PROJPRZEM S.A. z ponad 4-krotnym wzrostem zysku EBITDA w I półroczu 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 sie 2017, 12:24

PROJPRZEM S.A. z ponad 4-krotnym wzrostem zysku EBITDA w I półroczu 2017 r.

PROJPRZEM S.A., bydgoska spółka przemysłowa notowana na warszawskiej GPW, podsumowała I półrocze 2017 r. notując skonsolidowane przychody na poziomie 82 mln zł, co oznacza wzrost o 50%. PROJPRZEM jest w trakcie procesu reorganizacji, a Zarząd pracuje nad aktualizacją strategii dla całej Grupy.

W I półroczu 2017 r. Grupa PROJPRZEM wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wyniosły 82,1 mln zł i wzrosły o 50,5% w porównaniu z I półroczem 2016 r. EBITDA Grupy PROJPRZEM w I półroczu 2017 r. wyniosła 3,5 mln zł i była ponad 4-krotnie wyższa niż w I półroczu ubiegłego roku. Marża EBITDA wyniosła 4,3% (w porównaniu do 1,6% marży EBITDA w I połowie 2016 r.). Wynik netto ukształtował się na poziomie -0,1 mln zł wobec -1,1 mln zł w I półroczu 2016 r.

„Takie wyniki finansowe to przede wszystkim efekt reorganizacji modelu zarządzania całą Grupą i modelu sprzedaży oraz intensyfikacji działań w kraju i zagranicą. Na znacząco lepsze wyniki miała wpływ optymalizacja wykorzystania potencjału produkcyjnego, rynkowego i kapitału ludzkiego całej Grupy. Osiągnięte rezultaty cieszą i jednocześnie liczymy na dalsze dynamiczne wzrosty”

powiedział Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A.

W I półroczu 2017 r. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. W segmencie systemy przeładunkowe przychody wzrosły o 14,1% do poziomu 48,7 mln zł, natomiast wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 3,9 mln zł. Segment konstrukcje stalowe wniósł do wyniku za I półrocze br. 29,3 mln zł (prawie 2-krotny wzrost spowodowany głównie konsolidacją sprzedaży z Makrum PM), natomiast w segmencie budownictwo przemysłowe przychody wyniosły 3,1 mln zł, co oznacza prawie 4-krotny wzrost. Na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w I półroczu 2017 r. miał wpływ wzrost eksportu o 58,9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

„Koncentrujemy się na najbardziej rentownym produkcie, czyli systemach przeładunkowych. Obecnie ok. 80% ich sprzedaży stanowi sprzedaż na rynki zagraniczne, z czego zdecydowana większość to rynek niemiecki, na którym jesteśmy jednym z głównych graczy. W tym segmencie chcemy być liderem w całej Europie. Dostosowujemy nasze linie biznesowe w taki sposób abyśmy mogli osiągać jak najlepsze korzyści finansowe i operacyjne”

dodał Prezes.

W I półroczu br. Zarząd PROJPRZEM S.A. przeprowadził szereg analiz, z których jednoznacznie wynika, że przy zachowaniu aktualnego profilu produkcji zakładu w Sępólnie Krajeńskim, w obecnym otoczeniu rynkowym, uzyskanie trwałej rentowności w perspektywie najbliższych lat byłoby niemożliwe. W związku z tym podjął decyzję o sprzedaży fabryki zajmującej się produkcją nierentownych konstrukcji stalowych i 24 lipca br. podpisał przedwstępną umowę sprzedaży tej fabryki z Eggersmann Polska za kwotę ok. 16 mln zł. Miesiąc później dostał zgodę Rady Nadzorczej na jej sprzedaż. Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta do 29 września 2017 r., a płatność ma nastąpić przy zawarciu umowy, nie później niż do 2 października 2017 r.

„Sprzedaż tego zakładu nie wpłynie na obniżkę mocy produkcyjnych w pozostałych segmentach działalności. Celem na najbliższy czas jest zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych. Odbędzie się to głównie dzięki outsourcingowi”

dodał Prezes.

PROJPRZEM S.A. chcąc wykorzystywać synergie organizacyjne i kosztowe w Grupie oraz widząc potencjał rynkowy, produkcyjny i kadrowy, 23 marca 2017 r. nabyła 100% udziałów w spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Zarząd PROJPRZEM wskazuje, że w działalności przemysłowej wyraźnie widoczne są synergie produktowe związane z jednej strony z produkcją systemów przeładunkowych PROM i parkingów automatycznych oraz części konstrukcji stalowych wytwarzanych przez PROJPRZEM S.A. i MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży Spółki MAKRUM Project Management są konsolidowane od 1 kwietnia 2017 r.

Jednym z głównych celów Zarządu PROJPRZEM S.A. realizowanych w ostatnich miesiącach była reaktywacja budownictwa przemysłowego w podmiocie zależnym. Dlatego od początku 2017 r. działalność operacyjna sektora budowlanego prowadzonego przez PROJPRZEM S.A. realizowana jest w nowej spółce zależnej PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Wyodrębnienie sektora budowlanego umożliwi rozwój tego segmentu w ramach Grupy PROJPRZEM poprzez skuteczniejszą kontrolę kosztów i przychodów sektora budowlanego. Jednocześnie wyodrębnienie tej linii biznesowej do spółki zależnej pozwoli zdywersyfikować ryzyka związane z prowadzeniem tej części działalności Spółki. Obecnie PROJPRZEM Budownictwo ma już podpisane kontrakty na ponad 43 mln zł, z kolei w trakcie negocjacji są kontrakty o wartości ponad 55 mln zł.

Zarząd PROJPRZEM S.A. pracuje nad szczegółową strategią rozwoju Grupy i zapowiedział, że opublikuje ją ok. IV kwartału 2017 r. Zarząd stawia na dynamiczny rozwój produktów tj. systemy przeładunkowe PROMStahl oraz automatyczne systemy parkingowe MODULO, które produkowane są w głównym, nowoczesnym zakładzie spółki w Koronowie. Uzupełnieniem działalności Grupy ma pozostać produkcja maszyn dla przemysłu wydobywczego, spożywczego, chemicznego i innych przez spółkę zależną MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Grupa będzie rozwijać segment budownictwa przemysłowego poprzez spółkę PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.

O PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. Działalność firmy Spółki realizowana jest na trzech obszarach. Największym i najbardziej rentownym segmentem działalności jest sprzedaż systemów przeładunkowych. Projprzem S.A. dostarcza pomosty, doki, rampy i inne urządzenia za pośrednictwem dwóch spółek zależnych - PROMStahl Polska Sp. z o.o., PROMStahl GmbH oraz bezpośrednio. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo przemysłowe (spółka Projprzem Budownictwo). Jako Generalny Realizator Inwestycji firma buduje hale przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowo-usługowe. Ostatni segment obejmuje produkcje konstrukcji stalowych, oraz maszyn krusząco-mielących. Sprzedawane są maszyny głównie dla przemysłu wydobywczego, drogowego, chemicznego, oraz papierniczego.

Źródło: Spółka, #PJP


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości