Pfleiderer zaprosił do sprzedaży do 1,08 mln akcji własnych po 37,5 zł/szt. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lut 2018, 09:15

Pfleiderer zaprosił do sprzedaży do 1,08 mln akcji własnych po 37,5 zł/szt.

Pfleiderer Group opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych. Zaproszenie obejmuje do 1 084 167 akcji po cenie 37,5 zł za jedną akcję. 

"Przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 1 084 167 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,33 zł każda, wyemitowanych przez spółkę [...] co stanowi nie więcej niż 1,68% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. [...] Proponowana cena zakupu akcji nabywanych wynosi 37,5 zł za jedną akcję nabywaną. Cena zakupu mieści się w przedziale określonym w uchwale upoważniającej"

czytamy w komunikacie.

Harmonogram zaproszenia jest następujący:

  • data publikacji zaproszenia: 7 lutego 2018 r.
  • termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 8 lutego 2018 r.
  • termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 22 lutego 2018 r.
  • przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji nabywanych: 27 lutego 2018 r.
  • przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez spółkę akcji nabywanych: 27 lutego 2018 r., podano także.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu zaproszenia jest Trigon Dom Maklerski.

W czerwcu ub.r. zwyczajne walne zgromadzenie upoważniło zarząd spółki do skupu do 10% akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,6 zł za akcję w terminie do 30 czerwca 2018 r.  

Grupa Pfleiderer specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy produktów drewnopochodnych dedykowanych branży meblowej, wyposażeniu wnętrz, budownictwu itp. Zakłady produkcyjne zlokalizowane w Niemczech i Polsce zajmują odpowiednio 1 i 2 pozycję od względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r."

(ISBnews), #PFL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości