Kredyt Inkaso zaoferuje obligacje serii PA02 o wartości do 30 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 mar 2018, 15:39

Kredyt Inkaso zaoferuje obligacje serii PA02 o wartości do 30 mln zł

Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, zaoferuje w ramach emisji publicznej do 300 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł. Szczegółowe parametry oferty spółka przedstawi w piątek, 2 marca.

„W ramach emisji obligacji serii PA02 zamierzamy pozyskać od inwestorów do 30 mln zł. Będzie to druga oferta z programu o wartości do 300 mln zł. Pozyskany kapitał pomoże nam w osiągnięciu celów strategicznych. Nasz biznes charakteryzuje się dobrymi wynikami finansowymi, bezpiecznym poziomem zadłużenia oraz ekspozycją na rosnące rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Walory, podobnie jak w przypadku wcześniejszej serii, zamierzamy wprowadzić na rynek Catalyst"

komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

„Wierzymy, że ta emisja, a w dłuższej perspektywie także ewentualne następne w ramach programu, przy odpowiednio atrakcyjnych warunkach oraz solidnych podstawach emitenta, zostaną pozytywnie ocenione, spotykając się z adekwatnym zainteresowaniem inwestorów"

dodaje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

W grudniu ubiegłego roku w ofercie publicznej Kredyt Inkaso uplasował czteroletnie obligacje serii PA01. Była to pierwsza emisja w ramach programu wartego do 300 mln zł. W lutym bieżącego roku papiery dłużne zadebiutowały na rynku Catalyst.

W najbliższych latach Kredyt Inkaso zamierza osiągać systematyczny wzrost przychodów poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą.

„Dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności zakładamy ponadto wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności. Planujemy koncentrować się na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych"

podsumowuje Ringhardt.

O spółce

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego - od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości