FKD prognozuje 5 mln zł zysku netto w 2017 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2017, 08:47

FKD prognozuje 5 mln zł zysku netto w 2017 roku

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider na rynku budowy magazynów soli – dokonała aktualizacji prognozy finansowej na lata 2017-2018. Według zaktualizowanej prognozy na 2017 rok przychody netto ze sprzedaży spółki mają wynieść ponad 19 mln zł, zysk EBITDA – 8,1 mln zł, a zysk netto – 5 mln zł.

Spółka w opublikowanej 6 grudnia 2017 roku aktualizacji prognozy na lata 2018-2019 przedstawiła szacunkową wartość wybranych wielkości finansowych. Przychody netto ze sprzedaży mają być wyższe o 152% niż w 2016 roku. Dynamika wzrostu zysku EBITDA ma wynieść 175%, a zysk netto ma wzrosnąć prawie 4-krotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

„Dokonana przez nas aktualizacja prognozy finansowej na lata 2017-2018 pokazuje, że mamy za sobą przełomowy okres. Po udanym przejęciu spółek z Grupy DOME jesteśmy niekwestionowanym liderem projektowania i budowy magazynów soli w Polsce. Owocem tego są wielomilionowe kontrakty między innymi na budowę magazynów soli i pełnej infrastruktury z nimi związanej w ramach obwodów utrzymania dróg przy budowie drogi krajowej nr 8 w gminie Nadarzyn oraz autostrady A1 na odcinku pomiędzy gminami Tuszyn i Pyrzowice"

skomentował Waldemar Zieliński, prezes zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

Prognoza zakłada również osiągnięcie 41 mln zł przychodów w 2018 roku. Zysk EBITDA ma wynieść 17,6 mln zł, a zysk netto 11,5 mln zł.

„Głównym powodem aktualizacji prognozy jest wynikające z przyczyn niezależnych od Spółki przesunięcie realizacji części z podpisanych przez spółkę kontraktów na 2018 rok, czego konsekwencją jest ujęcie części przychodów w 2018, a nie w 2017 roku, a także wzrost kosztów pracy i cen materiałów budowlanych. Warto również dodać, że wcześniejsza prognoza była tworzona ponad rok temu, czyli w czasie, kiedy spółka była w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o skalę działalności. Dlatego uważamy, że realizacja zaktualizowanej prognozy będzie bardzo dużym sukcesem FKD. Rynek cały czas nam sprzyja, a perspektywy na najbliższe lata są bardzo dobre" 

dodał prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

Według opublikowanych 2 października 2016 roku prognoz finansowych przychody netto ze sprzedaży miały wynieść 23,9 mln zł w 2017 oraz 39,7 mln zł w 2018 roku. Wartość zysku EBITDA miała wynieść analogicznie 11 mln zł oraz 19,1 mln zł.

O spółce

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji
i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.

Spółka dysponuje najnowocześniejszym – w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego – parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.

Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz samorządów lokalnych.

W ramach prowadzonej działalności Spółka buduje również inne wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo – sportowych, ujeżdżalni koni, jak również obiektów magazynowo – produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła także działalności w segmencie wykonawstwa jednorodzinnych domów w konstrukcji szkieletowej.

Akcje Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku są notowane na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #FKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości