Grupa FERRO – podsumowanie wyników po III kwartałach 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lis 2017, 09:00

Grupa FERRO – podsumowanie wyników po III kwartałach 2017 r.

Bardzo dobre wyniki Grupy w kluczowym kwartale – po raz pierwszy w historii Grupy kwartalna sprzedaż powyżej 100 mln zł.

  • Kontynuacja dwucyfrowego tempa wzrostu wyników Grupy w 1-3Q 2017: przychody na poziomie 279,1 mln zł (+12% r/r), EBITDA 42,6 mln zł (+18%), zysk netto w wysokości 33,2 mln zł (+34% r/r)
  • Wzrosty przychodów na wszystkich istotnych rynkach operacyjnych; dwucyfrowa dynamika sprzedaży w Polsce, Rumunii i nowych rynkach Grupy – m.in. na Węgrzech i w Bułgarii
  • Rozpoczęcie sprzedaży produktów FERRO w krajach bałtyckich

Grupa FERRO, jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów armatury sanitarnej i instalacyjnej, osiągnęła w 1-3Q 2017 r. 279,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 18% r/r, do 42,6 mln zł, a zysk netto wzrósł o 34%, do 33,2 mln zł. W samym 3Q 2017 przychody Grupy przekroczyły 101 mln zł, co oznacza wzrost o 16% r/r. FERRO zakończyło kwartał EBITDA na poziomie 16,5 mln zł (+16% r/r) i zyskiem netto w wysokości 11,8 mln zł (+20% r/r).

„Zarówno trzeci, najważniejszy dla nas kwartał w roku (zwykle w miesiącach lipiec – wrzesień sprzedaż armatury jest najwyższa), jak i całe 9 miesięcy, możemy zaliczyć do udanych pod względem wyników finansowych. Chcąc wykorzystać ten okres intensywnie pracowaliśmy nad umacnianiem pozycji na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. W Polsce w omawianym okresie nasza sprzedaż wzrosła o 12% rok do roku, choć jest to rynek który – obok Czech - traktujemy jako dojrzały i stabilny. Jednak nawet w przypadku rynków, na których nasza pozycja jest już ugruntowana, staramy się jak najlepiej wykorzystywać swoje doświadczenie i w taki sposób formułować ofertę – zarówno pod kątem designu, jak i cennika – by być marką pierwszego wyboru dla klientów w naszym segmencie cenowym. Przy wymagającym w dzisiejszych czasach otoczeniu biznesowym – niestabilnych kursach walut, rosnących cenach niektórych surowców i wynagrodzeniach – sporym wyzwaniem jest utrzymywanie marży brutto na satysfakcjonującym poziomie. Efekt naszych prac w tym zakresie – przy rosnącej sprzedaży i dyscyplinie kosztowej - przełożył się na osiągane marże – marża EBITDA za okres 1-3Q 2017 wzrosła o 0,8 p.proc. r/r, a marża netto o 2 p.proc. Wyzwania rynkowe, z którymi borykamy się od kilku kwartałów, pozostają nadal aktualne, natomiast nasza dobra sytuacja płynnościowa i możliwość elastycznego kształtowania kapitału obrotowego pozwalają nam nieco skuteczniej zarządzać wspominanymi ryzykami"

mówi Aneta Raczek, prezes zarządu FERRO.

W 1-3Q 2017 sprzedaż zagraniczna odpowiadała za 61% przychodów Grupy. Największym rynkiem zagranicznym są Czechy, z 25-proc. udziałem w łącznej sprzedaży. Jest to rynek dojrzały, ze stabilnym udziałem w sprzedaży Grupy. Numerem dwa jest rynek rumuński, odpowiadający już za 18% przychodów, a numer trzy to Słowacja ze stabilnym, blisko 9-proc. udziałem w sprzedaży. W okresie 1-3Q 2017 sprzedaż w Rumunii oraz sprzedaż w segmencie „pozostałe”, gdzie lokowany jest m.in. rynek węgierski, bułgarski oraz serbski, osiągnęły 20% dynamikę r/r. Te kraje nadal są dla Grupy rynkami relatywnie młodymi, gdzie stopniowo buduje ona swoją pozycję, wzrostowi przychodów Grupy sprzyjają również obserwowane tam korzystne tendencje w budownictwie. W 1-3Q 2017 miało miejsce umocnienie złotego w stosunku do walut funkcjonalnych na rynkach zagranicznych, co oznacza, że w tych właśnie walutach lokalnych przychody Grupy na poszczególnych rynkach zagranicznych wykazały nieco wyższą dynamikę.

„Nieustająco pracujemy nad dywersyfikacją geograficzną sprzedaży – nasze dwa główne kierunki ekspansji to kolejne kraje w Europie Południowo-Wschodniej, takie jak Bułgaria czy Serbia, oraz kraje bałtyckie. W tym roku utworzyliśmy tam struktury sprzedażowe i niedawno zaczęliśmy zaopatrywać lokalnych dystrybutorów. Docelowo na każdym rynku, gdzie jesteśmy obecni, chcielibyśmy osiągać zauważalną pozycję rynkową – optymalnie w pierwszej trójce"

dodaje Aneta Raczek.

O Grupie FERRO

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo - logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o., NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, NOVASERVIS FERRO SK s.r.o, NOVASERVIS FERRO Hungary Kft, NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 24 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #FRO

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości