Zysk netto Neuki spadł r/r do 21,7 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2017, 08:31

Zysk netto Neuki spadł r/r do 21,7 mln zł w III kw. 2017 r.

Neuca odnotowała 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 27,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 27,84 mln zł wobec 34,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 809,7 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 1 697,43 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 64,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 84,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 587,57 mln zł w porównaniu z 5 231,5 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2017 roku Grupa Neuca zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 7% przy wzroście rynku hurtu aptecznego o 5%. Narastająco po 3 kwartałach 2017 roku rynek hurtu aptecznego wzrósł o 4%, a Grupa Neuca odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 7% do poziomu 5,59 mld zł. Grupa wzmocniła swoją pozycję rynkową, osiągając 29% udziałów w branży hurtu aptecznego wobec 28% w analogicznym okresie 2016 roku" - czytamy w raporcie.

Po trzech kwartałach 2017 roku grupa zanotowała spadek zysku netto ogółem o 25% r/r do poziomu 63,46 mln zł oraz spadek zysku w III kwartale 2017 roku do poziomu 21,5 mln zł ( o 22% r/r).

"Na skutek bezprawnych działań noszących znamiona przestępstwa, od Neuca S.A. została wyłudzona przez byłego kontrahenta kwota 4,99 mln zł. Wobec osób, które dokonały wyłudzenia toczą się postępowania przed organami ścigania. Kwota 4,99 mln zł została zaprezentowana w pozycji pozostałe koszty operacyjne w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych, po III kwartałach 2017 roku skorygowany zysk z działalności operacyjnej jak i skorygowany zysk netto spadł o 19% r/r" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 36,74 mln zł wobec 36,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.

źródło: (ISBnews) #NEU

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości