W I półroczu 2017 Grupa MCI wypracowała 47,4 mln zł zysku netto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sie 2017, 09:21

W I półroczu 2017 Grupa MCI wypracowała 47,4 mln zł zysku netto

W I półroczu 2017 Grupa MCI wypracowała 47,4 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 19,54 zł, co oznacza 10% wzrostu od początku roku.

  • Wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł na 30.06.2017 r. 19,54 zł w porównaniu do 17,75 zł na koniec 2016 r.
  • Połowę wzrostu wskaźnika NAV/s Spółka zawdzięcza wzrostowi wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, a drugą połowę przeprowadzonemu buyback’owi i umorzeniu akcji.
  • Wartość aktywów MCI wyniosła na 30.06.2017 r. 1 mld 335 mln zł. 
  • Zysk netto wyniósł 47,4 mln zł, a zysk z inwestycji 56 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni ze zrealizowanego w pierwszym półroczu 10% wzrostu NAV/S. Wyniki osiągnięte przez fundusze, których jesteśmy inwestorami, kontynuowały pozytywny trend z pierwszych miesięcy roku. Liczymy na dalsze wzrosty także w drugiej połowie roku. 

powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

– Zamknęliśmy też główny etap naszego skupu akcji własnych, umarzając blisko 6 mln akcji

dodał.

Wartość aktywów MCI na koniec czerwca 2017 r. wynosiła 1 mld 335 mln zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec II kwartału wyniósł 19,54 zł w porównaniu do 17,75 zł na koniec ubiegłego roku (zmiana o 1,79 zł/akcję, tj. 10%). W I półroczu MCI Capital S.A. wypracowała zysk z inwestycji na poziomie 56 mln zł i zysk netto w wysokości 47,4 mln zł. Wyniki są efektem wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych zrealizowanego we wszystkich Funduszach o łącznie 63,5 mln zł.  

Skup akcji

Spółka zamknęła ważny etap skupu akcji własnych. W prowadzonym od III kw. 2016 r. do 30 maja 2017 r. buy-backu, MCI skupiła łącznie 5.899.084 akcji stanowiących ok. 10% jej kapitału zakładowego. 23 czerwca doszło do rejestracji umorzenia tych akcji, czego efektem było obniżenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 52.853.114 zł. Spółka wydała na skup 57,5 mln zł, co oznacza, że średnia cena zakupu akcji w ramach skupu wyniosła 9,75 zł. Umorzenie skupionych akcji własnych przyczyniło się do wzrostu NAV/s o  0,98 zł, tj. 5,3%.

Kapitał docelowy na dłużej

Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 24 sierpnia zajmie się uchwałą na temat udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z projektem, zarząd będzie uprawniony do podwyższenia kapitału o kwotę nie wyższą niż 6,27 mln zł poprzez emisję nowych akcji przez okres kolejnych 2 lat od dnia zarejestrowania przez sąd zmiany w statucie dotyczącej kapitału docelowego.  

- Kapitał docelowy to elastyczne narzędzie pozwalające na sprawne i dynamiczne przeprowadzenie dofinansowania spółki w drodze emisji akcji, które kierowane mogą być do obecnych akcjonariuszy lub potencjalnych inwestorów finansowych i branżowych

skomentował Krzysztof Stupnicki, Wiceprezes Zarządu MCI Capital S.A.

Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia ważona wolumenem cena akcji z okresu trzydziestu oraz pięciu dniu poprzedzających podjęcie uchwały przez zarząd.

Uproszczenie struktury Grupy

Jedną z inicjatyw mających na celu zwiększenie wartości MCI Capital dla giełdowych inwestorów jest konsolidacja grupy kapitałowej.  

- Chcemy, żeby system działania Grupy MCI i towarzysząca mu struktura formalno – prawna były bardziej zrozumiałe dla osób z zewnątrz, zwłaszcza dla inwestorów giełdowych. Dlatego realizujemy szereg działań, które zwiększą przejrzystość naszej grupy i pozwolą na dokonanie przez rynek wyceny odzwierciedlającej potencjał MCI 

skomentowała Ewa Ogryczak, Wiceprezes Zarządu MCI Capital S.A.

O spółce

MCI CAPITAL SA - utworzony w 1999 r., to jeden z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii oraz w krajach rozwijających się (Turcji i Rosji). MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 r.

Źródło: Spółka, #MCI
 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości