostałe wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo-sportowych, ujeżdżalni dla koni jak również obiektów magazynowo produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła też działalności w segmencie jednorodzinnych domów szkieletowych.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #FKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości