FKD pozyskała prawie 3,25 mln zł z prywatnej emisji obligacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 wrz 2017, 11:47

FKD pozyskała prawie 3,25 mln zł z prywatnej emisji obligacji

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect, poinformował o zakończeniu prywatnych emisji obligacji serii L oraz Ł. Spółka przydzieliła w sumie 3 250 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,25 mln zł. Dzięki emisji spółka znacząco obniży koszty finansowania działalności.

FKD oferowała w ramach subskrypcji prywatnej obligacje serii L oraz Ł, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,0% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Spółka sprzedała w sumie 3250 obligacji z czego 2450 stanowią obligacje serii L, a 800 obligacje serii Ł. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest, cesja z kontraktów, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Na obligacje zapisało się 17 inwestorów w tym 2 osoby prawne. Obligacje nie będą wprowadzane na Catalyst.

Oferta prywatna obligacji serii L oraz Ł jest odpowiedzią na duży popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych na nasze papiery dłużne. Popyt ten nie został w całości zaspokojony podczas publicznej oferty obligacji serii K ze względu na zbyt długi proces decyzyjny niektórych instytucji finansowych. Dzięki środkom uzyskanym z emisji jesteśmy w stanie zdecydowanie zmniejszyć koszt naszego długu co będzie miało bardzo pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe

skomentował Waldemar Zieliński, Prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianej S.A.

Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone między innymi na wcześniejszy wykup obligacji serii G co wpłynie na znaczące obniżenie kosztów finansowych ponoszonych przez spółkę oraz mniejsze obciążenie wyniku netto. Oprócz tego spółka zamierza przeznaczyć część uzyskanych środków na finansowanie swojej bieżącej działalności.

W związku z dynamicznym rozwojem Spółka nie wyklucza kolejnych emisji obligacji w przyszłości.

W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy spółka informowała o podpisaniu dwóch kontraktów na realizację prac podwykonawczych przy obwodach utrzymania dróg w Nadarzynie oraz Lgocie. Łączna wartość obu kontraktów wynosi prawie 18 mln zł. Oprócz tego spółka opublikowała niedawno wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku, które odzwierciedlają jej dynamiczny rozwój. Przychody spółki wzrosły o 33%, EBITDA o 152%, a zysk netto o 140%. Spółka zwiększyła również poziomy rentowności EBITDA (H1 2017 rok - 42%, 2016 - 36%, 2015 – 29%) oraz rentowności netto (H1 2017 – 19%,
2016 – 10%, 2015 – 2%).

Spółka od 2016 r. jest jedynym podmiotem w Polsce prowadzącym działalność w segmencie projektowania i budowy magazynów soli, które są nieodzownym elementem ogólnopolskiej infrastruktury drogowej. Obecnie spółka bierze udział w oferowaniu na budowę 60 magazynów soli na zlecenie GDDKiA. Od początku roku spółka pozyskała ponad 4 mln zł kapitału w ramach prywatnej emisji akcji oraz 5,1 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji.

O Spółce

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji
i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.

Spółka dysponuje najnowocześniejszym - w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego - parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.

Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów.

W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również pozostałe wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo-sportowych, ujeżdżalni dla koni jak również obiektów magazynowo produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła też działalności w segmencie jednorodzinnych domów szkieletowych.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #FKD


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości