PGE wezwała do sprzedaży 2,38 mln akcji Kogeneracji po 81,8 zł/szt. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 lut 2018, 08:43

PGE wezwała do sprzedaży 2,38 mln akcji Kogeneracji po 81,8 zł/szt.

PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja po cenie w wysokości 81,8 zł za każdą akcję, podał pośredniczący Dom Maklerski PKO BP.

„Wzywający, w wyniku nabycia od EDF International SAS oraz EDF Investment II B.V. w dniu 13 listopada 2017 roku 99,52% akcji, w przybliżeniu do jednej setnej procenta, w kapitale zakładowym spółki EDF Polska, obecnie działającej pod nazwą PGE Energia Ciepła, przekroczył pośrednio 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w związku z czym wezwanie ma charakter następczy"

czytamy w komunikacie.

Podmiotem nabywającym akcje jest PGE Energia Ciepła, wskazano.

„Po przeprowadzeniu wezwania nabywający akcje zamierza bezpośrednio osiągnąć łącznie 33,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, czemu odpowiada 5 026 868 akcji spółki. Po przeprowadzeniu wezwania, nabywający, wraz ze swoim podmiotem zależnym EDF Investment III B.V., zamierza osiągnąć łącznie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, czemu odpowiada 9 834 000 akcji spółki" 

podano także.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje to 21 lutego 2018 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów to 6 marca 2018 r. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji na GPW został wyznaczony na 9 marca, zaś przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW - na 14 marca 2018 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #PGE, #KGN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości