FKD wybrana do realizacji kontraktów o wartości prawie 11 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2017, 15:01

FKD wybrana do realizacji kontraktów o wartości prawie 11 mln zł

Fabryka Konstrukcji Drewnianych – lider na rynku budowy magazynów soli podpisał umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację prac podwykonawczych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy budowie autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Wartość kontraktu wynosi 1,8 mln zł. Spółka została wybrana również do realizacji innego kontraktu, którego wartość wynosi prawie 9 mln zł. Obecnie spółka czeka na zatwierdzenie decyzji głównego wykonawcy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace dla firmy STRABAG, z którą spółka podpisała umowę, będą dotyczyły budowy magazynu soli wraz z infrastrukturą służącą do wytwarzania chlorku wapnia i sodu wraz z silosem. Pozostały kontrakt do którego została wybrana spółka będzie dotyczył wykonania kompletnego budynku administracyjno-biurowego z wszystkimi instalacjami oraz przyłączami do granicy budynku, budynku garażowo – socjalnego oraz wykonania magazynu soli drogowej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz dostawą
i montażem niezbędnych urządzeń produkcyjno-magazynujących.

„Kontrakty do których zostaliśmy wybrani jako realizator prac podwykonawczych, w tym podpisana już umowa z firmą STRABAG stanowią duży krok na drodze do pokrycia naszego portfela zamówień na 2018 rok w 100%. Wartość wszystkich postępowań przetargowych, w których obecnie bierzemy udział to blisko 75 mln zł. W tym momencie nasz portfel zamówień na przyszły rok jest wypełniony w 50% (ponad 20 mln PLN, co już w tym momencie jest największą wartością w historii spółki). Jeżeli zostaniemy wybrani do realizacji wcześniej wspomnianych prac to bardzo zbliżymy się do osiągnięcia naszego celu. Warto dodać, że jest to dopiero początek. Naszą ambicją jest, aby przychody w 2018 roku co najmniej się podwoiły.”

komentuje Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A

Prace będą wykonywane przez Dome International Sp. z o.o. Do 2016 roku spółka Dome była jedynym konkurentem Fabryki Konstrukcji Drewniej na rynku projektowania i budowy magazynów soli. Wówczas Dome International została przejęta przez Grupę FKD, która została jedynym podmiotem świadczącym tego typu usługi na terenie Polski.

W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy spółka informowała o podpisaniu kontraktu na realizację prac podwykonawczych przy obwodach utrzymania dróg w Nadarzynie. Wartość kontraktu wynosi prawie 10 mln zł. Oprócz tego spółka opublikowała niedawno wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku, które odzwierciedlają jej dynamiczny rozwój. Przychody spółki wzrosły o 33%, EBITDA o 152%, a zysk netto o 140%. Spółka zwiększyła również poziomy rentowności EBITDA (H1 2017 rok - 42%, 2016 - 36%, 2015 – 29%) oraz rentowności netto (H1 2017 – 19%, 2016 – 10%, 2015 – 2%).

Spółka od 2016 r. jest jedynym podmiotem w Polsce prowadzącym działalność w segmencie projektowania i budowy magazynów soli, które są nieodzownym elementem ogólnopolskiej infrastruktury drogowej. Obecnie spółka bierze udział w oferowaniu na budowę 60 magazynów soli na zlecenie GDDKiA. Od początku roku spółka pozyskała ponad 4 mln zł kapitału w ramach prywatnej emisji akcji oraz 5,1 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji.

O Spółce

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji
i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających. zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.

Spółka dysponuje najnowocześniejszym - w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego - parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.

Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów.

W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również pozostałe wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo-sportowych, ujeżdżalni dla koni jak również obiektów magazynowo produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła też działalności w segmencie jednorodzinnych domów szkieletowych.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #FKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości