Neuca obniżyła prognozę zysku netto do 100 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lip 2017, 09:04

Neuca obniżyła prognozę zysku netto do 100 mln zł w 2017 r.

Neuca, po analizie wstępnych wyników finansowych grupy po dwóch kwartałach tego roku oraz aktualizacji prognozy wykonania budżetu do końca roku 2017 r., prognozuje wykonanie zysku netto grupy w 2017 r. na poziomie 100 mln zł po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, wobec poprzedniej prognozy 115 mln zł, podała spółka. Korekta prognozy nie wpłynie na strategię rozwoju, zakres realizowanych inwestycji oraz na politykę dywidendową.

"Głównymi przyczynami korekty prognozy są:

- przyspieszenie konsolidacji rynku aptecznego w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne ('Apteka dla Aptekarza'). Zmiana ta spowodowała m.in. intensyfikację przejęć realizowanych przez apteki sieciowe, skokowy wzrost sprzedaży realizowany w tym segmencie, a w konsekwencji większe niż planowane przesunięcie obrotu spółki do kanału aptek sieciowych, skutkujące pogorszeniem rentowności brutto na sprzedaży w obszarze hurtu aptecznego.

- postępowanie układowe jednego ze znaczących producentów farmaceutycznych (Sequoia sp. z o.o.), w wyniku czego spółka jest zobligowana do dokonania jednorazowego odpisu w wysokości 4,1 mln zł.

- prognozowane mniejsze korzyści od dostawców wynikające z konsolidacji rynku producentów farmaceutycznych, skutkujące ujednolicaniem przez nich warunków handlowych oraz mniejsza niż planowana skala zakupów ponadnormatywnych (tzw. 'złotych strzałów'), realizowanych przez spółkę z dodatkowymi korzyściami poprawiającymi marżę brutto.

- konieczność dostosowania się do zmian w prawie (m.in. wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, dostosowanie do dyrektywy unijnej w zakresie ochrony danych osobowych 'RODO') skutkująca wyższym niż planowany wzrostem kosztów ogólnego zarządu"

czytamy w komunikacie.

Zarząd podkreśla, iż korekta prognozy wyniku finansowego nie wpłynie w jakikolwiek sposób na realizowaną przez Grupę strategię rozwoju, w tym dalszy rozwój biznesów pacjenckich, poziom i zakres realizowanych inwestycji oraz na politykę dywidendową, zakładającą wzrost wartości dywidendy na akcję o kilkanaście procent r/r, podano także.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.

(ISBnews), #NEU

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości