EuroRating nadał Idea Bankowi rating kredytowy BB, perspektyw stabilna | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 paź 2017, 11:31

EuroRating nadał Idea Bankowi rating kredytowy BB, perspektyw stabilna

EuroRating nadał Idea Bankowi zamówiony rating kredytowy na poziomie BB z perspektywą stabilną, podała agencja Prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak podkreślił, że posiadanie ratingu kredytowego umożliwi spółce korzystanie z szerszego spektrum narzędzi do finansowania bieżących potrzeb, a tym samym wpłynie pozytywnie na koszt finansowania. 

EuroRating wskazał na zadowalające wyposażenie banku w kapitał oraz stosunkowo wysoką rentowność, przy jednoczesnym nacisku na innowacyjne technologiczne i produktowe. 

"Wskaźnik finansowania aktywów grupy kapitałem własnym utrzymuje się stale na stabilnym i dość bezpiecznym poziomie 10-12%. Również ogólny współczynnik wypłacalności oraz współczynnik Tier1 przyjmują zadowalające wartości. Idea Bank S.A. należy do liderów innowacji technologicznych i produktowych w polskim sektorze bankowym. Jednocześnie generowane przez Grupę Idea Bank S.A. marże są wyższe niż średnia w sektorze, a wskaźniki zwrotu z aktywów i z kapitału własnego (pomimo lekkiej tendencji spadkowej) należy ocenić jako zadowalające"

czytamy w komunikacie EuroRating. 

Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że ok. 3/4 aktywów grupy finansowane jest kapitałem krótkoterminowym (w ciągu roku zapada aż ok. 90% depozytów), przy jednocześnie relatywnie znacznie dłuższych okresach obrotu aktywów operacyjnych (tylko ok. 20% kredytów ma okres spłaty krótszy niż rok). Oznacza to, że działalność banku charakteryzuje się znaczącą luką terminową (płynnościową) między zapadalnością aktywów i pasywów. EuroRating zaznaczył jednak, że jest to zjawisko typowe dla polskiego sektora bankowego. 

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza również rosnący w ostatnich latach wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL), który przekracza obecnie już 10% i jest istotnie wyższy niż średnia dla polskiego sektora banków komercyjnych. Wynika to jednak w dużym stopniu z wyspecjalizowania się banku w obsłudze sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, który charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem.

"Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie"

czytamy dalej.

"Idea Bank otrzymał rating kredytowy po raz pierwszy. Dołączyliśmy tym samym do grona instytucji, których sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz bezpieczeństwo prowadzonej działalności oceniane są przez niezależny podmiot. Klienci, akcjonariusze, a także obligatariusze otrzymali tym samym dodatkowe narzędzie potwierdzające naszą wiarygodność i transparentność. Posiadanie ratingu kredytowego umożliwi nam korzystanie z szerszego spektrum narzędzi finansowania bieżących potrzeb płynnościowych, wspierając zarządzanie kosztem finansowania"

powiedział prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak, cytowany w komunikacie. 

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews), #IDA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości