Zysk netto Idea Banku wzrósł kw/kw do 58,71 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 sie 2017, 08:34

Zysk netto Idea Banku wzrósł kw/kw do 58,71 mln zł w II kw. 2017 r.

Idea Bank odnotował 58,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 15% w ujęciu kwartalnym, podał bank. W całym I półroczu 2017 r. Grupa Idea Bank wypracowała 109,9 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 144% względem oczyszczonego (o transakcję sprzedaży GetBack) wyniku za I półrocze 2016 r. 

W II kw. 2016 r. skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 265,64 mln zł. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w II kw. br. 198,28 mln zł wobec 140,21 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 83,66 mln zł wobec 74,07 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 22,86 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 21,52 mld na koniec 2016 r.  

W I poł. 2017 r. bank miał 109,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 294,12 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik za I poł. 2016 r. skorygowany o transakcję sprzedaży GetBack wyniósł 45 mln zł. 

"W I półroczu 2017 r. Grupa Idea Bank wypracowała 109,9 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 144% względem oczyszczonego (o transakcję sprzedaży GetBack) wyniku za I półrocze 2016 r."

czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik odsetkowy wyniósł w I półroczu 383,4 mln zł, rosnąc o 42% r/r; dochody odsetkowe i prowizyjne ogółem wyniosły 571 mln zł; marża odsetkowa (NIM) utrzymała się poziomie 4%, pozostając jedną z najwyższych w sektorze, podkreśliła także instytucja. 

"Wynik odsetkowy wyniósł w I półroczu 383,4 mln zł, co oznacza wzrost o 42% względem analogicznego okresu przed rokiem. Jest to zasługa dalszej obniżki kosztu finansowania do rekordowo niskiego poziomu 17 pb z 55 pb przed rokiem (spadek o 69%) jak również utrzymywania marży kredytowej na stałym, wysokim poziomie 4%, który jest jednym z najwyższych w polskim sektorze bankowym"

wskazał Idea Bank. 

Wynik prowizyjny wyniósł w I półroczu br. 187,3 mln zł i był o 17,5% większy niż przed rokiem. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 70,06 mln zł wobec 83,75 mln zł zysku rok wcześniej.

W II kwartale sprzedaż produktów kredytowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 2,5 mld zł, osiągając poziom 2,64 mld zł, podkreślił bank. W całym pierwszym półroczu sprzedaż produktów kredytowych przekroczyła 5 mld zł.

"Złożyła się na to m.in. rekordowa sprzedaż leasingu, która wyniosła 1,43 mld zł. Jednocześnie wartość faktur sfinansowanych w ciągu jednego półrocza przez Idea Money po raz pierwszy w historii przekroczyła 600 mln zł. Wartość portfela kredytów bankowych zwiększyła się natomiast o 10% r/r, osiągając na koniec czerwca 8,5 mld zł" 

czytamy dalej w komunikacie. 

Cały czas konsekwentnie rośnie przy tym nie tylko liczba kredytobiorców, ale też klientów korzystających z rachunków i produktów depozytowych Idea Banku, podkreślono w materiale. 

"Dobra koniunktura w gospodarce i pozytywne nastroje wśród mikroprzedsiębiorców sprawiają, że firmy zabiegają o zewnętrzne finansowanie i wykazują duże zainteresowanie innym produktami oferowanymi przez Grupę Idea Bank. W pozyskiwaniu nowych klientów pomagają nam wdrożone innowacje. Mobilne wpłatomaty notują kolejne rekordy pozyskanych kwot, suma wpłat w ciągu jednego miesiąc przekracza już 60 mln zł" 

powiedziała CFO i członek zarządu banku Małgorzata Szturmowicz, cytowana w komunikacie. 

Grupa Idea Bank konsekwentnie obniża wskaźnik C/I. Jego wartość skorygowana o podatek bankowy (15,5 mln zł) spadła w II kwartale do rekordowo niskiego poziomu 43,6% z 50,3% w I kwartale. W całym pierwszym półroczu wskaźnik wyniósł 46,9% wobec 60,4% rok wcześniej, podano też w materiale.  

"Konsekwentny wzrost przychodów przy ścisłej kontroli kosztów pozwala grupie systematycznie poprawiać wskaźnik C/I. W średnim terminie chcemy dalej poprawiać efektywność, dzięki optymalizacji sieci oddziałów oraz renegocjowaniu istotnych umów. Priorytetem jest jednak dla nas zwiększenie poziomu dochodów" 

podsumowała Szturmowicz. 

Bank oraz grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla grupy ukształtował się na poziomie 14%, a TIER1 wyniósł 12%, podano także. 

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. 

(ISBnews), #IDA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości