Zysk netto Grupy IMS wzrósł o 38,4% w I połowie roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 sie 2017, 09:12

Zysk netto Grupy IMS wzrósł o 38,4% w I połowie roku

Grupa IMS, lider rynku marketingu sensorycznego, zanotowała w I połowie 2017 r. 2,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Oznacza to wzrost o ponad 38% w skali roku. Spółka podtrzymała swoją prognozę finansową, zgodnie z którą planuje zakończyć rok z zyskiem na poziomie 7 mln zł.

„Udana pierwsza połowa roku potwierdza nasze założenia. W związku z tym podtrzymujemy prognozę finansową na cały rok, a także nasze cele średnioterminowe”

powiedział prezes Michał Kornacki.

W I połowie tego roku Grupa IMS zanotowała 20,74 mln zł skonsolidowanych przychodów (wobec 20,82 mln zł przychodów przed rokiem). Równocześnie zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 44% do 3,69 mln zł, a wynik EBITDA o 31% do 5,47 mln zł.

Prognoza IMS zakłada, że w całym roku skonsolidowane przychody wyniosą 47,5 mln zł, zysk operacyjny 9,5 mln zł, wynik EBITDA 13,5 mln zł a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 7,0 mln zł.

W połowie sierpnia Rada Nadzorcza zatwierdziła plan motywacyjny adresowany do kluczowych pracowników. Będą oni mogli objąć nowe akcje po 3,03 zł za sztukę (średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji IMS S.A. w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r.). Warunkiem jest uzyskanie co najmniej następujących wyników finansowych przez Grupę:

  • w roku 2018 – EBITDA w wysokości 16,5 mln zł
  • w roku 2019 – EBITDA w wysokości 20,0 mln zł
  • w roku 2020 – EBITDA w wysokości 23,0 mln zł.

Program motywacyjny dla swej ważności musi zostać zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które – zgodnie z rekomendacją Rady nadzorczej – winno odbyć się do końca września br.

„Przywiązanie kluczowych osób do spółki i ich właściwa motywacja jest kluczowa w branży takiej jak nasza, w której utalentowany zespół jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. Cele wyznaczone w programie motywacyjnym są zarazem ambitne, jak i realistyczne. Warto zwrócić też uwagę, że cena objęcia akcji wyznaczona w programie nie jest symboliczna i wymaga od objętych nim osób decyzji o poważnej inwestycji”

podkreślił wiceprezes Piotr Bielawski.

W I połowie tego roku 52% wszystkich przychodów Grupy pochodziła z usług abonamentowych. Liczba obsługiwanych lokalizacji abonamentowych na dzień 30 czerwca wyniosła 12.226 i była o 932 (lub 8%) wyższa niż przed rokiem.

„Prowadzone rozmowy z dużymi partnerami pozwalają nam spodziewać się przyspieszenia tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych w najbliższym miesiącach”

zaznaczył Piotr Bielawski.

W maju Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przeznaczeniu na dywidendę 4,02 mln zł z zysku za rok poprzedni, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję. Decyzja jest zgodna z oficjalną polityką IMS, która zakłada przeznaczanie na dywidendę co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Dywidenda wypłacona została w czerwcu br.

Taka polityka i regularne wypłacanie dywidendy jest możliwe dzięki temu, że spółka sprawnie generuje gotówkę. W ciągu I połowy roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 3,73 mln zł. Na koniec tego okresu Spółka dysponowała środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami w wysokości 5,21 mln zł.

O Spółce

IMS S.A. – to działający w Polsce i Europie lider rynku wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego. Działając w segmencie mediów i nowoczesnych technologii wykorzystuje techniki umożliwiające skuteczne, efektywne biznesowo kreowanie nastroju korzystnie wpływając na komfort zakupów i na zachowanie klientów. IMS obecnie to grupa firm. Nowoczesne rozwiązania marketingowe w dziedzinie marketingu sensorycznego oraz nowych mediów w miejscu sprzedaży realizowane są przez spółkę matkę (IMS S.A.). Usługi mediowe rozumiemy jako sprzedaż reklam w miejscu sprzedaży, głównie w Galeriach Handlowych. Ponadto IMS działa w oparciu o szerokie kompetencje technologiczne (IMS r&d) oraz z zakresu organizacji imprez (IMS events).  Usługi marketingu sensorycznego obejmują̨ trzy grupy usług:

  • Audiomarketing – przygotowanie formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych przy użyciu Radia IMS;
  • Aromamarketing – tworzenie indywidualnych projektów zapachowych, uwzgledniających wizerunek marki oraz specyfikę̨ miejsca sprzedaży.
  • Digital Signage– produkcja i emisja przekazów reklamowych oraz treści wizerunkowo-informacyjnych na ekranach plazmowych; 

Ok. 50% przychodów Grupy IMS wynika ze stałych, comiesięcznych przychodów abonamentowych opartych o wieloletnie kontrakty. IMS to także operator największej sieci mediów in-store w Polsce o łącznym dodarciu ponad 220 mln kontaktów miesięcznie.

Misją Grupy IMS jest wspierać́ partnerów wiedzą i rozwiązaniami zdobytymi przez rozwijanie unikalnych kompetencji oraz inspirować́ do osiągania wymiernych efektów. Determinacja w realizacji tej misji przekłada się na systematyczny wzrost firmy i współpracę z topowymi markami rynku retail.

Źródło: Spółka, #IMS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości