Zysk netto Alior Banku wzrósł r/r do 189,88 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2017, 09:06

Zysk netto Alior Banku wzrósł r/r do 189,88 mln zł w III kw. 2017 r.

Alior Bank odnotował 189,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 86,94 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

„Zysk netto Alior Bank w III kwartale wyniósł 190 mln zł i przewyższył o 36 mln zł oczekiwany konsensus rynkowy (154 mln zł). Wynik jest też istotnie lepszy od najwyższej prognozy analityków (172 mln zł) i o 90% wyższy niż w II kwartale 2017 r." 

czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 723,81 mln zł wobec 490,51 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 103,17 mln zł wobec 76,16 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 65,04 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 61,16 mld na koniec 2016 r.

W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 372,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 248,83 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 385,2 mln zł wobec 257,85 mln zł zysku rok wcześniej.

„W III kwartale br. Alior Bank znacznie poprawił poziom zwrotu z kapitału własnego (ROE). Osiągnął on 11,7%, podczas gdy w II kwartale wskaźnik ten wynosił 6,3%. Po uwzględnieniu docelowych synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH (i po korekcie o koszty integracji), ROE w III kwartale wyniosłoby 11,9%. Wynik ten zbliża Alior Bank do osiągnięcia założonego w planie wdrożenia strategii 'Cyfrowego buntownika' poziomu 14% w 2019 r."

napisano w komunikacie.

W III kwartale br. nastąpiło trwałe ograniczenie kosztów działania banku o kwotę 55 mln zł dzięki uzyskanym efektom synergii z połączenia z wydzieloną częścią Banku BPH oraz innym działaniom ograniczającym koszty, podano także.

„Bank wzmocnił pozycję kapitałowa, dzięki m.in. udanej emisji obligacji podporządkowanych (600 mln zł). Wskaźnik TCR wyniósł na koniec trzeciego kwartału 14,1% (wobec minimum regulacyjnego na poziomie 13,25%) - przed zliczeniem emisji obligacji podporządkowanych. Tier 1 wyniósł 12,02% (wobec minimum regulacyjnego na poziomie 10,25%) przed uwzględnieniem wyniku netto za III kwartał 2017 r."

czytamy dalej.

Jednocześnie Bank wzmocnił swoją pozycję w zakresie płynności, osiągając na koniec III kwartału wskaźnik LCR na poziomie 103% (wzrost z 88% na koniec czerwca 2017 r.). Poprawa płynności jest efektem między innymi poprowadzonych z sukcesem kampanii promocyjnych, związanych m.in. z nowym kontem lokacyjnym, ukierunkowanych na strategiczne segmenty klientów detalicznych.

Bank podkreślił też, że utrzymał pozycję lidera polskiego rynku bankowego w zakresie marży odsetkowej netto, która po trzech kwartałach 2017 r. wyniosła 4,7%. Dzięki sprzedaży portfela niespłacanych pożyczek Alior Bank obniżył koszty ryzyka, które wyniosły 1,7%.

„Nasze wyniki finansowe, w tym znaczny wzrost zysku, bardzo dobry poziom zwrotu z kapitału, najwyższa na rynku marża odsetkowa netto oraz znaczne obniżenie kosztów działania banku potwierdzają, że skutecznie realizujemy strategię 'Cyfrowego buntownika'. Ogłoszony na początku października plan wdrożenia strategii pozwoli nam na jeszcze szybsze osiągnięcie tych zamierzeń"

powiedział wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów Filip Gorczyca, cytowany w komunikacie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews), #ALR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości