Polski Solar Holding pozyskał 1,8 mln zł z publicznej emisji obligacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 lip 2017, 09:02

Polski Solar Holding pozyskał 1,8 mln zł z publicznej emisji obligacji

Polski Solar Holding Sp. z o.o. – jedyny w Polsce podmiot realizujący inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie w formule samorządowych klastrów energii, pozyskał 1,8 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji przydzielając w sumie 1 804 obligacji.

Polski Solar Holding Sp. z o.o. oferowała 2-letnie obligacje serii B, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje do 6 lipca za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego. Obligacje nie trafią na rynek Catalyst.

„Uzyskane w ramach emisji środki będą miały bez wątpienia bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszego biznesu. Założone w tym roku klastry energii muszą być rozwijane, a do tego potrzebne są nakłady inwestycyjne. Środki pieniężne, które zebraliśmy w ramach emisji będą stanowiły ich znaczącą część. Bardzo dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie.” 

powiedział William Buba, Prezes Zarządu Polski Solar Holding Sp. z o.o.

Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na udziałach Spółki oraz na mieniu ruchomym wchodzącym w skład jej przedsiębiorstwa, a także na wierzytelnościach Spółki z zysków z udziałów w spółkach zależnych. Zabezpieczeniem będzie również cesja wierzytelności PSH z przyszłych umów sprzedaży energii oraz poręczenie spółki Polski Solar S.A. – jedynego udziałowca emitenta. Oprócz tego Spółka zobowiązuje się do wykupienia do 20% wyemitowanych obligacji od obligatariuszy, którzy wyrażą taką wolę, po upływie roku od ich przydziału.

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na dalszy rozwój elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni w ramach Polski Solar Holding Sp. z o.o. – spółek koordynujących klastry energii oraz spółek komunalnych będących członkami tzw. Klastrów Energii, tworzonych przez Polski Solar Holding we współpracy z samorządami terytorialnymi. Klaster Energii, to porozumienie jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotu zewnętrznego, którego celem jest wytwarzanie
i równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Model biznesowy Spółki zakłada tworzenie spółek celowych, które zarządzałyby utworzonymi wcześniej klastrami energii. 51% udziałów w takiej spółce będzie należało do gmin na terenie których powstał klaster, a pozostałe 49% do Polski Solar Holding. Dzięki temu spółki te mają charakter spółek komunalnych, co wiąże się z preferencyjnymi warunkami działalności oraz realizacji projektów z zakresu OZE. W 2017 roku spółka otworzyła już
3 klastry energii obejmujące mieszkańców 15 gmin z województwa dolnośląskiego, które zarządzane są przez 5 spółek komunalnych.

Oferującym obligacje był Polski Dom Maklerski S.A. specjalizujący się w bezprospektowych, publicznych ofertach obligacji. Obsługiwał emisje obligacji takich spółek jak IPO3D, Bikershop Finanse, The Farm 51, Columbus Energy, Fabryki Konstrukcji Drewnianych oraz wielu innych.

***
Polski Solar Holding Sp. z o.o., to holding założony przez Polski Solar S.A., skupiający obecnie 7 spółek komunalnych, utworzonych wspólnie z gminami, które realizują projekty związane z generacją (budowa elektrowni fotowoltaicznych, bioelektrowni), sprzedażą, obrotem, dystrybucją bilansowaniem energii na terenie gmin.

Głównym obszarem działalności Spółki jest koordynacja działań trzech nowo utworzonych samorządowych klastrów energii (Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej, Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich, Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Izerskiej), jedynej wdrożonej
w taki sposób struktury w Polsce, gwarantującej budowę jednostek wytwarzania OZE na terenie gmin oraz dystrybucję energii dla osób fizycznych i prawnych na tym terenie.

Spółki komunalne zarządzające OZE to lokalni monopoliści na terenie gmin, osiadający wyłączność na projekty z zakresu OZE i efektywności energetycznej realizowane na terenie tych gmin.

Źródło: Spółka, #SOL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości