MCI.PrivateVentures FIZ z zielonym światłem od KNF dla przeprowadzenia publicznego programu emisji obligacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 sie 2017, 17:03

MCI.PrivateVentures FIZ z zielonym światłem od KNF dla przeprowadzenia publicznego programu emisji obligacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny programu emisji obligacji MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV), największego funduszu z grupy MCI, na który składają się subfundusze MCI.TechVentures oraz MCI.EuroVentures.

- MCI obecny jest na polskim rynku kapitałowym od 2001 r., zarówno jako emitent akcji, jak i obligacji. Fundusze związane z Grupą MCI znane są dobrze polskim inwestorom z emisji certyfikatów inwestycyjnych i wyróżniających się strategii inwestycyjnych skoncentrowanych na inwestycjach typu private equity w sektory nowych technologii gospodarki cyfrowej. Publiczny program emisji obligacji to z jednej strony sposób na dywersyfikację źródeł finansowania, z drugiej wyjście naprzeciw oczekiwaniom polskich inwestorów, którzy rozważali zaangażowanie się w dłużne instrumenty finansowe podmiotów powiązanych z marką MCI

powiedział Wojciech Marcińczyk, wiceprezes zarządu MCI Capital TFI S.A.

Emisja obligacji korporacyjnych w trybie oferty publicznej to narzędzie coraz częściej wykorzystywane przez emitentów w Polsce.

- Nasz program emisji obligacji będzie pierwszym w historii funduszy private equity w Polsce publicznym programem. Jest to niewątpliwie interesująca okazja inwestycyjna, pozwalająca uzyskać atrakcyjne stopy zwrotu

uzupełnił Marcińczyk.

Fundusz MCI.PV składa się z dwóch subfunduszy. Pierwszy z nich to MCI.EuroVentures, którego aktywa lokowane są w spółki średniej wielkości z branż: TMT, usług finansowych, e-commerce, dystrybucji, BPO i e-infrastruktury, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową lub będące wiodącymi podmiotami w danym obszarze działalności, charakteryzujące się większą stabilnością stopy zwrotu i obarczone mniejszym ryzykiem inwestycyjnym. Drugi subfundusz to MCI.TechVentures, koncentrujący się na inwestycjach w rundach A-E oraz secondary, w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami rynku europejskiego, w tym Rosji i Turcji, z oczekiwaną stopą zwrotu 3-5x CoC w okresie 5-7 lat. Główne obszary inwestycyjne MCI.TechVentures to e-commerce, marketplaces oraz fintech.

Publiczny program emisji obligacji MCI.PV zakłada wyemitowanie obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł. Wszystkie emisje odbędą się w okresie ważności zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego podstawowego, który wynosi 12 miesięcy.

Szczegółowe warunki programu emisji obligacji, w tym parametry każdej serii emitowanej w ramach programu zostaną ustalone przez Emitenta.

O emitencie:

MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły 1,95 mld zł, z czego aktywa MCI Capital to prawie 1,5 mld zł.

Źródło: Spółka, #MCI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości