Feerum po I półroczu 2017 roku: dalsza poprawa wyników finansowych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 wrz 2017, 09:36

Feerum po I półroczu 2017 roku: dalsza poprawa wyników finansowych

Spółka Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły blisko 44,4 mln zł, co oznacza wzrost o 81,9% w porównaniu do pierwszej połowy 2016 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom 10,3 mln zł (wobec
5,3 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny wyniósł 5,7 mln zł (wobec 0,5 mln zł rok wcześniej), natomiast zysk netto prawie 4,9 mln zł, wobec 0,7 mln zł r/r.

Feerum bardzo dobrze ocenia perspektywy najbliższych lat. W I półroczu 2017 roku tempa nabrały rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowania, dla których nabór odbywał się na przełomie okresu 2015/2016, co ze znaczącą efektywnością wpływa na bieżący poziom portfela Grupy. Ponadto zakończył się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, gdzie obserwowano wysokie zainteresowanie oraz zaangażowanie ze strony potencjalnych klientów w zakresie przygotowania handlowych ofert przetargowych.

Feerum dysponuje obecnie portfelem zakontraktowanych zamówień obejmującym 53 umowy o łącznej wartości ponad 174,5 mln zł z terminem realizacji w 2017 i 2018 roku. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 33,9 mln PLN.

Spółka konsekwentnie kontynuuje prace zmierzające do rozpoczęcia realizacji podpisanej pod koniec 2016 roku z National Food Reserve Agency umowy o wartości 33,1 mln USD (tj. ok. 139,9 mln zł) na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych. Obecnie umowa oczekuje na międzyrządową ratyfikację. W maju br. Feerum podpisała także aneks do umowy, dotyczący wypłaty na rzecz Spółki jednorazowej zaliczki w wysokości ponad 4,97 mln USD (tj. ok. 21 mln zł), stanowiącej 15% wartości całego kontraktu, bez konieczności przedstawienia przez Spółkę bezwarunkowej gwarancji bankowej. Aneks wejdzie w życie po upływie 15 dni od dnia wysłania pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polski do Ministra Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii.

Rynki działalności
Kluczowym rynkiem dla Feerum S.A. pozostaje rynek polski, który po I półroczu 2017 roku odpowiadał za 68,6 % sprzedaży. Jednocześnie odnotowano rekordowo wysoki poziom sprzedaży zagranicznej, do którego przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż na rynkach Europy wschodniej: ukraińskim i litewskim.

I półrocze 2017 roku przyniosło dalszą znaczącą poprawę wyników finansowych i prawie 82-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wysoki zakontraktowany i potencjalny portfel zamówień, wzmocnienie efektywności poprzez optymalizację procesów w Spółce oraz przyspieszenie tempa rozstrzygnięć wniosków o dofinansowania unijne z ARiMR dla naszych kluczowych klientów, pozwalają z optymizmem oceniać perspektywy kolejnych okresów. Konsekwentnie realizujemy także kroki w strategii związanej z ekspansją Spółki na rynku afrykańskim, nasza umowa z National Food Reserve Agency w Tanzanii oczekuje obecnie na ratyfikację międzyrządową

powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

O Feerum

Feerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz).

Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Kluczowym rynkiem zbytu dla produktów Feerum jest rynek polski, który odpowiadał za 68,6% przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku.

Feerum posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów. Od maja 2013 roku Feerum SA jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: Spółka, #FEE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości