Dynamiczny wzrost wyników Fabryki Konstrukcji Drewnianych w I półroczu 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sie 2017, 09:00

Dynamiczny wzrost wyników Fabryki Konstrukcji Drewnianych w I półroczu 2017 r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych odnotował w I półroczu 2017 roku 7,23 mln zł przychodów co oznacza wzrost o 33% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Ponadto spółka odnotowała zysk netto na poziomie 1,36 mln zł co oznacza wzrost o 140% w porównaniu z I półroczem 2016 roku.

„Kolejny rekordowy poziom wyników finansowych FKD jest dowodem na to, że konsekwentnie realizujemy założone cele związane przede wszystkim z realizacją jak największej ilości projektów dotyczących budowy magazynów soli. Jest to dowód na to, że środki pozyskane z niedawnych emisji akcji oraz obligacji są wydawane rozsądnie i zgodnie z przeznaczeniem. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ponad czterokrotnie większy wzrost zysku netto niż wzrost przychodów. Wynika on z naszej pozycji lidera oraz jedynego podmiotu działającego na polskim rynku magazynów soli. Spółka wykorzystuje tą pozycję przy negocjacjach co skutkuje coraz wyższymi marżami oraz skróconymi terminami płatności.”

komentuje Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

Wyniki finansowe grupy odzwierciedlają jej dynamiczny rozwój. Przychody spółki wzrosły o 33% do 7,23 mln zł, a zysk EBITDA wzrósł o 152% do 3,02 mln zł. Zysk netto wyniósł 1,36 mln zł, w porównaniu do 0,51 mln zł w I półroczu 2016 r. Spółka poprawiła również wyniki za sam drugi kwartał. Przychody w Q2 2017 r. wyniosły 3,70 mln zł i wzrosły o 35% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W analogicznym okresie w 2016 roku zysk netto wyniósł 412 tys. zł. Oznacza to, że dynamiki tej pozycji wyniosła 104%. Spółka zwiększyła również poziomy rentowności EBITDA (H1 2017 rok - 42%, 2016 - 36%, 2015 – 29%) oraz rentowności netto (H1 2017 – 19%, 2016 – 10%, 2015 – 2%).

Fabryka Konstrukcji Drewnianych koncentruje swoją działalność na budowie wielkogabarytowych magazynów soli, które komplementarnie towarzyszą drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów. W 2016 roku spółka FKD przejęła Grupę DOME – swojego największego konkurenta w tym segmencie, stając się praktycznie jedynym podmiotem na polskim rynku prowadzącym profesjonalną działalność w tym zakresie.

W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy spółka informowała o podpisaniu największego w swojej historii kontraktu na prace podwykonawcze przy budowie obwodu utrzymania dróg w Nadarzynie o wartości 9,515 mln zł dla spółki INTERCOR, oraz o wyborze spółki z grupy FKD na realizatora prac podwykonawczych przez firmę Salini Polska, głównego wykonawcę przy rozbudowie autostrady A1 na odcinku między gminami Tuszyn i Pyrzowice. Wartość kontraktu wynosi 8,85 mln zł. Prace podwykonawcze wykonywane przez spółkę będą dotyczyły wykonania kompletnego budynku administracyjno-biurowego, budynku garażowo – socjalnego oraz wykonania magazynu soli drogowej. Oprócz prac związanych z budową powyższych obiektów spółka będzie odpowiedzialna również za wykonanie prac związanych z instalacjami wewnętrznymi oraz dostawą i montażem niezbędnych urządzeń produkcyjno-magazynujących. Głównym inwestorem powyższych inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Spółka w bieżącym roku dokonała dwóch emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnych. Dzięki emisjom FKD udało się zwiększyć wartość kapitału własnego o 4,57 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na przyspieszenie rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności magazynów soli.

O Spółce

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji
i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających. zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.

Spółka dysponuje najnowocześniejszym - w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego - parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.

Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów.

W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również pozostałe wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo-sportowych, ujeżdżalni dla koni jak również obiektów magazynowo produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła też działalności w segmencie jednorodzinnych domów szkieletowych.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #FKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości