Haitong Bank wystawił rekomandacje dla: Dom Development, LC Corp, Robyg i Ronson | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 paź 2017, 11:38

Haitong Bank wystawił rekomandacje dla: Dom Development, LC Corp, Robyg i Ronson

Haitong Bank w raporcie z 17 października podnosi rekomendację dla Dom Development do KUPUJ z Neutralnie i cenę docelową akcji o 31 proc. do 92,4 PLN oraz obniża rekomendację dla LC Corp do NEUTRALNIE z Kupuj przy jednoczesnym podniesieniu ceny docelowej akcji o 23 proc., do 2,95 PLN. Analitycy podtrzymują rekomendację KUPUJ dla Robyg i podnoszą cenę docelową akcji o 3 proc. do 4,08 PLN oraz obniżają rekomendację dla Ronsona do SPRZEDAJ z Neutralnie i obniżają cenę docelową akcji o 6 proc. do 1,43 PLN.

Analitycy Haitong Bank z umiarkowanym optymizmem zapatrują się na perspektywy polskiego rynku budownictwa mieszkaniowego w czwartym kwartale bieżącego roku oraz w 2018 r. Mając na względzie trendy z pierwszego półrocza 2017, nie spodziewają się oni w tym roku spadku r/r na rodzimym rynku mieszkaniowym, jeżeli chodzi o wolumen przedsprzedaży. Co więcej, pomimo iż analitycy nadal oczekują niewielkiego spowolnienia pod tym względem w ujęciu r/r w 2018 r., to obecnie zakładają jedynie umiarkowany spadek. Wynika to z tego, że prognozowana podwyżka stóp procentowych w tym okresie będzie prawdopodobnie mniejsza niż zakładano pierwotnie. Haitong Bank oczekuje, że podaż nowych inwestycji będzie nadal rosła, ale biorąc pod uwagę wspomniane czynniki, analitycy sądzą, że w tym roku będzie ona niższa niż popyt. W przyszłym roku z kolei przewidują, że przekroczy ona popyt jedynie w umiarkowanym stopniu. W połączeniu z faktem, że rynek jest obecnie bardzo dobrze zbilansowany, analitycy podnoszą prognozy wzrostu cen mieszkań r/r w latach 2017 i 2018.

Analitycy Haitong Bank znacząco podwyższają również swoje założenia dotyczące wzrostu kosztów budowlanych na lata 2017 i 2018. Oczekują jednak, że negatywny wpływ na przyszłe marże deweloperów, wynikający z tego faktu, zostanie w dużej mierze zneutralizowany przez prognozowaną podwyżkę cen. Dodatkowo analitycy podkreślają, że ich zdaniem większość najważniejszych graczy w sektorze, których swoimi analizami obejmuje Haitong Bank, będzie się rozwijało szybciej niż cały rynek pod względem dynamiki przedsprzedażowej. Warto też zaznaczyć, że według prognoz analityków większość tych spółek zanotuje rosnące zyski w latach 2017-2019 i wypłaci wysokie dywidendy w latach 2018-2019, co w niektórych przypadkach nie jest w pełni uwzględniane przez rynek.

Dom Development (KUPUJ, cena docelowa akcji 92,40 PLN)

Biorąc pod uwagę przejęcie Euro Stylu (implikowany transakcyjny wskaźnik C/Z na relatywnie atrakcyjnym poziomie 7x), analitycy Haitong Bank prognozują, że na lata 2017-2018 Dom Development oferuje najlepsze w swojej kategorii perspektywy, jeżeli chodzi o dynamiki przedsprzedaży mieszkań oraz zysk netto. Oczekują również, że w latach 2018-2019 firma wypłaci najwyższą dywidendę w branży (stopa dywidendy 9/12 proc.). Biorąc to pod uwagę, analitycy Haitong Bank uznają premię w porównaniu do reszty konkurentów za w pełni uzasadnioną.

LC Corp (NEUTRALNIE, cena docelowa akcji 2,95 PLN)

Według analityków Haitong Bank, LC Corp wciąż oferuje relatywnie mocne perspektywy dla zysku netto na lata 2017-2018 (wzrost o 27 i 31 proc. r/r). Jednocześnie jednak analitycy prognozują, że przedsprzedaż firmy w każdym z tych okresów spadnie o 5 i 3 proc., a stopa dywidendy w latach 2018-2019 wyniesie 5-6 proc., co nie jest imponującym wynikiem na tle preferowanych przez analityków spółek z branży. W związku z tym Haitong Bank uważa obecną różnicę w relatywnej wycenie spółki na tle konkurencji za uzasadnioną.

Robyg (KUPUJ, cena docelowa akcji 4,08 PLN)

Po podwyższeniu prognoz Haitong Bank przewiduje, że przedsprzedaż Robyga w tym roku wzrośnie o 17 proc. r/r, by w 2018 r. spaść jedynie nieznacznie (o 3 proc. r/r). Stopa dywidendy z kolei ma wynieść 8/10 proc. w latach 2018-2019, co lokuje spółkę w górnej części analizowanego spektrum. Co więcej, analitycy oczekują, że zysk netto niemal nie zmieni się w 2017 r., a w latach 2018/2019 odbije się o 38/12 proc. (implikowane wskaźniki C/Z na stosunkowo niskim poziomie 6,5/5,8-krotności). Haitong Bank zaznacza, że w swoich prognozach nie uwzględnił potencjalnej ekspansji firmy we Wrocławiu, oficjalnie zaplanowanej na kolejne kwartały.

Ronson (SPRZEDAJ, cena docelowa akcji 1,43 PLN)

Po obniżeniu swoich prognoz, Haitong Bank oczekuje, że Ronson przedstawi słabsze niż pierwotnie zakładano zyski netto w latach 2017/2018 (spadek o 73/28 proc. r/r), a odbicie nastąpi dopiero w 2019 r. Dodatkowo analitycy Haitong Bank szacują, że dynamika przedsprzedaży w latach 2017/2018, jak również stopa dywidendy w okresie 2018-2019, będzie stosunkowo mało imponująca. Biorąc to pod uwagę, Haitong Bank uważa, że wyraźne dyskonto w relatywnej wycenie spółki na tle konkurencji jest uzasadnione.

Źródło: Spółka, #DOM, #LCC, #ROB, #RON

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości