Ruszyły zapisy na trzecią serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ o wartości 40 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sty 2018, 10:31

Ruszyły zapisy na trzecią serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ o wartości 40 mln zł

Wystartowały zapisy na trzecią serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 40 mln zł. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł.

  • Oprocentowanie trzeciej serii obligacji (P1C) będzie zmienne i liczone według stawki WIBOR 6M (1,81%) powiększonej o marżę 3,5 proc. (5,31%). W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe na poziomie 5,3%
  • Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu. Pierwszego dnia zapisów wynosi 997,82 zł. Wielkość minimalnego zapisu to 1 obligacja
  • Zapisy potrwają maksymalnie do 26 stycznia 2018 r. lub wyczerpania puli obligacji serii P1C
  • Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, a stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku
  • Poprzednie dwie serie o łącznej wartości 70 mln zł sprzedały się, po redukcji we wrześniu i październiku przed planowanym terminem zakończenia przyjmowania zapisów

MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz Private Equity, w skład którego wchodzą subfundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, kontynuuje realizację rocznego programu publicznych emisji obligacji o wartości do 200 mln zł – pierwszego takiego w historii funduszy PE w Polsce. Po sukcesie sprzedaży pierwszych dwóch serii obligacji, z których pozyskał łącznie 70 mln zł, rozpoczął przyjmowanie zapisów w ramach trzeciej transzy o wartości 40 mln zł.

„W grudniu 2017 roku kupiliśmy wiodącego na Węgrzech brokera ubezpieczeniowego działającego w kanale online, spółkę Netrisk. Wartość transakcji wyniosła 56,5 mln euro. Na bazie Netrisk’a, chcemy zbudować gracza regionalnego. Przyglądamy się aktywnie kolejnym celom inwestycyjnym, pod które przygotowujemy finansowanie z różnych źródeł. Środki na nowe inwestycje pozyskujemy ze sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych, ale również z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji"

powiedział Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI S.A.

„Emitując trzecią serię naszych publicznych obligacji, oferujemy inwestorom indywidualnym produkt funduszu technologicznego, który cechuje się atrakcyjnymi parametrami. Poziom oprocentowania przewyższa rynkowe lokaty, a jednocześnie zmienny charakter kuponu obligacji pozwala ich nabywcom czerpać dodatkowe korzyści w przypadku podwyższenia stóp procentowych" 

uzupełnił Marcińczyk.

Cel emisji

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures FIZ. MCI.EuroVentures chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. Koncentruje się na inwestycjach w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami na poszczególnych europejskich rynkach. Główne obszary inwestycyjne subfunduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech/insurtech.

MCI.TechVentures zamierza uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych liderów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Aktywa lokuje w spółki średniej wielkości (growth) z branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki.

Warunki emisji

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi 997,82 zł pierwszego dnia zapisów, by ostatniego dnia zapisów zrównać się z ceną nominalną wynoszącą 1000 zł. Obligacje trzeciej serii będą oprocentowane wg formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5 – proc. marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji trzeciej serii (P1C) w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 4 lata (obligacje trzeciej serii zapadają 21 lutego 2022 r.).

Duża dostępność dla inwestorów

W celu zagwarantowania jak najszerszego dostępu oferty obligacji dla inwestorów, fundusz kolejny raz utworzył konsorcjum dystrybucyjne. W skład konsorcjum wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Banku (oferujący), Alior Bank (organizator emisji) oraz DM Banku Pekao, DM BOŚ, Michael / Ström DM, Ipopema Securities i Expander, jako pozostali członkowie konsorcjum. Doradcą prawnym w procesie emisji obligacji jest kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

O emitencie

MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Na dzień 30 września 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły ponad 2 mld zł.

Źródło: Spółka, #MCI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości