Zysk netto LC Corp spadł r/r do 42,74 mln zł w I poł. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 wrz 2017, 09:05

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 42,74 mln zł w I poł. 2017 r.

LC Corp odnotowało 42,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 93,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W okresie zakończonym 30 czerwca 2017 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 354 457 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 42 742 tys. zł. Główne czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy LC Corp w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku to w szczególności:

  1. realizacja sprzedaży (przekazania) mieszkań i lokali usługowych w inwestycjach deweloperskich,
  2. realizacja planowanego zysku z działalności centrum handlowo-biurowego Arkady Wrocławskie, Sky Tower oraz centrum biurowego Wola Center i Silesia Star Etap I i Etap II,
  3. znaczący spadek kursu EUR/PLN (4,2265) na dzień 30 czerwca 2017 roku w stosunku do kursu EUR/PLN na 31 grudnia 2016 roku (4,4240) mający wpływ na przeliczenie na PLN wartości nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w EUR oraz kredytów w EUR finansujących te nieruchomości"
czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 35,39 mln zł wobec 160,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,46 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 295,92 mln zł rok wcześniej.

"Głównym źródłem przychodów Grupy w pierwszym półroczu 2017 r. była sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych, która stanowiła ok. 77% wszystkich przychodów. Inne przychody Grupy, na poziomie ok. 23% pochodzą przede wszystkim z usług najmu nieruchomości komercyjnej" 

czytamy w raporcie.

Łącznie w I półroczu 2017 r. sprzedano 952 mieszkań i lokali usługowych (umowy przedwstępne sprzedaży/umowy deweloperskie; po uwzględnieniu odstąpień), tj. o 7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a przekazano aktami notarialnymi 847 mieszkań i lokali usługowych (sprzedaż wykazywana w rachunku wyników – tj. o 6% wiecej niż w pierwszym półroczu 2016), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 21,68 mln zł wobec 41,81 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews), #LCC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości