Feerum S.A. po trzech kwartałach 2017 roku: blisko 100% wzrost przychodów ze sprzedaży | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lis 2017, 11:52

Feerum S.A. po trzech kwartałach 2017 roku: blisko 100% wzrost przychodów ze sprzedaży

Spółka Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły ponad 67,5 mln zł, co oznacza wzrost o 99,1% w porównaniu do dziewięciu miesięcy 2016 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom blisko

14,2 mln zł (wzrost o 170%). Zysk operacyjny wyniósł 7,3 mln zł (wzrost o 480,2% r/r), natomiast zysk netto prawie 6,1 mln zł (wzrost o 479,5% r/r). Wyniki osiągnięte przez Spółkę po trzech kwartałach są także znacząco lepsze od zanotowanych w całym 2016 roku.

Tak znacząca poprawa wyników była możliwa dzięki rozstrzygnięciu w I półroczu tego roku szeregu wniosków o dofinansowania, dla których nabór odbywał się na przełomie okresu 2015/2016, co ze znaczącą efektywnością wpłynęło na poziom portfela Grupy.

Feerum bardzo dobrze ocenia perspektywy najbliższych okresów. W II półroczu 2017 roku, dzięki rozstrzygnięciu kolejnych wniosków o dofinansowania, Spółka podpisała szereg umów, w których pełnić będzie rolę generalnego wykonawcy.

Feerum dysponuje obecnie portfelem zakontraktowanych zamówień na okres 2017-2019 obejmującym 34 umowy o łącznej wartości około 156,1 mln zł. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 39,3 mln PLN.

Spółka konsekwentnie kontynuuje prace mające na celu realizację strategii związanej z ekspansją na rynku afrykańskim. Podpisana umowa z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych o łącznej wartości 33,1 mln USD uzyskała w dniu 24 listopada 2017 r. międzyrządową ratyfikację. Umowa z NFRA wejdzie w życie 9 grudnia br.

Spółka kontynuowała także działania handlowe na innych rynkach eksportowych. Feerum zwiększyło m.in. swoje zaangażowanie w aktywności sprzedażowej na Litwie, Łotwie i Estonii, gdzie potencjał rynkowy szacowany jest na poziomie ok. 30 mln zł. Istotny wzrost zaangażowania obserwowany jest także na terenie Ukrainy, gdzie poza zakontraktowanymi umowami, planowane i projektowane są inwestycje o wartości ok. 25 mln zł. Perspektywiczne są także rynki czeski, słowacki i mołdawski. Spółka rozwija także działania handlowe na terenie Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu.

Rynki działalności

W okresie trzech kwartałów najważniejszym rynkiem dla Feerum S.A. pozostawał rynek polski, odpowiadał za 63,7% sprzedaży. Jednocześnie Spółka odnotowała rekordowo wysoki poziom sprzedaży zagranicznej, sięgający 36,3%. Do wzrostu eksportu przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż na rynkach Europy Wschodniej: ukraińskim i litewskim.

Trzy kwartały 2017 roku przyniosły dalszą poprawę wyników finansowych i prawie 100-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyniki po trzech kwartałach są także znacząco lepsze od zanotowanych w całym 2016 roku. Obecny portfel zamówień oraz potencjalne przyszłe kontrakty, które negocjujemy pozwalają nam z optymizmem oceniać perspektywy kolejnych okresów. W związku z międzyrządową ratyfikacją umowy z National Food Reserve Agency w Tanzanii, jesteśmy w trakcie intensywnych przegotowań do jej realizacji i planujemy, że prace związane z inwestycją rozpoczną się jeszcze w tym roku. Uważamy, że jest to niezwykle ważny projekt, który ma szansę otworzyć zupełnie nowy kierunek rozwoju Feerum – powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

O Feerum S.A.

Feerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz).

Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Kluczowym rynkiem zbytu dla produktów Feerum jest rynek polski, który odpowiadał za 74% przychodów ze sprzedaży w 2016 r.

Feerum posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów. Spółka przeprowadziła w kwietniu 2013 roku ofertę publiczną, a 10 maja 2013 roku miał miejsce debiut Spółki na rynku głównym GPW.

Źródło: Spółka, #FEE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości