P.o. prezesa Idea Banku zapowiada ogłoszenie 3-letniej strategii w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 paź 2017, 11:06

P.o. prezesa Idea Banku zapowiada ogłoszenie 3-letniej strategii w I kw. 2018 r.

Idea Bank przedstawi trzyletnią strategię w I kwartale przyszłego roku, wraz z publikacją wyników za cały 2017 r., zapowiedział p.o. prezesa banku Tobiasz Bury. Strategia będzie przewidywać m.in. dalszy rozwój oferty dla małych firm, stabilny rozwój z zachowaniem ducha innowacyjności banku, jak również gotowość do wypłat dywidendy. Nie będzie też wykluczała akwizycji, ale nie podmiotów bankowych, lecz w biznesie usług okołofinansowych dla małych firm.

"Po 7 latach działalności banku, będących okresem bardzo intensywnego wzrostu, zamierzamy przedstawić plan działania na następne lata. Jesteśmy już bankiem średniej wielkości. Strategicznych zmian co do kierunku nie będzie, bo model działania banku i grupy się sprawdził. Chcemy więc jasno potwierdzić koncentrację na segmencie małych firm oraz przedstawić nasze aspiracje na kolejne lata. Planujemy zaprezentować te plany w ramach publikacji wyników rocznych" 

powiedział Bury w rozmowie z ISBnews.

"Główne założenia to utrzymanie stabilnego wzrostu, przy mocnej kontroli kosztów administracyjnych i kosztów ryzyka, bo to w banku średniej wielkości staje się już kluczowym elementem. Kończymy okres zdobywania rynku pewnym kosztem, jesteśmy na etapie rozbudowy stabilnego portfela. Chcemy mieć zrównoważony portfel, co wymaga obniżenia udziału leasingu" 

dodał.

Zapowiedział też, że na koniec 2018 r. Idea Bank chce osiągnąć docelową strukturę portfela, która zakłada proporcjonalny udział leasingu i kredytów na poziomie po ok. 40%. Pozostałych 20% przypadać będzie na faktoring oraz inne formy finansowania. Ocenił, że ten podział jest "bezpieczny i optymalny".

Bank podtrzyma też w nowej strategii wcześniejsze deklaracje dotyczące gotowości do płacenia dywidendy.

"Jesteśmy instytucją, która chce się dzielić do 50% wypracowanego zysku. Plan strategiczny będziemy układać z takim przekonaniem. Ale największe znaczenie ma tu nie tylko nasza zdolność dywidendowa od strony generowanych zysków, ale wymogi regulatora, dotyczące zarówno całego rynku, jak też indywidualne względem nas. Czekamy na decyzje nadzoru, m.in. co do przyszłorocznych wymogów kapitałowych"

powiedział p.o. prezesa.

Jeszcze przed przedstawieniem strategii przedstawiciele banku zapowiedzieli jednak, że cele na 2018 r. to m.in. utrzymanie marży odsetkowej netto (NIM) na poziomie 3,5-4% oraz dalszy spadek wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) z 46,8% (w ujęciu skorygowanym o podatek bankowy). Kwartalny wynik z działalności podstawowej ma oscylować wokół 50 mln zł.  

"NIM wyniósł 3,8% w III kw., co odpowiada poziomowi sprzed roku, ale był nieco niższy niż w II kw. Koszt finansowania wyniósł 0,23 względem 0,17 na koniec czerwca, ale istotnie obniżył się w ujęciu rok do roku, z 0,42 na koniec września 2016. Widzimy na rynku presję ze strony konkurencji do oferowania depozytów po dużo wyższych stawkach. Ta presja oznacza, że trudno utrzymać nasz bardzo niski koszt finansowania z pierwszego półrocza"

powiedziała członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Małgorzata Szturmowicz w rozmowie z ISBnews.

Zapowiedziała też, że Idea Bank będzie chciał utrzymać spadający trend w zakresie wskaźnika C/I, nawet przy rosnącym biznesie banku.

W III kwartale br. Grupa zarobiła netto 130,4 mln zł, tj. o 177% więcej niż przed rokiem.

"Patrząc na oczyszczony wynik III kwartału, po wyeliminowaniu trzech transakcji jednorazowych, to oscylujemy w granicach 45-50 mln zł, czyli poziomu, który osiągaliśmy w poprzednich kwartałach. Naszym celem jest, by utrzymać wynik na poziomie ok. 50 mln zł, nie mamy jednak wyższych aspiracji ze względu na obecne uwarunkowania, przede wszystkim wyższe koszty regulacyjne" 

skomentowała CFO.

Przypomniała, że jeżeli chodzi o transakcje jednorazowe, grupa sprzedała 25% akcji Idea Leasing, co umożliwia konsolidację spółek leasingowych i w przyszłym roku generowanie synergii na tych biznesach. Dokonano także odpisu na akcje Open Finance w kwocie 20 mln zł. Bank rozpoznał również odpis na przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych.

Jeśli chodzi o biznes leasingowy, który w tym roku odnotowuje bardzo silny wzrost, w przyszłym roku spodziewane jest niższe tempo jego rozwoju.

"Nasz biznes leasingowy rośnie w tym roku o ponad 30%, przy rynku rosnącym o kilkanaście procent. Mamy zdecydowanie mocny rok. Natomiast w przyszłym roku zakładamy wzrost w tempie rynku, czyli pewnie o kilkanaście procent" 

powiedział Bury.

Kolejny cel na 2018 r. to utrzymanie kosztów pod kontrolą.

"Jedyny wzrost kosztów, jaki odnotowujemy, jest w kosztach, które określamy mianem regulacyjnych, obejmujących m.in. podatek bankowy oraz BFG. Chcielibyśmy utrzymać całkowite koszty na poziomie z tego roku, przy czym należy powiedzieć, że koszty regulacyjne na pewno wzrosną, co oznacza, że naszym celem jest, aby pozostałe pozycje spadały"

wskazała Szturmowicz.

P.o. prezesa podkreślił, że obecnie Idea Bank jest jedynym bankiem na rynku, który specjalizuje się w obsłudze małych i mikro firm.

"Ta specjalizacja zostanie utrzymana, poszerzymy jednak ofertę"

wskazał.

Idea Bank ma 15% udziału w usługach bankowych dla małych firm, przypomniał.

"Nie tylko my mamy o 7 lat więcej, ale często też te podmioty, z którymi pracujemy rozwinęły się w tym czasie. I my chcemy naturalnie za nimi podążać i w tym kierunku rozwijać naszą ofertę i nasz portfel. Strategicznie rzecz biorąc, w całkowicie nowe segmenty wchodzić nie zamierzamy. Zdecydowanie stawiamy na ekosystem usług finansowych i nie tylko finansowych dla firm"

powiedział Bury.

"Obserwujemy rynek pod kątem usług dla małych firm i dla firm startujących. Nie wykluczamy tu akwizycji, ale nie jest ona celem strategicznym. Jeśli już akwizycje, to mniejsze, w biznesie usług okołofinansowych dla małych firm, a nie w bankowości. Akwizycje byłyby jedynie dopełnieniem" 

dodał.

Zapowiedział też, że w I kw. 2018 r. Idea Bank planuje uruchomić platformę sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Suma bilansowa Grupy Idea Banku wyniosła na koniec września br. 23,4 mld zł, rosnąc o 13% r/r. Bank oraz grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla Grupy ukształtował się na poziomie 13,8%, a Tier 1 wyniósł 12,1%, podkreśliła instytucja.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

Tomasz Oljasz

(ISBnews), #IDA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości