Grupa PROJPRZEM podwaja zysk netto w III kwartale 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2017, 10:45

Grupa PROJPRZEM podwaja zysk netto w III kwartale 2017 r.

PROJPRZEM S.A., bydgoska spółka przemysłowa notowana na warszawskiej GPW, podsumowała III kwartał 2017 r. notując skonsolidowany zysk netto na poziomie 4,1 mln zł (ponad 2-krotny wzrost r/r), oraz wynik EBITDA w wysokości 6,8 mln zł (+94% r/r). Mija już prawie rok od wprowadzenia zmian reorganizacyjnych w spółce. Grupa rozwija wszystkie segmenty swojej działalności i widocznie poprawia wyniki.

W III kwartale 2017 r. Grupa PROJPRZEM kontynuowała wysoką dynamikę wzrostów wyników finansowych. Zysk netto ukształtował się na 4,1 mln zł co oznacza, że był ponad 2-krotnie wyższy niż w III kwartale 2016 r. Wynik EBITDA Grupy PROJPRZEM w III kwartale 2017 r. wyniósł 6,8 mln zł i był 94% wyższy niż w tym okresie ubiegłego roku. Przychody wyniosły 56,3 mln zł i wzrosły o 71% w porównaniu z III kwartałem 2016 r.

W trzech kwartałach 2017 r. zysk netto osiągnął poziom 3,9 mln zł i był ponad 2,5-krotnie wyższy niż tym okresie 2016 r. EBITDA w dziewięciu miesiącach br. ukształtowała się na poziomie 10,3 mln zł i była o 87% wyższa w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2016 r. Przychody Grupy PROJPRZEM wyniosły 138,4 mln zł, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

„Osiągnięte wyniki są dla nas potwierdzeniem, że obraliśmy dobrą drogę reorganizując model zarządzania i sprzedaży w Grupie PROJPRZEM. Koncentrujemy się na najbardziej rentownym produkcie - systemach przeładunkowych, których obecnie ok. 60% sprzedaży stanowi sprzedaż na rynki zagraniczne. Uzupełnieniem działalności Grupy pozostaje produkcja maszyn dla przemysłu wydobywczego, spożywczego, chemicznego i innych. Rozwijamy także segment budownictwa przemysłowego poprzez spółkę PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.”

powiedział Piotr Szczeblewski, prezes zarządu PROJPRZEM S.A.

W trzech kwartałach 2017 r. Grupa zanotowała najwyższe przychody jak i wynik operacyjny w segmencie systemów przeładunkowych. Przychody tego segmentu wyniosły ponad 76 mln zł, a wynik operacyjny 6,8 mln zł.

„W ostatnim czasie, jednym z naszych głównych celów była reaktywacja budownictwa przemysłowego. Od początku 2017 r. działalność operacyjna sektora budowlanego realizowana jest w nowej spółce zależnej PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Wyodrębnienie sektora budowlanego umożliwia nam rozwój tego segmentu w ramach Grupy poprzez skuteczniejszą kontrolę kosztów i przychodów sektora budowlanego”

dodał prezes.

Spółka PROJPRZEM poinformowała 27 października br. o podpisaniu umowy ze spółką Luvena S.A. na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Luboniu o wartości 26,9 mln zł netto. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę z Grupy PROJPRZEM, PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o., w ramach konsorcjum, którego spółka zależna jest liderem. Luvena S.A. to polskie przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego. Jest producentem nawozów i impregnatów do drewna.

Jest to kolejny duży kontrakt PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. - we wrześniu br. Spółka podpisała umowę ze Starion Poland Sp. z o.o. na generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej za kwotę prawie 27,6 mln zł. Starion Poland Sp. z o.o. to producent plastikowych obudów do baterii pojazdów elektrycznych. Firma współpracuje m.in. z LG Chem.

Zarząd PROJPRZEM S.A. przeprowadził szereg analiz, z których jednoznacznie wynika, że przy zachowaniu aktualnego profilu produkcji zakładu konstrukcji stalowych w Sępólnie Krajeńskim, w obecnym otoczeniu rynkowym, uzyskanie trwałej rentowności w perspektywie najbliższych lat byłoby niemożliwe. Segment konstrukcji stalowych przynosił w ostatnich latach średnio 2,5 mln PLN strat rocznie. W związku z tym Zarząd Spółki podjął decyzję o sprzedaży nierentownej fabryki i 29 września br. podpisał umowę sprzedaży z Eggersmann Polska za kwotę ok. 16 mln zł. W kolejnych okresach miejsce zakładu z Sępólna zajmie produkcja konstrukcji maszyn w przejętej Spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

Zarząd PROJPRZEM wskazuje, że w działalności przemysłowej wyraźnie widoczne są synergie produktowe związane z jednej strony z produkcją systemów przeładunkowych PROM i parkingów automatycznych MODULO oraz produktów wytwarzanych przez PROJPRZEM S.A. i MAKRUM Project Management Sp. z o.o. W sierpniu br. Zarząd PROJPRZEM S.A. poinformował o zamiarze połączenia spółek, co zaaprobowało wrześniowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawowym celem połączenia jest uproszczenie organizacji Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w kierunku budowy silnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, oferującego szeroką gamę produktów własnych, uzupełnianą pomocniczo poprzez produkcję na indywidualne zlecenia klientów. Możliwości produkcyjne mają być wsparte silną siecią dystrybucji i serwisu na terenie Polski jak i zagranicą.

O PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. Działalność firmy Spółki realizowana jest na trzech obszarach. Największym i najbardziej rentownym segmentem działalności jest sprzedaż systemów przeładunkowych. Projprzem S.A. dostarcza pomosty, doki, rampy i inne urządzenia za pośrednictwem dwóch spółek zależnych - PROMStahl Polska Sp. z o.o., PROMStahl GmbH oraz bezpośrednio. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo przemysłowe (spółka Projprzem Budownictwo). Jako Generalny Realizator Inwestycji firma buduje hale przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowo-usługowe. Ostatni segment obejmuje produkcje konstrukcji stalowych, oraz maszyn krusząco-mielących. Sprzedawane są maszyny głównie dla przemysłu wydobywczego, drogowego, chemicznego, oraz papierniczego.

Źródło: Spółka, #PJP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości