Zysk netto Neuki spadł r/r do 11,81 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sie 2017, 09:07

Zysk netto Neuki spadł r/r do 11,81 mln zł w II kw. 2017 r.

Neuca odnotowała 11,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 21,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,1 mln zł wobec 28,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 778,81 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 1 674,93 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 57,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 777,87 mln zł w porównaniu z 3 534,07 mln zł rok wcześniej.

"Neuca w pierwszej połowie roku 2017 r. odnotowała wzrost przychodów o 7 % do 3,78 mld zł. Jednocześnie Grupa wzmocniła swoją pozycję rynkową osiągając blisko 29% udziałów w branży hurtu aptecznego wobec 28% w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. Z kolei w segmencie aptek niezależnych udziały Neuca sięgnęły 31,9% vs 30,1% w analogicznym okresie przed rokiem"

czytamy w raporcie.

"Spółka w pierwszej połowie 2017 r. wypracowała blisko 47 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 17% mniej niż w analogicznym okresie. Na spadek wyników wpłynęły incydentalne zdarzenia oraz zmiany w otoczeniu rynkowym wywołane wprowadzeniem nowych przepisów. Po dwóch kwartałach Grupa zrealizowała 47% planu finansowego, zakładającego 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych"

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 34,42 mln zł wobec 29,04 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu 2017 roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 9,60% i była niższa o 0,47 pkt proc. w ujęciu rocznym. W II kwartale 2017 roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 9,51% i była niższa o 1 pkt proc. r/r.

"Rentowność brutto na sprzedaży w obszarze hurtu aptecznego uległa pogorszeniu z powodu skokowego wzrostu sprzedaży realizowanej przez segment sieci aptecznych, a co za tym idzie przesunięcia obrotów spółki do kanału aptek sieciowych. Skokowy wzrost sprzedaży w segmencie sieci aptecznych spowodowany był przyspieszoną konsolidacją rynku aptecznego w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne ('Apteka dla Aptekarza'). Natomiast konsolidacja rynku producentów farmaceutycznych przełożyła się na ujednolicenie przez nich warunków handlowych oraz zrealizowanie przez spółkę mniejszej skali zakupów ponadnormatywnych (tzw. 'złotych strzałów'), których wykonanie pozytywnie wpływa na marże brutto"

napisano także w raporcie.

Neuca podkreśla, że intensywnie rozwija współpracę z farmaceutami w ramach programów aptecznych. Na koniec pierwszego półrocza 2017 r. uczestniczyło w nich blisko 5 400 aptek, w tym w programie Partner+ 640 apteki.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.

(ISBnews), #NEU

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości