MCI Capital wyemituje obligacje serii P o łącznej wartości nom. do 37 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lut 2018, 08:23

MCI Capital wyemituje obligacje serii P o łącznej wartości nom. do 37 mln zł

MCI Capitał wyemituje do 37 000 obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 37 mln zł po cenie emisyjnej 986 zł za sztukę w drodze oferty prywatnej, podała spółka.

"Zarząd MCI Capital S.A. informuje, iż w dniu 12 lutego 2018 roku, powziął uchwałę m.in. o emisji przez spółkę nie więcej niż 37 000 obligacji na okaziciela serii 'P' o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 37 000 000 zł. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów"

czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna jednej obligacji wynosić będzie 986 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane 2 marca 2018 r. Dzień wykupu będzie przypadać 1 marca 2021 r.

"Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża w wysokości 4%. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych"

czytamy dalej.

Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone z zobowiązaniem do ustanowienia zabezpieczeń. Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. oraz Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., do łącznej najwyższej sumy zabezpieczenia równej 60 000 414,8 zł.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A., podano także.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews), #MCI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości