Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii D1 o łącznej wartości nom. do 100 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 paź 2017, 08:29

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii D1 o łącznej wartości nom. do 100 mln zł

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii D1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie obligacji.

"Spółka wyemituje do 100 tys. sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł" 

czytamy w komunikacie.

Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 350 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu obligacji nastąpi 26 października 2020 roku. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (26 kwietnia 2018 r., 26 października 2018 r., 26 kwietnia 2019 r., 26 października 2019 r., 26 kwietnia 2020 r., 26 października 2020 r.), podano również.

"Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: 524 836 392,43 zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta"

podsumowano.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.  

(ISBnews), #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości